Sau hơn một tháng làm việc, chiều 28/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội-Hội trường Ba Đình mới, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này
Sau hơn một tháng làm việc, chiều 28-11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Chiều 28-11, trong ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.
Đoàn công tác của Tiểu ban Điều lệ Đảng Đại hội XII của Đảng do đồng chí Trần Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc thi hành Điều lệ Đảng.
Phải xuất phát từ thực tiễn - đó là chỉ dẫn quan trọng của Ph.Ăng-ghen, một chỉ dẫn vẫn đang nóng hổi tính thời sự, cần phải coi là nguyên tắc trong việc soạn thảo các văn bản chính trị của Đảng ta - đảng duy nhất cầm quyền. Chỉ có như vậy mới chuẩn bị được những văn kiện đúng đắn, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Chỉ có như vậy thì ý Đảng mới có thể đồng thời là lòng dân.
Những chỉ dẫn của Ph.Ăng-ghen và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh vẫn đang soi sáng đường lối đổi mới, chỉnh đốn Đảng, giúp Đảng ta vượt qua được mọi trở lực khách quan và trước hết là vượt qua được trở lực của chính mình.
Sau hơn một tháng làm việc, chiều 28-11, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Phải xuất phát từ thực tiễn - đó là chỉ dẫn quan trọng của Ph.Ăng-ghen, một chỉ dẫn vẫn đang nóng hổi tính thời sự, cần phải coi là nguyên tắc trong việc soạn thảo các văn bản chính trị của Đảng ta - đảng duy nhất cầm quyền. Chỉ có như vậy mới chuẩn bị được những văn kiện đúng đắn, từ đó tạo được sự đồng thuận cao trong Đảng và trong nhân dân. Chỉ có như vậy thì ý Đảng mới có thể đồng thời là lòng dân.
Những chỉ dẫn của Ph.Ăng-ghen và sự sáng tạo của Hồ Chí Minh vẫn đang soi sáng đường lối đổi mới, chỉnh đốn Đảng, giúp Đảng ta vượt qua được mọi trở lực khách quan và trước hết là vượt qua được trở lực của chính mình.
Ngày 27-11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phiên họp lần thứ 20 triển khai quyết định của Trung ương về điều động cán bộ và thông báo ý kiến chỉ đạo giới thiệu nhân sự bầu Bí thư Tỉnh ủy.
Đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và lãnh đạo một số vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tới dự. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.
Đánh giá, xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là một nhiệm vụ cần thiết và là một khâu quan trọng trong công tác xây dựng đảng ở cấp huyện, quận và đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Qua đánh giá, xếp loại hàng năm của tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị tự đánh giá, xem xét việc thực hiện những nghị quyết, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đảng bộ mình đề ra từ đầu năm, thấy được ưu điểm cũng như tồn tại, hạn chế, từ đó tìm ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm tới. Mặt khác, kết quả xếp loại đảng bộ cấp trên cơ sở là căn cứ quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nhất là gắn trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đây cũng là thành tố quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng hàng năm, nhiệm kỳ đối với các tập thể, cá nhân, từ đó động viên, khuyến khích tạo phong trào thi đua giữa các đảng bộ.
Quyền lực của các tập thể, cá nhân đảng viên chỉ được thừa nhận là chính đáng khi được các đảng viên ủy quyền hay bầu ra. Điều này đã được Hồ Chí Minh xác định rõ: “Cơ quan lãnh đạo của Đảng có uy tín và quyền lực chân chính... Quyền lực của cơ quan lãnh đạo là do quần chúng đảng viên giao phó cho, chứ không phải tự ai tranh giành được”.
Phát triển giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ đủ sức gánh vác sứ mệnh đưa đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu, đó là kỳ vọng của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ, cũng là khát vọng cao đẹp của nhân dân ta.
Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang luôn quan tâm lãnh đạo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác kết nạp đảng viên được Tỉnh ủy chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức giao ban với thường trực đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy năm 2014, chuyên đề “Cách làm, kinh nghiệm về kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09-HD của Ban Tổ chức Trung ương gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư”.
Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm và trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự và phát biểu. Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước.
Qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là những bông hoa đẹp trong rừng hoa đẹp.
Hằng năm cứ mỗi dịp thu về, Hà Nội lại rộn rã vinh danh những công dân ưu tú. Năm nay, trong số 10 cá nhân tiêu biểu được Thành phố tặng danh hiệu cao quý này có Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Hiền, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm. Bằng tâm huyết và tài năng, cô giáo Nguyễn Thị Hiền đã xây dựng Trường Tiểu học dân lập Đoàn Thị Điểm trở thành một trong những trường tiểu học lớn nhất của Thủ đô.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2014 có chủ đề trọng tâm về công tác đảng viên; kỷ niệm 97 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; 194 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen…
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, thực hiện những lời căn dặn của Người trong Di chúc, thiết nghĩ trong sinh hoạt đảng, cơ quan, đơn vị cần thường xuyên tổ chức cách sinh hoạt “nhìn quanh chân trời”, nhất là trong việc tổ chức lấy ý kiến xây dựng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Làm như thế sẽ động viên, huy động được tiềm năng, sức mạnh của cán bộ, đảng viên và quần chúng, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn “Muốn cho dân chúng thành thật bày tỏ ý kiến, cán bộ phải thành tâm, phải chịu khó, phải khéo khơi cho họ nói... Như vậy, vừa nâng cao trình độ dân chúng, mà cũng vừa nâng cao kinh nghiệm của mình”...
Thông qua công tác dân vận, chính quyền các huyện cùng với cơ sở đã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp về đất đai, giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình kinh tế - xã hội, làm tốt công tác hoà giải... được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Chính quyền huyện ở nhiều nơi trong tỉnh đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tác dụng tích cực...
Trong hơn 21 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí Kosang Phăk (Xây dựng Đảng) luôn giữ đúng định hướng, tuyên truyền, phản ánh được nhiều kinh nghiệm tốt của các tổ chức đảng, đảng viên. Nội dung của tạp chí có tác dụng tốt đối với các cán bộ làm công tác đảng ở cơ sở...
Sau hơn một tháng làm việc, chiều 28/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội-Hội trường Ba Đình mới, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII đã chính thức bế mạc, hoàn thành tốt đẹp toàn bộ chương trình làm việc với những nội dung quan trọng và khối lượng công việc lớn trên tất cả các mặt công tác lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp. Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này
Sau Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về những dấu hiệu vi phạm thực hiện chính sách nhà, đất của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, có nhiều câu hỏi được đặt ra về quản lý cán bộ. Trả lời những câu hỏi này thật không dễ nhưng cũng không phải không thể trả lời được. Vấn đề là những cơ quan chức năng có quyết tâm làm rõ hay không mà thôi. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng để lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và là cơ sở quan trọng để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trong dịp chuẩn bị lựa chọn nhân sự cấp ủy trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD