Tiền Giang thực hiện chủ trương thí điểm kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng
Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2015-2020

Đến ngày 31-12-2019, toàn tỉnh Tiền Giang có 5.716 doanh nghiệp tư nhân (191 doanh nghiệp thành lập theo Luật Hợp tác xã, 1.713 doanh nghiệp tư nhân, 3.620 công ty TNHH tư nhân, 191 công ty cổ phần tư nhân, 1 công ty hợp danh). Trong đó, 5.167 doanh nghiệp siêu nhỏ, 510 doanh nghiệp nhỏ, 10 doanh nghiệp vừa, 29 doanh nghiệp lớn. Những năm qua, các doanh nghiệp tư nhân đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả từ thực tiễn

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ban thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Tiền Giang ban hành Công văn số 1516 ngày 17-5-2013 chỉ đạo các cấp ủy triển khai, quán triệt nghiêm túc đến các tổ chức đảng và đảng viên. Tỉnh ủy đã chọn 4 đảng bộ (TP. Mỹ Tho, thị xã Gò Công, huyện Châu Thành, huyện Cái Bè) thực hiện thí điểm; chỉ đạo các cấp ủy xây dựng, thực hiện công tác tạo nguồn, phân công đảng viên bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân đúng quy định. BTV các huyện, tương đương đều ban hành kế hoạch triển khai và chỉ đạo thực hiện đến chi bộ. Theo đó, BTV cấp ủy các đảng bộ thực hiện thí điểm đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành rà soát, thống kê, phân loại doanh nghiệp tư nhân theo các đối tượng là chủ sở hữu toàn bộ hoặc sở hữu phần vốn, tài sản chi phối doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty hợp danh và công ty cổ phần (không thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Lập danh sách các chức danh giám đốc doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH, thành viên công ty hợp danh, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần và tiến hành phân tích đánh giá, lựa chọn những người có lịch sử chính trị và thái độ chính trị tốt. Qua đó, các cấp ủy tiến hành nhận xét, đánh giá, xác định các chủ doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW để thông qua chi bộ đưa vào danh sách học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả, các đảng bộ làm điểm đã chọn 11 chủ doanh nghiệp tư nhân đưa vào danh sách, gồm 5 giám đốc công ty tư nhân, 6 giám đốc công ty TNHH (Cái Bè 5, Châu Thành 2, TP. Mỹ Tho 3, thị xã Gò Công 1); tiến hành phân công cấp ủy viên, đảng viên tuyên truyền, giáo dục quần chúng chủ trương của Đảng về kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng, cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Sau thời gian được giáo dục, học tập, rèn luyện nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, có 8/11 chủ doanh nghiệp tư nhân tình nguyện viết đơn xin vào Đảng. Sau khi được thẩm định chính trị nội bộ, thực hiện đầy đủ các quy trình xét duyệt, cấp ủy các cấp thực hiện quy trình kết nạp đảng viên theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW. Kết quả, các đảng bộ thực hiện thí điểm đã kết nạp đồng chí Giám đốc Công ty TNHH Thể thao cầu lông Hải Yên (Đảng bộ xã Trung An, TP. Mỹ Tho); 2 chủ doanh nghiệp đã học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đang tiếp tục được bồi dưỡng, rèn luyện, 4 trường hợp không đủ điều kiện kết nạp, 1 trường hợp do chuyển chủ sở hữu doanh nghiệp.

Ngoài các đảng bộ làm điểm, các cấp ủy đã chọn 4 chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, gồm 1 giám đốc doanh nghiệp tư nhân, 2 giám đốc công ty TNHH, 1 chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH, trong đó đã xem xét kết nạp 2 trường hợp.

Đến ngày 31-12-2019, toàn tỉnh có 21 đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân (có 5 đảng viên khi kết nạp là chủ doanh nghiệp tư nhân, 16 trường hợp khi kết nạp chưa là chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc từ chủ doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa). Trong 5 đảng viên khi kết nạp là chủ doanh nghiệp tư nhân, có 2 đảng viên được kết nạp trước ngày 30-1-2013 và 3 đảng viên kết nạp sau ngày 30-1-2013.

Còn nhiều khó khăn

Dù đã triển khai nhiều biện pháp nhưng số lượng những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn được kết nạp vào Đảng ở Tiền Giang còn ít. Nguyên nhân là công tác tuyên truyền, vận động để chủ doanh nghiệp tư nhân hiểu rõ quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng và tự nguyện làm đơn xin vào Đảng gặp khó khăn, do chủ doanh nghiệp ngại mất thời gian sinh hoạt đảng, học tập chính trị; khi ra nước ngoài để làm việc với đối tác kinh tế phải làm thủ tục xin đi sẽ ảnh hưởng đến sản xuất - kinh doanh.

Việc thẩm tra, xác minh hồ sơ quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân ở nhiều nơi (nơi có trụ sở doanh nghiệp đóng và nơi cư trú của chủ doanh nghiệp) trong khi đó chủ doanh nghiệp tư nhân không thường xuyên có mặt tại doanh nghiệp, nơi cư trú hoặc thường xuyên đi làm việc trong, ngoài nước nên các cấp ủy khó nắm rõ lịch trình hoạt động của chủ doanh nghiệp, dẫn đến việc xác nhận lý lịch, nhận xét, đánh giá về phẩm chất, đạo đức của chủ doanh nghiệp cũng gặp khó khăn.

Hiện nay, có nhiều chủ doanh nghiệp có nhận thức chính trị tốt và có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp theo Hướng dẫn số 17 (doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng…).

Một số cấp ủy chưa thực sự quan tâm đến công tác kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ điều kiện vào Đảng. Một số cán bộ nghiệp vụ chưa nắm vững nội dung hướng dẫn nên khi tiến hành rà soát, chọn chủ doanh nghiệp tư nhân đề đưa vào danh sách cảm tình Đảng chưa đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện.

Để chủ trương kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng đạt kết quả, các cấp ủy ở Tiền Giang cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ, vừa rà soát, lập danh sách các chủ doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn để có kế hoạch cụ thể tạo nguồn, rèn luyện, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng; nhưng đồng thời cũng quan tâm giải quyết đối với những trường hợp có nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng điều kiện về tổ chức chưa đủ; chú trọng công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng và đoàn thể trong các doanh nghiệp. Các cấp ủy viên, đảng viên được phân công bồi dưỡng chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn cần phát huy vai trò, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục để nâng cao nhận thức của đội ngũ doanh nhân về vai trò lãnh đạo của đảng viên, tổ chức đảng nhằm phát triển doanh nghiệp; đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội, với sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng đối với những phần tư cơ hội, lợi dụng vai trò của đảng viên và tổ chức đảng vì lợi ích cá nhân, doanh nghiệp. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất