Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015 - bản mới nhất
Vì hiện có một số văn bản mới ban hành, nên Ban Đề thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 sẽ không đưa 4 câu trong Bộ câu hỏi trắc nghiệm vào bài thi (4 câu: câu 25, câu 26, câu 121, câu 238).


Mọi thông tin xin liên hệ với qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.45134 - 080.45433.

Tải Bộ câu hỏi trắc nghiệm 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất