6 chuyên đề ôn thi lên ngạch chuyên viên chính năm 2015
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải 6 chuyên đề ôn thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2015.

Tải Chuyên đề 1

Tải Chuyên đề 2

Tải Chuyên đề 3

Tải Chuyên đề 4

Tải Chuyên đề 5

Tải Chuyên đề 6

Nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin liên hệ theo email: thanhsonvu@yahoo.com


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất