Triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

BAN TỔ CHỨC

HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH

*

Số  9413-CV/BTCTW

 V/v triệu tập cán bộ, công chức tham dự kỳ thi

nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2015

                 Kính gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,

                                 - Các ban đảng, đảng ủy khối Trung ương,

                              - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

Thực hiện Quy định số 06-QĐ/BTCTW, ngày 12-5-2015 của Ban Tổ chức Trung ương về việc tổ chức thi nâng ngạch lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2015 (sau đây viết tắt là Quy định số 06-QĐ/BTCTW). Sau khi xem xét kết quả thẩm định, xét duyệt danh sách cán bộ, công chức đăng ký dự thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015 của cơ quan, đơn vị; Hội đồng thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2015 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) quyết định triệu tập cán bộ, công chức dự thi như sau:

1. Triệu tập cán bộ, công chức dự thi có đủ các điều kiện, tiêu chuẩn (theo Quy định số 06-QĐ/BTCTW), danh sách kèm theo.

2. Đề nghị cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức dự thi các nội dung:

2.1. Thời gian  thi

- Từ 14 giờ 00 ngày 09-8-2015: cán bộ, công chức dự thi có mặt tại địa điểm thi để làm thủ tục thi;

- Từ 09 giờ 00 ngày 10-8-2015: Lễ Khai mạc và hướng dẫn quy chế thi;

- Từ 08 giờ 00 ngày 11-8-2015 đến ngày 14-8-2015: làm bài thi các môn (sẽ có lịch thi cụ thể).

2.2. Địa điểm thi

- Cán bộ, công chức các tỉnh, thành ủy từ Ninh Bình trở ra và các cơ quan Trung ương ở phía Bắc[1] thi tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (địa chỉ: số 145 đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội); riêng môn Chuyên môn - nghiệp vụ thi tại: Trung tâm Đào tạo CNTT và truyền thông Hà Nội (Số 01 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội). Hội đồng thi sẽ bố trí xe đưa, đón cán bộ dự thi từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến địa điểm thi môn Chuyên môn - nghiệp vụ.

- Cán bộ, công chức của các tỉnh, thành ủy miền Trung - Tây Nguyên từ Thanh Hóa đến Khánh Hoà và các cơ quan Trung ương có cơ sở ở miền Trung1 thi tại  Học viện Chính trị khu vực III, (địa chỉ: số 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).

- Cán bộ, công chức của các tỉnh, thành khu vực phía Nam từ Lâm Đồng trở vào và các cơ quan Trung ương có cơ sở ở phía Nam1 thi tại Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2, (địa chỉ: số 10 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

2.3. Lệ phí thi:

Mức thu: 500.000,00đ/người (năm trăm nghìn đồng chẵn) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV, ngày 20-10-2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

2.4. Danh sách cán bộ, công chức dự thi; số báo danh; lịch thi và văn bản giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của cá nhân, đơn vị …sẽ được đăng trên website Tạp chí Xây dựng Đảng (địa chỉ: www.xaydungdang.org.vn; mục Văn kiện-Tư liệu), trước  ngày 05-8-2015.

3. Đề nghị cơ quan, đơn vị cử trưởng đoàn; Trưởng đoàn có trách nhiệm: quản lý đoàn, đại diện cho đoàn đề xuất, kiến nghị các nội dung liên quan đến kỳ thi với Hội đồng thi.

4. Cán bộ, công chức có đề nghị miễn thi môn Ngoại ngữ (trừ trường hợp được miễn theo độ tuổi) mang theo bản chính và 01 bản sao văn bằng, chứng chỉ,…nộp cho Tổ công tác của Hội đồng thi khi đến tập trung dự thi để làm căn cứ xét miễn thi (khu vực miền Bắc: đồng chí Đỗ Phương Đông; khu vực miền Trung-Tây Nguyên: đồng chí Cao Anh Thắng; khu vực miền miền Nam: đồng chí Trương Quốc Bảo).  

Quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị phản ánh về Ban Tổ chức Trung ương (qua Vụ Chính sách cán bộ; điện thoại: 08045077, 091.2417048 (đồng chí Nguyễn Xuân Sùng); 08045522, 091.2666565 (đồng chí Đỗ Phương Đông).

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Ban;

- Các thành viên Hội đồng thi;

- Các thành viên Ban Giám sát;

- Các vụ: I, II, III, Tổ chức - Cán bộ cơ quan, Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ;

- Tạp chí Xây dựng Đảng;

- L­ưu VP, Vụ CSCB (6b).

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Quynh


PHỤ LỤC

Về địa điểm thi của các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan ở Trung ương

(kèm theo Công văn số  9413-CV/BTCTW, ngày 27-7-2015 của Ban Tổ chức TW)

­­­­­­­­­­­­­­­­__________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

 

1. Thi tại Hà Nội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; địa chỉ: số 145 đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội), gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (25 đơn vị): Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái.

- Các cơ quan Trung ương (20 đơn vị): Văn phòng Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Văn phòng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước.

Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, liên hệ trong giờ hành chính theo số điện thoại: 04.37915826/0986.759577.

2. Thi tại Đà Nẵng (Học viện Chính trị khu vực III, địa chỉ: số 215 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (16 đơn vị): Thanh Hóa, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Kon Tum, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

- Các cơ quan Trung ương: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và cán bộ, công chức dự thi của các cơ quan Trung ương đang làm việc tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ, liên hệ theo các số điện thoại: 0914.082467; 0914.112162; 0982.777717.

3. Thi tại thành phố Hồ Chí Minh (Học viện Hành chính quốc gia cơ sở 2, địa chỉ: số 10 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) gồm các cơ quan, đơn vị sau:

- Các tỉnh ủy, thành ủy (22 đơn vị): An Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

- Các cơ quan Trung ương: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cán bộ, công chức dự thi của các cơ quan Trung ương đang làm việc tại khu vực miền Nam.

Ghi chú: Cán bộ, công chức dự thi có nhu cầu về chỗ nghỉ, có thể liên hệ với bộ phận lễ tân Học viện, số điện thoại: 08.38634847 và lễ tân T78, số điện thoại: 080.84006 để được hỗ trợ.

------------[1] Danh sách các tỉnh ủy, thành ủy, các cơ quan ở Trung ương thi theo khu vực có phụ lục kèm theo.

Tải Danh sách công chức được triệu tập dự thi khu vực miền Bắc

Tải Danh sách công chức được triệu tập dự thi khu vực miền Nam

Tải Danh sách công chức được triệu tập dự thi khu vực miền Trung

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất