Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An đã xác định thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị lâu dài, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường khối đại đoàn kết Quân - Dân. Việc tổ chức học tập, quán triệt phổ biến sâu rộng đến từng cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị đã giúp nhận thức của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và chiến sỹ lực lượng vũ trang về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ngày càng được nâng lên; hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố, kiện toàn, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; đời sống nhân dân từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường…

Giải pháp nâng cao chất lượng công an phường ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Công an phường là công an cấp cơ sở, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, tiếp nhận, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", hướng dẫn cho các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an TP. Hải Phòng: Vì bình yên cho nhân dân

Là đơn vị Thường trực của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hải Phòng, thời gian qua, Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) luôn chú trọng cải tiến lề lối làm việc, bám sát kế hoạch công tác của Bộ Công an, Giám đốc Công an thành phố, tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hiện đại hóa nền hành chính từ thực tiễn TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, học tập, lao động… đã mang lại hiệu quả rõ nét, là công cụ, đòn bẩy thúc đẩy công tác cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An nói chung và TP. Vinh nói riêng, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang khẳng định vai trò lãnh đạo doanh nghiệp

Đảng bộ Công ty Cao su Mang Yang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Ðảng trong doanh nghiệp, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhằm phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Hậu Giang: luôn xem “Cán bộ là gốc của mọi công việc!”

Hơn 18 năm xây dựng và phát triển, Hậu Giang có nhiều thay đổi đáng kể. Những năm đầu sau chia tách, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nhiều khó khăn, là vùng trũng nhất đồng bằng sông Cửu Long,… Những năm ấy, Hậu Giang xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm để giải quyết, trong đó nhấn mạnh cán bộ là nhân tố quan trọng; bàn tay, khối óc của những con người biết dấn thân, tiên phong về tỉnh mới sẽ góp nhiều viên gạch hồng xây dựng Hậu Giang thay đổi và là nền móng vững chắc cho những năm phát triển tiếp theo.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An

Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua đó góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật.

Hải Dương: Những điểm nhấn trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thời gian qua, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tạo bước đột phá quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ít nhất 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2025

Mới đây, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình).

Phát huy hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động và chính thức triển khai từ cuối năm 2015, nhằm vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sau 5 năm triển khai, thực hiện Cuộc vận động đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống nhân dân; động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự; góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, đẩy mạnh xã hội hóa, giải quyết có hiệu quả an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước nâng cao, sự đồng thuận xã hội, truyền thống tương thân, tương ái được phát huy mạnh mẽ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất