Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Kế hoạch số 126-KH/BTCTW ngày 6 tháng 5 năm 2014 về Tổ chức thi nâng ngạch cán bộ, công chức cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.

Tải Kế hoạch
Tải Mẫu đăng ký thi CVC
Tải
Mẫu đăng ký thi CVCC

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất