Kết quả điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012
Thông báo số 542-TB/HĐTNN ngày 25 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban Kiểm tra - Hội đồng thi nâng ngạch về kết quả điểm thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm tra viên lên ngạch kiểm tra viên chính năm 2012.

Tải Thông báo

Tải Kết quả điểm thi

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất