Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Thị trấn Thứa (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh)

Đồng bộ các giải pháp
Những năm trước đây chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ chưa cao, nội dung sinh hoạt chậm đổi mới, nghèo nàn, đơn điệu, thiếu những buổi sinh hoạt chuyên đề nên trí tuệ của đảng viên chưa được phát huy, nhất là với đảng viên trẻ, đảng viên vùng giáo. Tính chiến đấu trong đấu tranh, tự phê bình và phê bình còn hạn chế làm cho tính tiền phong, gương mẫu của một số đảng viên trẻ có lúc bị mờ nhạt. Công tác thi đua - khen thưởng cũng có biểu hiện bị xem nhẹ. Thực trạng đó dẫn đến thiếu vắng những nhân tố tích cực trong việc đóng góp trí tuệ để xây dựng nghị quyết chi bộ thực sự đúng ý Đảng, hợp lòng dân.

Ngoài ra, nghị quyết của Chi bộ có lúc chậm được triển khai đến các đoàn thể và nhân dân, nhất là ở chi bộ vùng giáo. Đội ngũ cấp ủy ít được bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng, đồng thời chưa có giải pháp hữu hiệu để thực hiện nghị quyết của Đảng một cách đồng bộ. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến nghị quyết của Đảng chậm đi vào cuộc sống. Để khắc phục những hạn chế này, đồng thời sớm đưa Đảng bộ hoàn thành mục tiêu đến năm 2025 xây dựng Thị trấn Thứa trở thành trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa và là thị trấn thông minh của huyện Lương Tài, đồng chí Nguyễn Trọng Điểm, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thứa đã đề xuất một số giải pháp lãnh đạo nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong toàn Đảng bộ.


                                Đ/c Nguyễn Trọng Điểm, Bí thư Đảng ủy Thị trấn Thứa.

Trong số những giải pháp này, việc đầu tiên được triển khai là lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng kiện toàn nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên của 12 chi bộ, vì "cán bộ là cái gốc của mọi công việc". Nhờ đó, đội ngũ cấp ủy viên của Thị trấn Thứa trong nhiệm kỳ vừa qua đã hội tụ đầy đủ các yếu tố như: có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, phẩm chất, đạo đức trung thực, lối sống trong sáng, giản dị, uy tín và trách nhiệm, biết noi gương, có khả năng quy tụ, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết của cấp ủy các cấp. Gần 10 năm qua, đội ngũ chi ủy viên của các chi bộ ở Đảng bộ Thị trấn Thứa đã phát huy tốt vai trò, vị trí và chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh xuất sắc. Tiêu biểu như đồng chí Chu Văn Minh nhiều năm liền làm Bí thư chi bộ vùng giáo, xây dựng chi bộ đoàn kết, vững mạnh, cùng Ban Chi ủy đề ra nghị quyết giúp nhân dân vươn lên làm giàu.

Ngoài việc kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên, Đảng bộ đặc biệt coi trọng đến nhiệm vụ hướng dẫn cấp ủy xây dựng đề án đổi mới và nâng cao nội dung sinh hoạt chi bộ, trong đó tập trung vào nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm. Đồng thời với việc sinh hoạt chi bộ định kì ngày 3 hằng tháng, các chi bộ còn có những buổi sinh hoạt đột xuất để xây dựng nghị quyết chuyên đề có tính đặc thù riêng. Chi bộ vùng giáo có nghị quyết chuyên đề “Đảng trong cuộc sống của giáo dân”, “Biến nghị quyết của Đảng thành đường hướng hành động là nơi hội tụ và tỏa sáng sức mạnh đại đoàn kết, đức tin để người công giáo sống tốt đạo đẹp đời, kính Chúa yêu nước, chung tay xây dựng thị trấn thông minh”. Chi bộ trường học có nghị quyết chuyên đề: “Nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, xây dựng mối trường giáo dục lành mạnh, thầy cô thân thiện, học sinh tích cực, trường học thông minh”.

Để phát huy tối đa hiệu quả của 100 cơ sở doanh nghiệp và 1.000 hộ sản xuất - kinh doanh trên địa bàn thị trấn, Chi bộ phố Tân Dân có nghị quyết chuyên đề: “Phát triển sản xuất - kinh doanh theo hướng dịch vụ thương mại điện tử, có sự bảo hộ của Nhà nước”. Hoặc các chi bộ nông nghiệp có nghị quyết chuyên đề “Chuyển đổi một phần diện tích đất trồng lúa nước năng suất thấp sang trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả ngắn ngày theo hướng sản xuất hàng hóa nông nghiệp sạch, nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, mỗi làng một sản phẩm theo mô hình du lịch sinh thái đô thị có sự liên kết ba nhà: nhà nông, Nhà nước và nhà doanh nghiệp”.

Đảng ủy cũng chỉ rõ các chi bộ cần xây dựng quy chế, quy định về việc chấp hành nền nếp sinh hoạt chi bộ. Nội dung sinh hoạt chi bộ phải được cấp ủy lựa chọn cho phù hợp và có sự thống nhất. Dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ, ngoài đồng chí đảng ủy viên theo dõi, mỗi chi bộ còn có một đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp dự, hướng dẫn sinh hoạt. Đồng chí thư ký ghi chép những ý kiến phân tích, tranh luận, phản biện trái chiều trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội cũng như việc chấp hành chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Đặc biệt việc phân loại tư cách đảng viên cũng như đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên và của chi bộ cần phải lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đoàn thể một cách dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch. Nghị quyết của chi bộ đề ra bảo đảm luôn đúng ý Đảng, hợp lòng dân và có giải pháp đồng bộ, đồng thời triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân. Từ đó, chi bộ phân công chi ủy, đảng viên chỉ đạo các đoàn thể nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ.

Kết quả rõ rệt

Với những giải pháp đồng bộ, gần 10 năm qua Đảng bộ Thị trấn Thứa đã lãnh đạo tạo bước chuyển quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân đầu người năm sau luôn cao hơn năm trước (năm 2019 là 42 triệu đồng, tăng 7 triệu so với năm 2018). Trong đó, phố Tân Dân thu nhập bình quân hơn 53 triệu đồng/người/năm. Tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, mỗi làng một sản phẩm do các chi bộ phát động đã xuất hiện nhiều gương đảng viên làm kinh tế giỏi như: Đảng viên Vũ Đình Thuận, Chi bộ thôn Bùi có mô hình trang trại, thu nhập 107 triệu đồng/năm; đảng viên Nguyễn Văn Sinh, Chi bộ Đông Hương sản xuất đồ gỗ, thu nhập 103 triệu đồng/năm; đảng viên Chu Văn Hải, Chi bộ Phượng Giáo thu nhập 72 triệu đồng/năm từ mô hình trồng hoa, cây cảnh.

Cũng từ vận dụng sáng kiến kinh nghiệm đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ mà năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cũng như chất lượng cán bộ, đảng viên nâng lên rõ rệt. Hằng năm, đều có từ 99,9% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ. 11/12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ (chi bộ công an mới thành lập chưa phân loại). 


Đ/c Nguyễn Nhân Chiến (hàng đầu, thứ ba trái sang), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cùng các đảng viên Chi bộ thôn Giàng, Thị trấn Thứa.

Mặt trận Tổ Quốc, chính quyền, đoàn thể đều xếp loại vững mạnh toàn diện, được các cấp khen thưởng. Nhiều nhiệm kỳ liên tiếp, Đảng bộ Thị trấn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh và Ban Thường vụ Huyện ủy Lương Tài biểu dương, khen thưởng. Nhiệm kỳ vừa qua, 109 lượt cán bộ, đảng viên của thị trấn được huyện, tỉnh khen thưởng. Riêng đồng chí Nguyễn Trọng Điểm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (các năm 2015-2018) và được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh vì có sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng. 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ Thị trấn Thứa là rất đáng tự hào, góp phần không nhỏ củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng. Rõ ràng, chỉ khi hội tụ ý Đảng và lòng dân thì nghị quyết của chi bộ, đảng bộ mới đi vào cuộc sống, mới được nhân dân ủng hộ, làm theo.

Phản hồi (1)

Sin Văn Hải 25/06/2020

Rất đúng theo đúng tinh thần của Bộ Chính trị.

1

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất