Hà Nam coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ thôn Điệp Sơn, Đảng bộ xã Yên Nam (Duy Tiên, Hà Nam).

Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Nam đã ban hành Chương trình số 08-Ctr/TU ngày 14-9-2007 về “Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở”, Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 23-5-2011 của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở.  BTV Tỉnh ủy luôn quan tâm đổi mới phương pháp, hình thức quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, mời giảng viên của Trung ương về giảng, quán triệt tại Hội trường trung tâm của tỉnh, đồng thời yêu cầu Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phát trực tuyến đến các đầu cầu là các chi, đảng bộ để toàn thể cán bộ, đảng viên học trực tuyến qua truyền hình.

Đầu các nhiệm kỳ, Tỉnh ủy đều ban hành quy chế làm việc và quyết định phân công các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh phụ trách các địa bàn; đồng thời yêu cầu BTV các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch, chương trình, quyết định phân công các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo, trưởng, phó các phòng, ban và các đồng chí cấp ủy viên cơ sở có trách nhiệm hằng tháng dự sinh hoạt thường xuyên, sinh hoạt chuyên đề với chi bộ được phân công phụ trách; thông qua đó cấp ủy các cấp đã nắm bắt được tình hình tư tưởng, ý kiến của cán bộ, đảng viên và vấn đề phát sinh tại các chi bộ để phản ánh và có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Để đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 19-3-2013 về khảo sát hoạt động của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Theo đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp tổ chức khảo sát tất cả các loại hình chi bộ trong toàn tỉnh. Sau khi khảo sát, Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 228-TB/TU của BTV Tỉnh ủy đánh giá kết quả khảo sát hoạt động của chi bộ, chỉ ra ưu điểm, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; từ đó đề ra giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiệu quả công tác lãnh đạo của chi bộ.

Sau mỗi nhiệm kỳ đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, BTV Tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở xây dựng kế hoạch, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn công tác xây dựng Đảng, nghiêp vu đảng viên, cấp nhật kiến thức xây dựng Đảng, xử lý tính huống… để nâng cao trình độ cho đội ngũ cấp ủy, nhất là các đồng chí bí thư chi bộ. Bên cạnh đó, ngay sau đại hội, các cấp ủy cũng đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của chi ủy, chi bộ, chương trình công tác toàn khóa của cấp ủy, qua đó hoạt động của cấp ủy, đồng chí bí thư chi bộ được phân công, hoạt động có sự phối hợp chặt chẽ, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ. Hằng năm, ngay trong tháng đầu của quý I, các cấp ủy chi bộ cũng đã xây dựng được kế hoạch, chương trình sinh hoạt chi bộ cho cả năm và cho từng tháng.

Công tác kiểm tra sinh hoạt chi bộ đã được các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm, chủ động kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý và chấn chỉnh kịp thời những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, góp phần ổn định tư tưởng, tình hình nội bộ ở cơ sở; đồng thời việc chấp hành chế độ sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, chất lượng hiệu quả lãnh đạo của chi bộ được nâng lên.

Kết quả tích cực

Với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy các cấp, với việc triển khai nhiều biện pháp tích cực, chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Hà Nam từng bước được nâng lên. Các chi bộ đã chấp hành nghiêm quy định của cấp ủy cấp trên về thời gian tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ. Lịch sinh hoạt của chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố vào ngày 3 hằng tháng; chi bộ cơ quan xã vào ngày 4; chi bộ khối cơ quan, khối doanh nghiệp căn cứ vào đặc điểm công việc sẽ sắp xếp, bố trí từ ngày 3 đến ngày 6 hằng tháng.

Qua các đợt kiểm tra, khảo sát và nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở hằng tháng cho thấy, hầu hết các chi bộ đều duy trì thực hiện nghiêm túc các nội dung, trình tự sinh hoạt cấp ủy trước sinh hoạt chi bộ theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Trong sinh hoạt có đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng trước, cụ thể những việc làm được, chưa làm được, đánh giá tình hình tư tưởng, lối sống của đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); vai trò của cấp ủy, đảng viên trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nhận xét kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung đã đăng ký. Trên cơ sở nội dung sinh hoạt, 100% các chi bộ đều ra nghị quyết để lãnh đạo việc tổ chức thực hiện. Ngoài ra, tùy theo từng giai đoạn, có nhiều chi bộ dành thời gian để mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ, một đồng chí kể một câu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó rút ra ý nghĩa, liên hệ với bản thân, đơn vị để học tập noi theo.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề đã được thực hiện ở hầu hết các chi bộ hằng quý. Nội dung sinh hoạt chuyên đề đều được cấp ủy căn cứ vào nhiệm vụ đặc thù của từng loại hình chi bộ để xây dựng. Căn cứ nội dung chuyên đề, cấp ủy chi bộ phân công đảng viên chuẩn bị. Theo đó, nội dung sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ khá phong phú, đa dạng. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ lựa chọn. Đối với chi bộ thôn, xóm có các chuyên đề về xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa; với chi bộ tổ dân phố có chuyên đề về thực hiện nếp sống văn minh, đô thị; với chi bộ doanh nghiệp có chuyên đề về nâng cao năng suất lao động, thực hiện tiết kiệm vật tư, nhân công trong sản xuất - kinh doanh; với chi bộ cơ quan có chuyên đề về nâng cao chất lượng tham mưu, chất lượng xây dựng văn bản…

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đã góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp ở Hà Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất