Huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất - năm 2024

Ngày 16-5, Huyện ủy Tam Dương (Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thi Bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất - năm 2024. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ Huyện nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ.

Vĩnh Phúc: Khi hợp tác xã có tổ chức đảng

Xây dựng và phát triển đảng trong khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã được xem là điều kiện quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, thúc đẩy tổ chức này phát triển. Thực tế ở Vĩnh Phúc cho thấy, HTX nào có tổ chức đảng vững mạnh thì hoạt động của HTX đó phát triển đúng định hướng, mang lại hiệu quả thiết thực cho các thành viên.

Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký chứng thực Nghị quyết số 1034/NQ-UBTVQH15 về việc phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Vĩnh Phúc.

Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước và chất lượng nguồn nhân lực

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt mục tiêu: Vĩnh Phúc trở thành tỉnh công nghiệp phát triển vào năm 2025; có kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, bền vững với thu nhập bình quân đầu người đạt 130-135 triệu đồng năm 2030; là thành phố phát triển toàn diện trên tất cả các mặt về kinh tế, xã hội, môi trường năm 2045. Phấn đấu thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, cấp ủy và chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã kiên trì thực hiện các giải pháp, trong đó có những giải pháp đột phá về quản trị nhà nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển ở địa phương.

Vĩnh Phúc tổng kết thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Ngày 29-2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trao Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023

Sáng 2-2, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Vĩnh Phúc năm 2023.

“Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân”

Tự hào là tỉnh 8 lần được đón Bác Hồ về thăm và căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, đã và đang vươn lên mạnh mẽ trong việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng ở Vĩnh Phúc. Với sự năng động, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, Vĩnh Phúc thực hiện tốt các chính sách về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần, nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân với phương châm “Mọi người dân Vĩnh Phúc đều được hưởng thành quả từ sự phát triển”. Gần đây là chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Chấm điểm phòng, chống tham nhũng: Vĩnh Phúc xếp thứ 1

Với tổng điểm được đánh giá đạt 77,95, Vĩnh Phúc là địa phương có số điểm cao nhất theo kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. TP. Hồ Chí Minh đứng thứ 3 với 77,28 điểm, Thủ đô Hà Nội xếp thứ 25 với 68,27 điểm, thấp nhất là tỉnh Phú Yên khi đạt 50,02 điểm.

Đảng bộ huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Những năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Tường luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu ở Vĩnh Phúc: Khi ý Đảng hợp lòng Dân

Chủ trương xây dựng Làng văn hóa kiểu mẫu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc dù mới được triển khai trong thời gian ngắn nhưng đã ghi nhận những kết quả ngoài mong đợi khi đã có hàng chục khu thiết chế văn hóa - thể thao được khánh thành và đưa vào sử dụng. Ngoài nguồn lực từ ngân sách, sự tham gia ủng hộ, đóng góp tích cực về mọi mặt của người dân là yếu tố then chốt tạo nên thành công bước đầu của chương trình.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất