Hải Phòng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Huyện ủy An Dương tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và những vấn đề đặt ra trong tổ chức đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo

Đảng bộ TP. Hải Phòng có 35 đảng bộ trực thuộc Thành ủy; trong đó có 15 đảng bộ quận, huyện; 1.297 TCCSĐ (trong đó 590 đảng bộ cơ sở và 707 chi bộ cơ sở), 6.095 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 124.509 đảng viên (số liệu tính đến 31-12-2019). Thực hiện chủ trương của Trung ương về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy những kết quả đạt được, ngày 9-5-2019 Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTU “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ TP. Hải Phòng”. Theo đó, Hướng dẫn đã cụ thể hóa nội dung của Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW cùng hệ thống biểu mẫu tạo sự thống nhất về quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ cho từng loại hình, gửi đến tất cả các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hải Phòng, chỉ đạo các đảng bộ triển khai đến tận các chi bộ trực thuộc để thực hiện thống nhất, hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Tiếp đến, Ban Tổ chức đã tham mưu BTV Thành ủy ban hành Quyết định số 1665-QĐ/TU ngày 7-11-2019 “Về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ TP. Hải Phòng”. Quyết định có 4 tiêu chí đối với các loại hình chi bộ tại Đảng bộ TP. Hải Phòng, cụ thể: Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố; Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty TNHH, trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ trong công ty cổ phần, công ty TNHH (trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đây là bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ sát hợp với từng loại hình chi bộ, làm cơ sở để các chi bộ phấn đấu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, sau mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ tự đánh giá, chấm điểm theo từng nội dung tiêu chí; cấp ủy viên cấp trên trực tiếp quản lý được phân công phụ trách chi bộ đánh giá; cấp ủy viên và cán bộ các ban, cơ quan cấp trên cơ sở được phân công dự sinh hoạt đánh giá. Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Thành ủy, 100% các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến tất cả các chi bộ để hướng dẫn thực hiện, đồng thời phân công các đồng chí thành viên ban chỉ đạo (đối với quận, huyện), các đồng chí cấp ủy viên, thường vụ cấp ủy phụ trách cơ sở dự sinh hoạt cùng với chi bộ để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện có hiệu quả.

Những mô hình hiệu quả, cách làm hay

Đảng ủy Khối Các cơ quan TP. Hải Phòng đã chú trọng chỉ đạo đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thành lập các đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, trực tiếp chỉ đạo, chia các TCCSĐ thành 6 khối để tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu với 12 đơn vị. Trên cơ sở đó, các đơn vị trong khối học tập, chỉ đạo làm điểm, nhân rộng tại đơn vị mình. Hằng tháng, cấp ủy cơ sở gửi bảng chấm điểm chất lượng sinh hoạt chi bộ về Đảng ủy Khối, xác định đây là một tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng TCCSĐ cuối năm.

Quận ủy Kiến An đã tổ chức các buổi tọa đàm “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” đối với từng loại hình chi bộ nhằm trao đổi những kinh nghiệm, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong sinh hoạt chi bộ. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 82-QĐ/QU ngày 30-12-2015 của BTV Quận ủy "Về tiếp nhận và xử lý các kiến nghị của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ quận Kiến An". Các cấp ủy từ quận đến cơ sở đã nghiêm túc tiếp nhận và xử lý các kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

Mô hình “Phân công nhiệm vụ cho đảng viên trực tiếp phụ trách các hộ gia đình” của Quận ủy Dương Kinh nhằm góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng viên với quần chúng, phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở theo hướng “gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Đây là biện pháp quan trọng để phát huy tự quản cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa mới, củng cố xây dựng khối đoàn kết khu dân cư, qua đó nhân dân giám sát đảng viên, được trực tiếp đề xuất các kiến nghị, phản ánh nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời bản thân đảng viên có ý thức rèn luyện, gắn bó với nhân dân.

Từ kinh nghiệm của các bí thư chi bộ, thực tế giải quyết công việc của chi bộ, Quận ủy Hải An chỉ đạo đảng ủy các phường thành lập câu lạc bộ bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy phường. Thành viên câu lạc bộ là các đồng chí bí thư chi bộ. Đảng ủy các phường chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt câu lạc bộ định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần để bàn, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị nội dung, kỹ năng điều hành của bí thư chi bộ; kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phương pháp giải quyết công việc của cấp ủy.

Đảng bộ phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng đã xây dựng chuyên đề “Giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc” để sinh hoạt chi bộ. Qua trao đổi, thảo luận dân chủ, phát huy tốt vai trò của chi bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đã góp phần tích cực trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng. Quận ủy Hồng Bàng chỉ đạo nhân rộng việc xây dựng nội dung sinh hoạt chi bộ với các chuyên đề sát thực với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị trong sinh hoạt chi bộ trên địa bàn quận.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất