Lịch thi Kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015 - Khu vực miền Bắc

LỊCH THI

KỲ THI NÂNG NGẠCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH

CƠ QUAN ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NĂM 2015

Khu vực Miền Bắc

Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(địa chỉ: số 135, đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Hà Nội)

 

STT

NỘI DUNG

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

1

Học viên tập trung,

làm thủ tục dự thi

14h00-16h00

Ngày 09/8/2015

Sảnh

Hội trường 1

2

Khai mạc kỳ thi

09h00-11h00

Ngày 10/8/2015

Hội trường 1

3

 

Thi môn: KIẾN THỨC CHUNG

- Phòng thi số 1 gồm các đoàn: Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Nam

- Phòng thi số 2 gồm các đoàn: Hà Giang, Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình

- Phòng thi số 3 gồm các đoàn: Hải Phòng, Hương Yên, Lai Châu, Lào Cai, Lạng Sơn, Ninh Bình

- Phòng thi số 4 gồm các đoàn: Nam Định, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình

- Phòng thi số 5 gồm các đoàn: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Văn phòng

TW, Ban Tuyên giáo TW, Ban Dân vận TW

- Phòng thi số 6 gồm các đoàn: Các cơ quan Trung ương (không có tên ở phòng thi số 5)

 

08h00-11h00

(Người dự thi có mặt trước 30 phút)

Ngày 11/8/2015

Hội trường 4

4

 

Thi môn: NGOẠI NGỮ

(Danh sách phòng thi tương tự như thi môn Kiến thức chung)

 

08h00-09h30 (Người dự thi có mặt trước 30 phút)

Ngày 12/8/2015

Hội trường 4

5

Thi môn:

CHUYÊN MÔN

NGHIỆP VỤ

 

Ca 1 gồm các đoàn:

Bắc Kạn, Điện Biên, Hà Giang, Hòa Bình

13h30-14h45

Ngày 12/8/2015

Tầng 3

Nhà A8

Viện

Thông tin Khoa học

 

Ca 2 gồm các đoàn:

Lai Châu, Tuyên Quang, Cao Bằng, Sơn La

15h00-16h15

Ca 3 gồm các đoàn:

Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Nam Định, Ban Nội chính TW

07h30-08h45

Ngày 13/8/2015

Ca 4 gồm các đoàn:

Ninh Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Ban Kinh tế TW, ĐUK Doanh nghiệp TW

09h00-10h15

Ca 5 gồm các đoàn:

Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nam

10h30-11h45

Ca 6 gồm các đoàn:

Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh,

13h30-14h45

Ca 7 gồm các đoàn:

Thái Nguyên, VP Ban BVCSSK CB TW, Hội Cựu chiến binh VN, Hội Nông dân VN, Văn phòng HĐLLTW, Ban Đối ngoại TW, TW Đoàn TNCS HCM, Tổng Liên Đoàn Lao động VN, Ban Dân vận TW, ĐUK Các cơ quan TW

15h00-16h15

Ca 8 gồm các đoàn:

Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ VN, Đảng ủy ngoài nước, Văn phòng

Ban CĐCCTP TW, Ban Chỉ đạo Tây Bắc

07h30-08h45

Ngày 14/8/2015

Ca 9 gồm các đoàn:

Văn phòng TW, Ban Tổ chức TW, Ban Tuyên giáo TW, UB TW MTTQ VN

09h00-10h15

 

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất