Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch lên chuyên viên chính khối đảng, đoàn thể năm 2014.

Mọi thông tin xin liên hệ với Hội đồng thi qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com hoặc btctw.cs@gmail.com

Tải Chuyên đề 1

Tải Chuyên đề 2

Tải Chuyên đề 3

Tải Chuyên đề 4

Tải Chuyên đề 5

Tải Chuyên đề 6


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất