7 chuyên đề thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp khối cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải 7 chuyên đề thi chuyên viên cao cấp khối cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015. Mọi thông tin trao đổi xin liên hệ với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương theo địa chỉ e-mail: thanhsonvu@yahoo.com

Tải Chuyên đề 1
Tải Chuyên đề 2
Tải Chuyên đề 3
Tải Chuyên đề 4
Tải Chuyên đề 5
Tải Chuyên đề 6
Tải Chuyên đề 7

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất