Lịch thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2015
LỊCH THI

Kỳ thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

 cơ quan đảng, mặt trận và đoàn thể năm 2015

 

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG

14h00-16h00

Ngày 09/8/2015

Học viên tập trung,

làm thủ tục dự thi

09h00-11h00

Ngày 10/8/2015

Khai mạc kỳ thi

08h00-11h00

Ngày 11/8/2015

Thi môn

Kiến thức chung

08h00-09h30

Ngày 12/8/2015

Thi môn

Ngoại ngữ

14h00-16h40

Ngày 12/8/2015

Thi môn

Chuyên môn nghiệp vụ

Sáng từ 08h00

Chiều từ 14h00

Từ ngày 13/8/2015

 đến ngày 14/8/2015

 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất