Vấn đề có ý nghĩa then chốt là cần tạo dựng ý chí nhất quán kiểm soát quyền lực, phải chặt đứt các nguồn tạo thành lợi ích nhóm làm nghèo đất nước, làm hại nhân dân, lũng đoạn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là một cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ vì phát triển bền vững của quốc gia.
Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Chiều nay 24-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.
Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vừa được Quốc hội thông qua chiều nay (24-11) với tỷ lệ 464/468 tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,5% tổng số đại biểu).
Sáng 24-11, tại Khu di tích Phủ Chủ tịch đã diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm UNESCO ban hành Nghị quyết 24C/18.65 tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân Việt Nam là “anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất”. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham dự.
Chiều nay 24-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV họp phiên bế mạc sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm.
Giám sát và phản biện xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội ở nước ta hiện nay. Nhiệm vụ này càng được khẳng định trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Bộ Công thương quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, trong đó có những ngành rất quan trọng như công nghiệp điện, dầu khí, công nghiệp khai thác mỏ, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế. Trước đây, bộ máy của Bộ Công thương chủ yếu được sắp xếp theo hướng cơ học, hợp nhất các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ trùng lặp của hai Bộ: Công nghiệp và Thương mại.
Là phường mới được thành lập, tuy nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ phường Đức Thắng ((Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ngay từ đầu đã xác định xây dựng Đảng là then chốt. Kết quả công tác xây dựng Đảng là yếu tố quyết định đến hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Phải phát huy dân chủ, sức mạnh đoàn kết trong Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cùng với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trung tâm phát triển kinh tế-xã hội.
Ngày 22-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Trần Quý Kiên - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TN&MT làm Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Việc học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận là trách nhiệm chung của mọi cán bộ, đảng viên. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu.
Học và làm theo tấm gương Bác Hồ, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức Bệnh viện Quân dân y 16 nêu cao y đức, quyết tâm đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động khám chữa bệnh. “Bệnh nhân đến tiếp niềm nở; bệnh nhân ở chăm sóc tận tình; bệnh nhân về dặn dò cho đúng”...
Vấn đề có ý nghĩa then chốt là cần tạo dựng ý chí nhất quán kiểm soát quyền lực, phải chặt đứt các nguồn tạo thành lợi ích nhóm làm nghèo đất nước, làm hại nhân dân, lũng đoạn chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đây là một cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa”, làm trong sạch nội bộ vì phát triển bền vững của quốc gia.
Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng ở đơn vị cơ sở, cầu nối giữa Đảng với nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực trên thực tế. Chi bộ cũng là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, phân công công tác cho đảng viên, làm công tác kết nạp đảng viên; tiến hành kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng viên, loại những phần tử hủ hóa ra khỏi Đảng. Để cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng đạt được kết quả, các chi bộ càng phải thực hiện tốt tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác cán bộ, những năm qua các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp về công tác cán bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, thực tiễn công tác cán bộ tại các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đang đặt ra một số vấn đề cần được quan tâm giải quyết.
Nhiệm kỳ XV (2010-2015), toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 64.998 đảng viên, bình quân mỗi năm kết nạp gần 13.000 đảng viên, vượt so với kế hoạch nhiệm kỳ đề ra (mỗi năm kết nạp 11.000 đảng viên). Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ thành phố tiếp tục đề ra chỉ tiêu mỗi năm kết nạp trên 12.000 đảng viên. Theo đó, kế hoạch năm 2017, toàn Đảng bộ Thành phố phấn đấu kết nạp 12.064 đảng viên.
Vấn đề chống tham nhũng và kê khai tài sản của cán bộ có chức, có quyền là một chủ trương được Đảng, Nhà nước triển khai thực hiện nhiều năm qua. Tuy đã làm nhưng thực chất chưa sát sao cụ thể. Dư luận cho rằng làm còn chiếu lệ hình thức, kết quả thấp.
Nhằm tạo sức lan tỏa trong công tác dân vận, Ban Dân vận Thành ủy Ðà Lạt đã triển khai công tác dân vận tập trung tại cơ sở với sự tham gia tích cực của Ban Chỉ huy quân sự, Công an và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Mô hình này đã phát huy được hiệu quả, huy động được sức mạnh tổng hợp, gần dân, hiểu dân, giúp dân, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Những năm qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ được các cấp ủy đảng ở Cao Bằng quan tâm thực hiện, qua đó, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo quản lý, tư duy đổi mới, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Nhiều lần tận mắt chứng kiến người bệnh sau ca phẫu thuật dẫn đến sức khỏe suy yếu, nằm vật vờ do thiếu máu khiến anh không khỏi xót xa. Trái tim thôi thúc anh Vũ Bá Trung, sinh năm 1971, ngụ ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước phải làm gì đó để giúp đỡ họ. Nghĩa cử cao đẹp cho đi những giọt máu hồng được nhen lên từ đó.
Cách đây 100 năm, ngày 7-11-1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga do V.I. V.I.Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo đã thành công. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười đã mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Khẳng định tầm vóc, giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười, Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2017 có chủ đề trọng tâm về quản lý cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga; 197 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen, 35 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam…
Tổng Bí thư đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".
Trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu rất vẻ vang nhưng hết sức nặng nề. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm do Đảng và nhân dân giao phó trong thời điểm hiện nay cũng chính là khi người cán bộ, đảng viên nhận thức đúng đắn được sứ mệnh của Đảng trong vấn đề nan giải tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong quá trình phát triển đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 11 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay 2016
Hướng dẫn thi hành
Bìa Sổ tay
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013