Triệu tập công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2016

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

                BAN TỔ CHỨC

  HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

                             *

             Số 1821-CV/BTCTW

V/v triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2016

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2016

               

Kính gửi:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

- Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

- Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

                     

Thực hiện Kế hoạch số 36-KH/BTCTW ngày 05-9-2016 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 36-KH/BTCTW). Sau khi xem xét kết quả thẩm định hồ sơ cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2016 của các cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội năm 2016 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập cán bộ, công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo Kế hoạch số 36-KH/BTCTW (có danh sách kèm theo).

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian thi

- Ngày 04-12-2016 (từ 14h00): Cán bộ, công chức làm thủ tục dự thi.

- Ngày 05-12-2016 (8h30): Lễ Khai mạc và phổ biến quy chế thi.

- Từ ngày 06 đến ngày 10-12-2016: Thi tập trung các môn:

+ Ngày 06-12 (từ 8h00): Thi viết Đề án (thời gian 01 ngày).

+ Ngày 07-12 (8h00): Thi Kiến thức chung (thời gian 180 phút).

                      (15h00): Thi viết Ngoại ngữ (thời gian 90 phút).

+ Từ ngày 08 - 09-12: Thi trắc nghiệm Tin học; thi phỏng vấn ngoại ngữ.

+ Từ ngày 09 - 10-12: Thi bảo vệ Đề án.

2.2. Địa điểm thi

Khu giảng đường A14, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (Địa chỉ: Số 419 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

2.3. Lệ phí thi

Mức thu: 1.200.000 đ/người (Một triệu hai trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

2.4. Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh; lịch thi cụ thể và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các cá nhân, đơn vị… sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ:www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện - Tư liệu).

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử Trưởng đoàn (trừ trường hợp đoàn có 01 người dự thi); Trưởng đoàn có trách nhiệm: quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi; nộp lệ phí thi và làm thủ tục dự thi cho đoàn (cán bộ, công chức dự thi không được tiếp xúc với Hội đồng thi và các bộ phận giúp việc Hội đồng thi).

4. Để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức dự thi viết, bảo vệ đề án, Hội đồng thi đã cho đã đăng tải các nhóm đề án trên Website Tạp chí Xây dựng Đảng, người dự thi có trách nhiệm nghiên cứu, đăng ký một trong số các nhóm đề án này để làm căn cứ cho việc bốc thăm viết đề án. Danh sách đăng ký nhóm đề án được gửi qua hộp thư điện tử btctw.cs@gmail.com và bằng văn bản về Ban Tổ chức Trung ương (Vụ Chính sách cán bộ) trước ngày 26-11-2016.

5. Cán bộ, công chức được triệu tập dự thi mang theo chứng minh thư hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh. Riêng các trường hợp được miễn thi môn Tin học, Ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn theo độ tuổi) khi đến tập trung dự thi mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ có chứng thực để kiểm tra, đối chiếu làm căn cứ xét miễn thi.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (Vụ Chính sách cán bộ; điện thoại: 08045522, 0982067999 - Đồng chí Đỗ Phương Đông).

 Tải file danh sách dự thi

 

  Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Các thành viên Ban Giám sát;

- Các vụ: Tổ chức - Cán bộ Cơ quan, Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;

- Văn phòng Ban: Phòng Tài vụ, Công nghệ thông tin;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- L­ưu VP, Vụ CSCB (4b).

                                                           

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

(Đã ký)

 

 

 

 Nguyễn Thanh Bình
Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất