Giảng dạy các môn lý luận chính trị, trong đó vấn đề cốt lõi là trang bị thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước nhằm trang bị cho họ không chỉ những hiểu biết sâu sắc về quy luật phát triển của đời sống xã hội, mà còn có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, lối sống, đạo đức trong sáng để thực hiện sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Ngày 25-5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Ngày 25-5-2017, tại Hà Nội, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét báo cáo của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Văn Thiện, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định (số 77-BC/UBKTTW, ngày 28-4-2017).
Việc triển khai "Mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu" ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.
Bảo hiểm y tế dưới góc nhìn xã hội (mối quan hệ giữa các nhóm, giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội) cho thấy động cơ, đặc tính của con người tham gia BHYT. Đảng với vai trò lãnh đạo, Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý có trách nhiệm xây dựng và thực hiện mục tiêu, hoạt động BHYT nhằm duy trì trật tự, giảm bớt mâu thuẫn, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Hệ thống BHYT ngày nay không chỉ là công cụ tài chính đơn thuần mà được coi là một yếu tố gắn kết xã hội, một yếu tố góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.
Tỉnh ủy Lâm Đồng vừa tổng kết và trao giải Cuộc thi viết tìm hiểu Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020.
Giảng dạy các môn lý luận chính trị, trong đó vấn đề cốt lõi là trang bị thế giới quan và phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, thấm nhuần đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cho sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước nhằm trang bị cho họ không chỉ những hiểu biết sâu sắc về quy luật phát triển của đời sống xã hội, mà còn có những phẩm chất cách mạng, lòng yêu nước, lối sống, đạo đức trong sáng để thực hiện sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM vừa tổ chức Lễ chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tại các đơn vị VietinBank, trực thuộc Đảng ủy Khối Ngân hàng TP. HCM về trực thuộc Đảng ủy VietinBank.
Từ sau Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên trong toàn khối trong việc học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng đảng và phát triển doanh nghiệp...
Sáng 10-5, Thành ủy TP HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Bảo hiểm y tế dưới góc nhìn xã hội (mối quan hệ giữa các nhóm, giá trị văn hóa, chuẩn mực đạo đức xã hội) cho thấy động cơ, đặc tính của con người tham gia BHYT. Đảng với vai trò lãnh đạo, Nhà nước với tư cách là chủ thể quản lý có trách nhiệm xây dựng và thực hiện mục tiêu, hoạt động BHYT nhằm duy trì trật tự, giảm bớt mâu thuẫn, thực hiện công bằng xã hội, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực xã hội. Hệ thống BHYT ngày nay không chỉ là công cụ tài chính đơn thuần mà được coi là một yếu tố gắn kết xã hội, một yếu tố góp phần thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.
Tháng Năm này tuy Bác đã đi xa, song những lời căn dặn, chỉ dẫn thiêng liêng, tình cảm thiết tha và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Người đã trở thành mệnh lệnh trái tim đối với mỗi người dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc hiện nay. Thấm nhuần lời dạy của Bác, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.
Khi nói đến kinh tế định hướng XHCN thì phải được thể hiện trước hết ở DNNN. Vụ án Dương Chí Dũng và đồng bọn, vụ án Trịnh Xuân Thanh và đồng bọn; vụ việc bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ ở Bộ Công thương trong nhiệm kỳ trước và một loạt vụ án có liên quan đến sự thua lỗ, thất thoát hàng nghìn tỷ đồng đã và sẽ đưa ra xét xử thời gian tới cho thấy những lỗ hổng rất lớn công tác cán bộ trong các DNNN thời gian qua. Điều đó đặt ra cho công tác xây dựng đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng phải có giải pháp phù hợp. Công tác cán bộ đúng, chuẩn xác, cán bộ không hư hỏng thì doanh nghiệp thành công.
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh gồm nhiều nội dung, trong đó phong cách tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình là nét đặc sắc về phong cách tư duy của Người. Phong cách tư duy đặc sắc này có ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn đối với các cấp lãnh đạo và đối với mỗi cá nhân chúng ta trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của cuộc sống hôm nay.
Ngày 25-5-2017, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức hội nghị công bố các quyết định, thông báo về công tác cán bộ và ký cam kết Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.
Tại Hội nghị toàn quốc Ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu thẳng thắn nêu rõ khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong công tác quản lý đảng viên xuất ngũ; xem đây là nỗi trăn trở chung của những người làm công tác xây dựng đảng ở Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Việc triển khai "Mô hình sinh hoạt chi bộ kiểu mẫu" ở huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đã đạt được kết quả bước đầu rất đáng khích lệ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở khu dân cư.
Xã Tân Châu, huyện Di Linh (Lâm Đồng) “về đích” đầu tiên trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó bắt nguồn từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả của chính quyền và các ban, ngành địa phương, sự đồng thuận, sáng tạo trong cách vận động, đặc biệt là những đóng góp có ý nghĩa to lớn của nhân dân.
Cùng với việc lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành Chương trình hành động số 129 ngày 9-8-2013 về thực hiện việc giải quyết khiếu nại tố cáo; cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Nói về những công việc mình đã và đang làm, chị Nguyễn Thị Huệ, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 3, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai tâm sự: “Chị làm việc không phải để được tuyên dương mà làm sao để cho tổ dân phố ngày càng phát triển, nhân dân trong tổ được ấm no, hạnh phúc”.
Giám sát vừa là một mắt khâu quan trọng của công tác lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, vừa là một bảo đảm quan trọng để ngăn ngừa các tiêu cực có thể xảy ra trong lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ. Đây cũng là yếu tố quan trọng góp phần lựa chọn được cán bộ có đủ phẩm chất và năng lực. Trong công cuộc cải cách, mở cửa, trước những hạn chế, yếu kém trong công tác lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ, Trung Quốc đã tiến hành nhiều đổi mới quan trọng trong cơ chế giám sát việc lựa chọn và bổ nhiệm cán bộ.
Thực hiện thỏa thuận về Dự án học bổng phát triển nguồn nhân lực trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Ban Tổ chức Trung ương và Chính phủ Nhật Bản, Văn phòng 165 thông báo tuyển chọn cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ (chương trình học bằng tiếng Anh) tại Nhật Bản năm 2018.
Hồ sơ cán bộ cử tham gia dự tuyển gửi về: Phòng Tuyển sinh, Văn phòng 165, số 59 Phan Đình Phùng, Hà Nội, trước ngày 15-6-2017.
Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chiều 10-5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Thông báo Hội nghị.
Đánh giá cán bộ lâu nay được coi là khâu quan trọng nhất, khó nhất nhưng cũng là khâu yếu nhất trong công tác cán bộ. Không phải Đảng ta không cố gắng cải tiến, nâng chất lượng khâu này nhưng việc kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng thêm một bằng chứng cho thấy cần tiếp tục cải tiến hơn nữa, trong đó đặc biệt cần mở rộng công khai, dân chủ. Xây dựng quy chế nhân dân tham gia xây dựng và giám sát cán bộ - cơ chế duy nhất chưa được xây dựng trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập ThS. Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký Tòa soạn ThS. Trần Thị Thu Thủy
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 5 - 2017
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí in trước năm 2010:
ẤN PHẨM
Sổ tay 2016
Hướng dẫn thi hành
Bìa Sổ tay
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013