Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga luôn kế thừa, phát triển những giá trị tốt đẹp từ quá khứ. Đó là sự tôn trọng, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích quốc gia của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên toàn thế giới.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30-01-1950 – 30-01-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi Thư chúc mừng với Tổng thống Nga V.Pu-tin, Thủ tướng Chính phủ Nga Đ. Mét-vê-đép, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Nga X. Na-rư-sơ-kin.
Ngày 30-1-1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử quan hệ song phương Việt – Nga như một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30-1-1950 – 30-1-2015), Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt – Nga.
Ngày 29-1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc, tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2015. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, năm 2014 toàn Ngành đã hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn nhờ thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, tích cực, bài bản, toàn diện, đồng bộ và khoa học.
Sáng 29-1-2015, Quận ủy Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị tập huấn Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử.
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Liên bang Nga (30-01-1950 – 30-01-2015), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao đổi Thư chúc mừng với Tổng thống Nga V.Pu-tin, Thủ tướng Chính phủ Nga Đ. Mét-vê-đép, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga V. Mát-vi-en-cô, Chủ tịch Đu-ma Quốc gia Quốc hội Nga X. Na-rư-sơ-kin.
Ngày 30-1-1950, Liên Xô là một trong những nước đầu tiên đã công nhận và chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Ngày này đã đi vào lịch sử quan hệ song phương Việt – Nga như một dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc và quan hệ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa hai quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và LB Nga (30-1-1950 – 30-1-2015), Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu bài viết của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh về mối quan hệ đặc biệt Việt – Nga.
Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, là nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của dân tộc ta. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành tỉnh Cà Mau đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy Lục Ngạn, các tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ Huyện đã nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2011- 2015 đề ra
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Đề án 2391 – ĐA/TU về “sắp xếp tổ chức cơ sở đảng”. Trong 2 năm, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện 2 đợt chuyển giao 69 TCCSĐ và 1.500 đảng viên, thành lập mới 2 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Việc bố trí, sắp xếp TCCSĐ ở cấp huyện từng bước hợp lý hơn; giảm đầu mối cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của các TCCSĐ.
Năm 1947, trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới làm được việc. Kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”.
Năm 2014, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Bình Thuận nhận thức rõ và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên đạt yêu cầu cả về số lượng và chất lượng. Đa số các đảng viên sau khi kết nạp phát huy tốt vai trò và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Một số đảng viên được xem xét, giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền bổ nhiệm vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý ở địa phương, đơn vị.
Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ đã tham mưu để Thành ủy ban hành Kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” và trực tiếp hướng dẫn về nội dung sinh hoạt chi bộ. Các cấp uỷ đảng đã quan tâm chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo được một số chuyển biến tích cực về công tác xây dựng TCCSĐ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Nhận thức rõ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, Huyện ủy Krông Pắc đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 1-4-2011“về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020”. Thành Ban chỉ đạo, Tổ điều phối, Ban quản lý và Ban phát triển từ huyện đến thôn, buôn. Nội dung Nghị quyết 04 của Huyện ủy đã được UBND huyện cụ thể hoá bằng kế hoạch; các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn cơ sở thực hiện.
Thực hiện kế hoạch số 18-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre, Ban Thường vụ Huyện ủy Giồng Trôm đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 19-KH/HU ngày 29-8-2011 về thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến năm 2015, triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện.
Thành tích tôi có được hôm nay chính là nhờ học tập Bác Hồ về tình yêu thương và tính chuyên cần. Tình yêu thương đối với học sinh và lời dạy của Người là nguồn động lực lớn để tôi phấn đấu vươn lên. Tôi nhớ như in lời dạy của Bác: Siêng học tập thì mau biết. Siêng nghĩ ngợi thì hay có sáng kiến... Đó là chia sẻ của thầy Lê Văn Năm, giáo viên trường THPT Lê Thanh Mừng, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.
Tạp chí Xây dựng Đảng in tháng 1-2015 có chủ đề: Năm mới thắng lợi mới; nhìn lại một năm công tác tổ chức xây dựng đảng và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2015.
Lấy phiếu tín nhiệm là một hoạt động mới trong công tác tổ chức cán bộ được nhân dân đồng tình, ủng hộ, tin tưởng vào lời nói đi đôi với việc làm của Đảng và Nhà nước về mở rộng dân chủ, công khai đánh giá cán bộ. Những cán bộ có nhiều phiếu tín nhiệm cao thêm tự tin, những cán bộ có nhiều phiếu tín nhiệm thấp có dịp nhìn lại mình, thấy rõ hơn những hạn chế, sai sót để phấn đấu vươn lên hoàn thành trọng trách được giao.
Bình Đại là huyện cù lao ven biển của tỉnh Bến Tre, đang chuyển dịch khá mạnh về cơ cấu kinh tế, lao động. Toàn huyện hiện có 283 doanh nghiệp ngoài Nhà nước hoạt động với tổng vốn đầu tư hơn 1.423 tỷ đồng, tăng 15,5% số doanh nghiệp và 52,2% về vốn so với đầu năm 2012; thu hút hơn 4.500 lao động.
Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga luôn kế thừa, phát triển những giá trị tốt đẹp từ quá khứ. Đó là sự tôn trọng, bình đẳng, giúp đỡ lẫn nhau vì lợi ích quốc gia của mỗi nước, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển bền vững ở khu vực và trên toàn thế giới.
Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05 đến ngày 12-01-2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Ðại hội XII của Ðảng; cho ý kiến về một số báo cáo, đề án để Bộ Chính trị tiếp thu, hoàn thiện, lãnh đạo tổ chức thực hiện; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư; giới thiệu bổ sung quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương và một số vấn đề quan trọng khác.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng là góp phần quan trọng xây dựng Đảng ta vững mạnh, trong sạch, sẵn sàng tự vệ, đánh tan mọi âm mưu, hành động xâm lược, cho dù chúng là ai.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn TS. Phạm Thị Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 1 - 2015
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD