THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL

Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ từ ngày 10-8-2022 như sau: E-mail mới: tapchixaydungdang@btctw.dcs.vn.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2022 có chủ đề trọng tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công; kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2022); 57 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2022 có chủ đề trọng tâm về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2022 có chủ đề trọng tâm về tinh gọn biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2022 có nội dung trọng tâm về luân chuyển cán bộ; Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2022)…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2022 có nội dung trọng tâm về bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); Giỗ Tổ Hùng Vương; 152 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2022)…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022 có nội dung trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021 có nội dung trọng tâm về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất