Vĩnh Long chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long chỉ đạo ban tổ chức cấp ủy các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc

Để hướng dẫn các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Long đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 11-7-2019 về việc lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng uỷ cơ sở nhiệm kỳ 2019-2022. Các cấp ủy đã lựa chọn 18 chi bộ để tổ chức thí điểm, từ đó rút kinh nghiệm và tổ chức đại hội đồng loạt các chi bộ còn lại trong tháng 10-2019. Kết quả đến nay, đã đại hội 1.999/2.105 chi bộ trực thuộc (đạt 94,96%); 106 chi bộ chưa đại hội do đang chờ sáp nhập ấp, khóm theo tinh thần Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 24-12-2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Kết quả sau đại hội, có 700/847 ấp, khóm có bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ấp, khóm; 961/1.258 đơn vị có bí thư đồng thời là thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Công tác nhân sự đại hội được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, nhận xét đánh giá của đảng viên, quần chúng nhân dân, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và ban chấp hành các đoàn thể, cấp uỷ nơi cư trú… để làm cơ sở, xem xét, biểu quyết trước khi trình đại hội và thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn, dân chủ, khách quan. Vì vậy bầu chi ủy, phó bí thư, bí thư cơ bản đều đúng theo dự kiến cơ cấu; bảo đảm chất lượng, tỷ lệ nữ, trẻ tham gia cấp ủy; tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong đại hội. Đảng viên tham gia đại hội với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần quan trọng vào thành công của đại hội.  

Chất lượng cấp ủy viên nhiệm kỳ này được nâng lên. Cụ thể, trong tổng số 6.916 cấp uỷ viên được bầu, nữ có 1.902 đồng chí, chiếm 27,5% (trong đó cấp ủy tái cử 5.064 đồng chí, chiếm 73,2%). Về trình độ chuyên môn: cao đẳng 167 đồng chí (2,41% tổng số cấp ủy viên), đại học 3.627 (52,44%), trên đại học 532 đồng chí (7,69%). Về trình độ lý luận chính trị: sơ cấp, trung cấp 6.509 đồng chí (94,11% tổng số cấp ủy viên), cao cấp, cử nhân 407 đồng chí (5,88% tổng số cấp ủy viên).

Thực tế cho thấy, đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy chi bộ. Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc chặt chẽ, chu đáo, đạt kết quả tốt sẽ góp phần cho thành công đại hội đảng bộ các cấp trên địa bàn tỉnh. Bởi trong cơ cấu nhân sự cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ ấp, khóm có thể là nhân sự của đảng ủy cơ sở sắp tới. Do đó, nếu làm tốt công tác nhân sự và bầu trúng theo phương án chuẩn bị sẽ tạo cơ sở quan trọng cho nhân sự cấp ủy cấp trên, tạo uy tín ngay từ cấp chi bộ trực thuộc, bảo đảm sự tín nhiệm cho nhân sự đại hội ở cấp tiếp theo.

Bước chuẩn bị tiếp theo

Để chuẩn bị cho đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 207-KH/TU ngày 21-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đã được triển khai đến toàn thể cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện. Tỉnh ủy Vĩnh Long xác định đây là nhiệm vụ được tập trung lãnh đạo và thực hiện từ nay đến năm 2020. Theo đó, Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy xây dựng kế hoạch đại hội đảng bộ các cấp phải thật cụ thể, thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội cấp mình và chủ động thực hiện các phần việc nhằm bảo đảm hoàn thành tốt công tác chuẩn bị tổ chức đại hội. Đến nay, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã tham mưu ban hành kế hoạch xây dựng văn kiện đại hội đại biểu và đề cương tổng quát Báo cáo chính trị của BCH đảng bộ tỉnh; tiểu ban nhân sự tiến hành xây dựng Đề án nhân sự; tiểu ban phục vụ xây dựng kế hoạch phục vụ, công tác hậu cần, chuẩn bị kinh phí cho đại hội....

Về công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ, tính từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phê duyệt quy hoạch BCH cấp huyện, thị, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy gồm 625 đồng chí; quy hoạch ban thường vụ 193 đồng chí; các chức danh chủ chốt 227 đồng chí; cấp trưởng, phó, sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh 431 đồng chí; đề nghị Trung ương phê duyệt quy hoạch BCH Đảng bộ tỉnh 98 đồng chí, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 30 đồng chí; các chức danh chủ chốt cấp tỉnh 43 đồng chí. Bên cạnh đó, những năm cuối nhiệm kỳ, cấp ủy các cấp tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch, bổ sung nhân sự để chuẩn bị công tác nhân sự đại hội. Chỉ đạo các cấp ủy quán triệt, thực hiện nghiêm việc dừng bổ sung cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 trước 6 tháng tính đến thời điểm đại hội ở mỗi cấp.

Trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, từ đầu nhiệm kỳ đến nay toàn tỉnh đã đào tạo lý luận chính trị 4.293 đồng chí, trong đó: cao cấp 675 đồng chí; trung cấp 3.618 đồng chí. Đào tạo chuyên môn văn bằng 2 có 6 đồng chí; sau đại học 3.308 đồng chí (thạc sĩ 3.236, tiến sĩ 72). Bồi dưỡng lý luận chính trị 1.227 đồng chí; bồi dưỡng nước ngoài 30 đồng chí; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 1 là 11 đồng chí; đối tượng 2 là 127 đồng chí; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 16.124 đồng chí.

Thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ, Vĩnh Long đã thực hiện luân chuyển, điều động 30 đồng chí; trong đó, từ tỉnh về huyện 5 đồng chí, điều động từ huyện lên tỉnh 13 đồng chí, điều động từ ngành này sang ngành khác 12 đồng chí. Các ban thường vụ cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy cũng xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ theo phân cấp quản lý.

Theo Kế hoạch 207 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở tổ chức không quá 2 ngày, đại hội chi bộ cơ sở không quá 1 ngày, bắt đầu từ tháng 4-2020, hoàn thành tước ngày 30-6-2020. Ở cấp huyện, tổ chức không quá 3 ngày, hoàn thành trước 30-8-2020; cấp tỉnh tổ chức không quá 4 ngày, hoàn thành trước 31-10-2020. Sau đại hội, cấp ủy các cấp tiến hành tổ chức tổng kết đại hội đảng bộ cấp mình và cấp dưới.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất