“Chạy nước rút” tham dự Giải Búa liềm vàng tỉnh An Giang

Ngày 19-9 tới đây, tức là còn 1 tuần nữa, Giải báo chí Búa liềm vàng tỉnh An Giang lần thứ II năm 2022 kết thúc thời gian nhận bài dự thi, chuyển sang giai đoạn chấm chọn, tổ chức công bố và trao giải (dự kiến tháng 10-2022). Vì vậy, Ban Tổ chức giải đề nghị các cây bút chuyên lẫn không chuyên, trong và ngoài tỉnh quan tâm tham gia, để mùa giải mới đạt chất lượng cao.

Chi bộ đặc biệt trong lòng đại dương

Phóng sự ảnh "Chi bộ đặc biệt trong lòng đại dương" của nhóm tác giả Nguyễn Toàn - Đắc Thắng - Trọng Hải - Sóng Ngầm đăng trên Báo Quân đội nhân dân, đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bỏ trốn và những vấn đề đặt ra trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực

Bài viết “Cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật nghiêm trọng, bỏ trốn và những vấn đề đặt ra trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực” của tác giả Hải Hà, Gia Huy (Tạp chí Kiểm tra) đoạt Giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bảo vệ “lõi vàng văn hóa Đảng”

Loạt bài: "Bảo vệ "lõi vàng văn hóa Đảng" của nhóm tác giả Nguyễn Hồng Hải - Đào Thị Thạnh - Lê Duy Thành (Báo Quân đội nhân dân) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Hậu sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn

Loạt bài “Hậu sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Vẫn còn nhiều điểm nghẽn” của nhóm tác giả Thanh Thuận - Bá Sơn đăng trên Báo Quảng Ngãi đã đoạt Giải tác phẩm xuất sắc về phổ biến, quán triệt và thực hiện nghị quyết đại hội Đảng - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội

Loạt bài “Đấu tranh với dã tâm, âm mưu thâm độc đòi phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng trong bầu cử đại biểu Quốc hội” của tác giả Nguyễn Tri Thức đăng trên Báo Lao động đã đoạt Giải tác phẩm xuất sắc về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Gần Dân để kết nối vạn Dân

Loạt bài “Gần Dân để kết nối vạn Dân” của nhóm tác giả Thu Hà – Việt Hoà – Thuỷ Châu đăng trên Báo Tuyên Quang đã đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Vượt khó thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng

Loạt bài “Vượt khó thực hiện khát vọng Việt Nam thịnh vượng” của nhóm tác giả Cường Ngô, Đặng Chung, Cát Tường, Duy Hưng, Thành Đô đăng trên Báo Lao động đã đoạt giải Khuyến khích - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - năm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm

Loạt bài "Khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm" của nhóm tác giả Lê Hiệp - Thái Sơn - Anh Vũ (Báo Thanh Niên) đoạt Giải B - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng). Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Công tác đảng, Công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19

Loạt bài "Công tác đảng, Công tác chính trị trong phòng, chống dịch Covid-19" của tác giả Văn Tuân, Hải Yến (Báo Quốc phòng Thủ đô) đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VI - ăm 2021. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất