uốt 70 năm qua, những người làm công tác dân vận coi bài báo như cẩm nang trong công tác. Với góc độ báo chí, có thể coi bài báo như một kiệt tác – bởi những nội dung, vấn đề được nêu trong bài báo còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, như “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng.
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày 14-10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.
Phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, những năm qua, toàn Ngành đã không ngừng đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm việc; tích cực, chủ động hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từng bước hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Làm tốt việc xây dựng, vận hành quy chế làm việc của cấp ủy đảng sẽ giúp cho công tác lãnh đạo tiến hành đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, khắc phục được tình trạng làm việc cảm tính, tùy tiện, chạy theo sự vụ; buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng hoặc tình trạng cấp ủy làm thay, “lấn sân” công việc của chính quyền; hạn chế thấp nhất hiện tượng mất đoàn kết nội bộ.
Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, mỗi cán bộ, công chức Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm, tận lực, linh hoạt, sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
uốt 70 năm qua, những người làm công tác dân vận coi bài báo như cẩm nang trong công tác. Với góc độ báo chí, có thể coi bài báo như một kiệt tác – bởi những nội dung, vấn đề được nêu trong bài báo còn nguyên giá trị cho đến hôm nay, như “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình vận động quần chúng nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của Đảng.
Quá trình thực hiện tinh gọn tổ chức bộ máy của cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy khi triển khai Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư (thay thế Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27-12-2013 của Ban Bí thư) đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng VTVL. Nhìn chung, tổ chức bộ máy của cơ quan tinh gọn, giảm đầu mối về số lượng phòng và giảm biên chế; chất lượng tham mưu đề xuất được nâng lên.
Trong thời gian tới, tỉnh Điện Biên tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, nhất là những nơi tổ chức đảng yếu kém. Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp tổ chức bộ máy; xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở những thôn, bản chưa có tổ chức đảng, chưa có đảng viên để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.
Ngày 14-10, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đã chủ trì buổi làm việc với tập thể Ban Cán sự đảng Bộ Y tế về thi hành Quyết định của Bộ Chính trị phân công đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.
Lưu giữ, kế thừa và phát huy giá trị truyền thống lịch sử văn hóa của Hà Nội nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung không chỉ là trách nhiệm của người Việt Nam về “mạch nguồn” của mình mà còn bảo vệ “Thành phố vì hòa bình”, Thành phố của “Lương tri và phẩm giá con người”, điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.
Hội thi kể chuyện về Bác Hồ theo chủ đề năm 2019 và những mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Những lời dạy Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” là tài sản vô giá, là ánh dương soi đường, chỉ dẫn cán bộ, đảng viên hướng tới hành động cách mạng trong sáng, thiết thực phục vụ nhân dân, đất nước, dân tộc. Thấm nhuần nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Bác Hồ sẽ càng ý nghĩa và giá trị hơn khi Đảng ta đang tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên từ bỏ chủ nghĩa cá nhân, sống trong sạch, cống hiến và chí công vô tư trong thực thi công vụ.
Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng, dân tộc và Nhân dân ta đã vĩnh biệt chúng ta. Người đã để lại cho chúng ta một bản Di chúc lịch sử. Đó là tài sản, bảo vật vô giá của dân tộc ta, Nhân dân ta. Nghĩa vụ, trách nhiệm của chúng ta là phải dày công nghiên cứu để thấu hiểu, khai thác, tận tâm, tận lực thực hiện ý nghĩa của từng từ, từng câu trong Di chúc của Người và biến khát vọng, hoài bão, niềm tin của Người thành hiện thực.
Ngày 1-10, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định tuyển dụng 10 công chức là những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ được tuyển dụng vào Ban Tổ chức Trung ương theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Lễ công bố.
Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 211-KL/TU ngày 12-5-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về "Thực hiện chính sách đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn không có hưởng chế độ, chính sách" đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với Nhân dân và niềm tin của Nhân dân với Đảng.
Với mục đích bảo đảm sự thống nhất trong sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề đối với các loại hình chi bộ; nhân rộng những mô hình, cách làm hay trong tổ chức sinh hoạt chi bộ, Quận ủy Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đã ban hành Kế hoạch số 109-KH/QU ngày 6-8-2018 về tổ chức sinh hoạt điểm trong các loại hình chi bộ triển khai đến các cơ sở đảng, các chi bộ trực thuộc.
Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 11-QÐi/TW về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.
Đưa chủ trương, nghị quyết của Huyện ủy về xây dựng làng, tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu vào cuộc sống ở huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội đã góp phần thay đổi diện mạo làng quê, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.
Trong một lần trả lời phỏng vấn, khi được hỏi nếu được ước một điều, bác ước điều gì? Ông Bảy trả lời: “Ước đất nước mình luôn phát triển”. Vâng. Để đất nước luôn phát triển, Đảng và nhân dân rất cần những cán bộ, đảng viên luôn biết tận tụy, trong sáng cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân như ông – một bông sen thơm ngát của quê hương Đồng Tháp.
Việt Nam tự hào đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành tựu đáng tự hào của Cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và hiện nay, với đường lối đối ngoại rộng mở, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực cho mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN toàn cầu và thực hiện thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.
Những năm gần đây, việc tìm đến các gói cho vay mua nhà của ngân hàng đã trở thành xu hướng mới của nhiều gia đình trẻ muốn sớm có một tổ ấm ổn định. Nắm bắt được nhu cầu thực tế này, Techcombank đã chính thức ra mắt dự án “Quy trình vay mua nhà trên công nghệ M+” (viết tắt là “dự án M+”) với những tính năng độc đáo nhằm tiết kiệm thời gian và công sức tối đa cho khách hàng.
Căn cứ nhu cầu sử dụng công chức, Ban Tổ chức Trung ương thông báo thi tuyển công chức năm 2019, cụ thể như sau:
Thủy chung, son sắt, đinh ninh lời thề với Bác, 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người dân Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp bước thực hiện Di chúc của Người vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2019
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay 2016
Hướng dẫn thi hành
Bìa Sổ tay
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013