Chiều 23-7-2014, Ban Tổ chức Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
Hậu Giang luôn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ, thông qua đó củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sàng lọc cán bộ đảng viên, kịp thời phát hiện nhân tố mới, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Ngân hàng câu hỏi để thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014; gồm 562 câu, trong mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, nhưng chỉ có 1 đáp án đúng; chưa kể một số câu hỏi thời sự (câu hỏi thời sự sẽ không công bố trên website).
Mọi thông tin xin liên hệ với Hội đồng thi qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu nội dung Công văn số 7037-CV/BTCTW ngày 15 tháng 7 năm 2014 về vệc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.
Chiều 23-7-2014, Ban Tổ chức Quận ủy Nam Từ Liêm đã tổ chức sơ kết công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
Trong tiến trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng thanh thiếu nhi sẽ tiếp xúc nhiều hơn với thông tin, văn hoá đa dạng và phức tạp từ bên ngoài; các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chia rẽ, lôi kéo, khiêu khích nhằm vào thanh niên để thực hiện âm mưu “Diễn biến hoà bình”. Do đó, hoạt động hợp tác quốc tế của Đoàn đứng trước cả cơ hội mới và thách thức mới.
Hậu Giang luôn phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ, thông qua đó củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, sàng lọc cán bộ đảng viên, kịp thời phát hiện nhân tố mới, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Tỉnh ủy Cao Bằng đã xây dựng Đề án 03-ĐA/TU ngày 20-7-2012 “Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012-2015”, với mục tiêu đến năm 2015: Trình độ chuyên môn nghiệp vụ từ trung cấp trở lên đạt 90% đối với cán bộ và 95% đối với công chức cấp xã, trong đó 20% đạt trình độ đại học. Trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên đạt 90% đối với cán bộ, công chức cấp xã...
Tỉnh ủy Ninh Bình đã hoàn thành việc kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng trong toàn đảng bộ từ cấp chi bộ trở lên vào ngày 14-7-2014, theo đúng kế hoạch của Tiểu ban Điều lệ Đảng quy định. Việc kiểm tra được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chất lượng...
Phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ trong hệ thống chính trị thực hiện Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết tôn giáo trong giai đoạn hiện nay. Đây là giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định bởi cán bộ là cái gốc của công việc, thực hiện có hiệu quả tư tưởng của Người về đoàn kết tôn giáo.
Quá trình xây dựng đội ngũ đảng viên Tỉnh ủy đã bám sát chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, chương trình, kế hoạch của Đảng bộ, đảm bảo công tác xây dựng đội ngũ đảng viên luôn được tiến hành đúng phương hướng, mục tiêu đề ra. Số lượng đảng viên mới được kết nạp năm sau cao hơn năm trước, chất lượng không ngừng được nâng lên.
Nội dung sinh hoạt ngắn gọn, rõ ràng đi vào những vấn đề cụ thể và có trọng tâm, trọng điểm. Nên có sinh hoạt chuyên đề, tập trung phân tích, lý giải và đề ra giải pháp những vấn đề nổi bật, vấn đề cấp bách do tình hình mới đưa lại cần giải quyết. Nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào cấp trên giao phó trong tình hình nóng bỏng hiện nay, khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam.
Ngày 18-7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự tại Việt Nam. Đây là một dấu mốc quan trọng, một thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ta, mở ra giai đoạn mới cho cách mạng Việt Nam tiến tới hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 41 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy Võ Nhai đã quán triệt, triển khai đồng bộ, nghiêm túc, sáng tạo tới gần 4.000 đảng viên và nhân dân trong huyện. Các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện vùng cao Võ Nhai đã gắn đợt sinh hoạt chính trị lớn này với những việc làm cụ thể, thiết thực trong các công việc…
Đến Công ty Rừng hoa Đà Lạt, hỏi “Bác Tài trồng hoa”, dường như ai cũng biết. Đó là một cựu chiến binh cần cù, chịu khó, từ hai bàn tay trắng vươn lên làm giàu trên những cánh đồng hoa.
Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2014 có chủ đề trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ; Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7…
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, nhất là phong cách quần chúng, gần dân, luôn vì lợi ích và biết lắng nghe ý kiến của quần chúng... Đây chính là cẩm nang giúp cán bộ, đảng viên nói chung, người làm báo nói riêng hoàn thành tốt nhiệm vụ khi học phong cách quần chúng của Bác...
Từ khi huyện Mù Cang Chải thực hiện việc thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cuộc sống của hàng nghìn hộ dân nơi đây không những thoát khỏi đói giáp hạt mà còn có của ăn, của để, mua sắm được dụng cụ sản xuất, tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, nhiều hộ trở nên khá giả.
Thắng lợi trong việc ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là thắng lợi vẻ vang của nền ngoại giao cách mạng non trẻ của Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á - Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thắng lợi cơ bản trên là do đường lối chính trị, đường lối quân sự và đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt quân đội và nhân dân ta đã đoàn kết nhất trí, chiến đấu anh dũng suốt 9 năm, giành thắng lợi của cuộc tổng tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954 với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Ngân hàng câu hỏi để thi trắc nghiệm chuyên môn nghiệp vụ kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2014; gồm 562 câu, trong mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, nhưng chỉ có 1 đáp án đúng; chưa kể một số câu hỏi thời sự (câu hỏi thời sự sẽ không công bố trên website).
Mọi thông tin xin liên hệ với Hội đồng thi qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com
Kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nhân dân Việt Nam kiên định thực hiện các biện pháp để duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị và hợp tác cùng phát triển bền vững. Nhưng không phải bằng mọi giá. Giàn khoan tuy rút đi nhưng âm mưu chiếm đoạt toàn bộ Biển Đông vẫn còn đói. Dân tộc Việt Nam kiên quyết đấu tranh đến cùng bằng tất cả mọi biện pháp để bảo vệ những quyền thiêng liêng nhất: Toàn vẹn lãnh thổ cho Tổ quốc, độc lập cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân.
VIDEO CLIPS
Tổng Biên tập Ngô Minh Tuấn
Phó tổng Biên tập TS. Lê Quang Hoan
Nguyễn Quốc Khánh
Thư ký tòa soạn Ths. Phạm T.Thu Huyền
GIỚI THIỆU TẠP CHÍ IN
Số 7 - 2014
Tra cứu tạp chí in:
Tra cứu tạp chí CD:
ẤN PHẨM
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
Sổ tay Xây dựng Đảng 2013
HD thi hanh DLD