Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp năm 2014
Tạp chí Xây dựng Đảng đăng tải Công văn số 7037-CV/BTCTW ngày 15  tháng 7 năm 2014 về việc bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch lên chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014.

Tải Công văn.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất