Danh sách triệu tập thi chuyên viên chính năm 2014 (miền Trung)
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Danh sách cán bộ, công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014 (ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 8-8-2014 của Ban Tổ chức TƯ).

Tải danh sách

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất