Kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013
Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu Thông báo số 390-TB/BTCTW ngày 13 tháng 11 năm 2013 Kết quả thi nâng ngạch cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013.

Tải Thông báo
Tải Kết quả

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất