Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là nội dung sinh hoạt chi bộ, vũ khí sắc bén để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Ngày 8-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường. ​Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương, đến ngày 1-10-2015 đã có 22 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.
Tiếp tục chương trình Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, sáng 7-10, Trung ương làm việc tại tổ thảo luận về Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
Cục Quản lý môi trường y tế phối hợp với Ban Quản lý dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Viện Pasteur Nha Trang và Viện Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức khóa đào tạo về quản lý chất thải y tế cho cán bộ quan trắc môi trường y tế của trung tâm y tế dự phòng và trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung và miền Nam.
Ngày 8-10, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ 4. Buổi sáng, Trung ương làm việc tại Hội trường. ​Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo Tờ trình của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII...
Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là quy luật phát triển của Đảng; là nội dung sinh hoạt chi bộ, vũ khí sắc bén để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng là một giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Công tác cán bộ giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Thị ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết, ban hành hướng dẫn và thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thị xã và cấp cơ sở...
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XI) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Gia Bình (Bắc Ninh) đã lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác kiểm tra, giám sát, đạt nhiều kết quả tích cực.
Ban Bí thư đồng ý thành lập Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao gồm các tổ chức đảng ở các đơn vị trực thuộc Toà án nhân dân tối cao và 3 đảng bộ cấp cơ sở: Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, Toà án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh. Đảng bộ Toà án nhân dân tối cao là cấp ủy cấp trên trực tiếp của ba đảng bộ cơ sở tại các toà án nhân dân cấp cao.
Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ trong sáng là giúp đỡ lẫn nhau, vì sự tiến bộ của mỗi người và sự phát triển vững mạnh của tổ chức. Vì vậy, trong TPB và PB phải chống tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ, lợi dụng phê bình để hạ uy tín, đả kích lẫn nhau gây chia rẽ mất đoàn kết, làm tổn hại, suy yếu tổ chức đảng.
Sinh viên các trường đại học, cao đẳng là những thanh niên được tuyển chọn thông qua các kỳ thi, có trình độ, sức khỏe, khả năng tiếp thu nhanh khoa học - công nghệ hiện đại. Do đó kết nạp những sinh viên ưu tú vào Ðảng là một nhiệm vụ quan trọng của các đảng bộ trường đại học, cao đẳng đồng bằng sông Cửu Long, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và bổ sung nguồn lực trí tuệ cho Đảng.
Đảng bộ xã Tam Đại có gần 200 đảng viên, sinh hoạt ở 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 6 chi bộ thôn. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Đảng ủy xã tổ chức hội nghị đảng viên toàn Đảng bộ để quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị 10 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; Hướng dẫn 01 của Ban Tổ chức Huyện ủy Phú Ninh về sinh hoạt chi bộ.
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, những năm qua, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ đã tổ chức tốt việc nghiên cứu khoa học, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, biên soạn giáo trình đào tạo, bồi dưỡng, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên và việc học tập của học viên.
Là tỉnh miền núi phía Đông Bắc của Tổ quốc, Quảng Ninh có một vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế - xã hội. Quảng Ninh vinh dự được 9 lần đón Bác về thăm, huyện đảo Cô Tô của Quảng Ninh- nơi duy nhất Bác đồng ý đặt tượng khi Người còn sống. Với sự chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, sự tích cực hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân, Học và làm theo gương Bác Hồ kính yêu ở Quảng Ninh đã đạt được những kết quả nhất định.
Về thăm thôn Nà Pán (Đôn Phong, Bạch Thông, Bắc Kạn), hỏi thăm đồng chí Lý Tiến Lợi, Bí thư chi bộ thôn, không ai là không biết. Bởi lẽ, anh không chỉ là một bí thư chi bộ tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ Đảng giao, mà còn là một trong những người đi đầu trong thôn về phát triển kinh tế gia đình, giúp nhiều bà con trong thôn cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu…
Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2015 có chủ đề trọng tâm là những vấn đề về xây dựng Đảng qua đại hội đảng bộ cấp tỉnh, thành phố và tương đương; Kỷ niệm 85 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, Ngày Phụ nữ Việt Nam.
Các Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đã được công bố toàn văn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tổ chức, cấp ủy đảng và đảng viên sẽ có nhiều “kênh” và có trách nhiệm đóng góp ý kiến vào các văn kiện của Đảng. Nhưng còn một lực lượng vô cùng quan trọng ngoài Đảng, rất cần được tập hợp, đóng góp vào các dự thảo văn kiện của Đảng, đó là lực lượng quần chúng nhân dân.
Tỉnh Đắk Nông nằm ở cửa ngõ phía tây nam của Tây Nguyên. Sau hơn mười năm tái lập tỉnh, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã được nâng lên. Trong đó hiệu quả từ công tác dân vận đóng vai trò rất quan trọng, góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội trong toàn tỉnh.
Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (1975), quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Liên bang Đức ngày càng phát triển tích cực, sâu rộng, hiệu quả và toàn diện... Kết quả 40 năm quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Đức là cơ sở thúc đẩy những bước phát triển mới vì lợi ích của nhân dân hai nước, góp phần gìn giữ hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong mỗi khu vực và trên thế giới.
Để giúp cán bộ, công chức dự thi chuẩn bị tốt cho việc viết và bảo vệ đề án trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015, Hội đồng thi định hướng một số nội dung để viết chuyên đề và bảo vệ đề án.
Để phòng ngừa và đẩy lùi hiện tượng cả họ tham gia bộ máy lãnh đạo, cục bộ địa phương, không thể chỉ bằng đòi hỏi tính tự giác, lòng tự trọng, không vì lợi ích cá nhân, gia đình, dòng họ, mà còn phải bằng luật pháp với những chế tài cụ thể để nhân dân giám sát việc thực hiện. Đồng thời, phải có những quy định chặt chẽ hơn trong công tác cán bộ và thực sự dân chủ, công khai, minh bạch trong bầu cử để dân chúng lựa chọn được những người tài, đức xuất sắc, tận trung với nước, tận hiếu với dân.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn ThS. Trần Thị Thu Thủy
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 10 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD