Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn (1+2/ 2024)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn (1+2/ 2024) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2023 có chủ đề trọng tâm: Về tổ chức bộ máy, biên chế; kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2023); kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2023 có chủ đề trọng tâm: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kỷ niệm 203 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2023); 106 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7-11-1917 - 7-11-2023); 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2023 có chủ đề trọng tâm: Về đánh giá cán bộ, quản lý cán bộ; kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2023 có chủ đề trọng tâm: Công tác đảng viên; chào mừng 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2023); khai giảng năm học mới 2023-2024… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2023 có chủ đề trọng tâm: Công tác quy hoạch gắn với luân chuyển và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và 78 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2023); 93 năm Ngày truyền thống Ngành Công tác tư tưởng (1-8-1930 - 1-8-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2023 có chủ đề trọng tâm: Cơ chế, chính sách cán bộ; kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1957 - 27-7-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

LỜI CẢM ƠN

Ban Biên tập và tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Xây dựng Đảng trân trọng cảm ơn tình cảm nồng ấm... Đây là nguồn cổ vũ, động viên, khích lệ to lớn và ý nghĩa đối với tập thể những người làm báo ở Tạp chí Xây dựng Đảng để tiếp tục cống hiến và đổi mới, phát triển...

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2023 có chủ đề trọng tâm: Bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng; kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5-6-1911 - 5-6-2023); 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2023 có chủ đề trọng tâm: Xây dựng văn hóa trong Đảng; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2023); 205 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2023); 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất