Yên Bái ban hành và thực hiện Quy định “về việc bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở”
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ tổ dân phố 2, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Quy định rõ về trách nhiệm dự sinh hoạt; về chế độ thông tin, báo cáo

Quy định số 18 nêu rõ: Đối với cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy ít nhất mỗi quý 1 lần dự sinh hoạt với đảng ủy cơ sở hoặc chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ cấp huyện và tương đương được phân công phụ trách theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được phân công theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh mỗi quý ít nhất 2 lần dự sinh hoạt, trong đó 1 lần dự sinh hoạt với đảng ủy xã và 1 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ xã được phân công phụ trách, theo dõi.

Đối với cấp huyện, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ cấp huyện mỗi quý ít nhất 2 lần dự sinh hoạt, trong đó 1 lần dự sinh hoạt với đảng ủy xã và 1 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư thuộc đảng bộ xã được phân công phụ trách, theo dõi. Các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên cơ sở ít nhất mỗi tháng 1 lần dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư được phân công phụ trách, theo dõi.

Nhiệm vụ cơ bản của các đồng chí bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là để nắm chắc tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát hiện và có giải pháp kịp thời để giải quyết những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở. Kịp thời thông tin các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, nhân dân và bảo đảm truyền tải thông tin, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở. Hướng dẫn phương pháp điều hành, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ; định hướng các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức của đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ và việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp thu những kiến nghị, đề xuất của đảng viên trong chi bộ, báo cáo với cấp ủy, cơ quan có thẩm quyền và giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân.  

Hiệu quả bước đầu

Quy định số 18-QĐ/TU ngày 16-4-2019 được triển khai thực hiện đã góp phần đổi mới phương pháp tổ chức, cách thức tổ chức điều hành buổi sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nội dung sinh hoạt sát với tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị; đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ ; tạo điều kiện cho đảng viên trẻ nghiên cứu, tham gia ý kiến trong sinh hoạt chi bộ, bổ sung kiến thức mới cho đảng viên. Gắn việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ với việc đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Từ đó, chi bộ sẽ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất