Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Ngày 5-2-2024, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu nội dung Chỉ thị.

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về chống lãng phí

Chỉ thị của Bộ Chính trị nêu rõ tăng cường công tác quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia.

Nghị định số 73/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ dám nghĩ, dám làm

Toàn văn Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29-9-2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Kết luận của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Chính trị kết luận thời gian qua các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, tổ chức lại, tinh giản đầu mối và biên chế, tăng tính tự chủ, công khai, minh bạch; phát huy được vai trò chủ đạo.

Toàn văn Tuyên bố Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9

Chiều 16-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã bế mạc. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự chính thức và đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua Tuyên bố Hội nghị về “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo”. Đây là Tuyên bố đầu tiên của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu sau 9 kỳ tổ chức.

Thông điệp của Chủ tịch nước gửi tới Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu

Sáng 15-9, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Quốc hội Việt Nam phối hợp với Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) đã khai mạc trọng thể Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi Thông điệp chào mừng tới Hội nghị.

Thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhân dịp khai giảng năm học mới

Ngày 4-9, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có Thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024, Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước.

Bộ Chính trị ban hành Quy định mới về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quy định số 114-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Thông báo về đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2023

Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) có Thông báo số 42-TB/CĐTBDCB, ngày 10-6-2023 về đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng trung hạn tại Nhật Bản năm 2023.

Chỉ thị của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25-5-2023 về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất