Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, sau 12 năm triển khai thực hiện, huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Ngày 18-4-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 402/QĐ-TTg công nhận huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới.

Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng): Nửa đầu nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực

Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong điều kiện có nhiều thuận lợi cơ bản song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, phát huy truyền thống, khắc phục khó khăn, chung sức đồng lòng, Đảng bộ huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng nửa đầu nhiệm kỳ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Khát vọng "Đồng Khởi mới" trên quê hương Bến Tre

Cuộc trò chuyện của chúng tôi với đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre diễn ra trong không khí cởi mở và gần gũi, khi ngoài kia Xuân mới đang về! Với phong thái nhẹ nhàng, thẳng thắn, Bí thư Lê Đức Thọ đã phác họa với chúng tôi về con đường phát triển, truyền thống đoàn kết, tâm thế vững vàng, tự tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quê hương Đồng Khởi để sớm đưa Bến Tre tạo dựng nên những kỳ tích của dáng đứng Bến Tre trong thời kỳ mới.

Tạo đà hướng tới

Bên cạnh những thuận lợi, năm qua, các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan, dịch bệnh bất thường…, ảnh hưởng đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng nói riêng. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, khắc phục những khó khăn, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những dấu ấn nổi bật.

Năm mới, quyết tâm mới

Năm 2022, bằng những nỗ lực không ngừng, bằng sức mạnh đoàn kết, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đã gặt hái nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các đảng bộ trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện, ghi dấu ấn đậm nét trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tây Nguyên vững niềm tin đi tới

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng, là “phên giậu” phía Tây của Tổ quốc, “nóc nhà của Đông Dương”, nằm ở ngã ba biên giới giữa Việt Nam - Lào - Căm-pu-chia; vùng đất anh hùng trong đấu tranh cách mạng với nền văn hóa đặc sắc đã và đang cùng cả nước vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới của dân tộc.

Xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Sau ngày được giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Buôn Ma Thuột đã đồng sức, đồng lòng, vượt mọi khó khăn, gian khó, phát huy bản lĩnh, trí tuệ để xây dựng TP. Buôn Ma Thuột ngày càng phát triển. Ghi nhận và khẳng định những thành tích rất đáng tự hào đó, Trung ương đã công nhận thị xã Buôn Ma Thuột trở thành TP. Buôn Ma Thuột và là đô thị loại III vào năm 1995, đô thị loại II vào năm 2005, đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2010. TP. Buôn Ma Thuột có vị trí trung tâm, chiến lược, quan trọng, vì thế, ngày 27-11-2009 Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 60-KL/TW với mục tiêu xây dựng và phát triển TP. Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên giai đoạn 2010-2020.

Niềm tin của dân – Sức mạnh của Đảng (tiếp theo và hết)

Đảng bộ TP. Hà Nội vinh dự trở thành đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Từ một đảng bộ có số lượng đảng viên khiêm tốn (từ khi thành lập đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mới có 50 đảng viên), đến nay số lượng đảng viên của Đảng bộ TP. Hà Nội chiếm khoảng 1/10 đảng viên của toàn Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là giải pháp củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng. Niềm tin đó được xây dựng từ sự quyết liệt trong mọi hành động; kiểm tra, giám sát hiệu quả; kịp thời thay thế cán bộ vi phạm kỷ luật đảng; quyết tâm biến nghị quyết thành thực tiễn cuộc sống sinh động của người dân. Đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Thủ đô để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh...

Niềm tin của dân – Sức mạnh của Đảng (bài 2)

Đảng bộ TP. Hà Nội vinh dự trở thành đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Từ một đảng bộ có số lượng đảng viên khiêm tốn (từ khi thành lập đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 mới có 50 đảng viên), đến nay số lượng đảng viên của Đảng bộ TP. Hà Nội chiếm khoảng 1/10 đảng viên của toàn Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là giải pháp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin đó được xây dựng từ sự quyết liệt trong mọi hành động; kiểm tra, giám sát hiệu quả; kịp thời thay thế cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng; quyết tâm biến nghị quyết thành thực tiễn cuộc sống sinh động của người dân. Đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Thủ đô để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh...

Niềm tin của dân – Sức mạnh của Đảng (bài 1)

Đảng bộ TP. Hà Nội vinh dự trở thành đảng bộ được thành lập sớm nhất cả nước. Từ một đảng bộ có số lượng đảng viên khiêm tốn (từ khi thành lập đến Cách mạng Tháng Tám năm 1945 mới có 50 đảng viên), đến nay số lượng đảng viên của Đảng bộ TP. Hà Nội chiếm khoảng 1/10 đảng viên của toàn Đảng. Thực tiễn đã chứng minh, xây dựng Đảng bộ TP. Hà Nội vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là giải pháp củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng. Niềm tin đó được xây dựng từ sự quyết liệt trong mọi hành động; kiểm tra, giám sát hiệu quả; kịp thời thay thế cán bộ vi phạm kỷ luật đảng; quyết tâm biến nghị quyết thành thực tiễn cuộc sống sinh động của người dân. Đây là cội nguồn sức mạnh của Đảng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở Thủ đô để Hà Nội ngày càng xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất