Bình Định coi trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ người dân tộc thiểu số

Tỉnh Bình Định có 31 dân tộc thiểu số với 39.073 người, trong đó 4 dân tộc chính là Kinh, Bân, H’rê và Chăm. Toàn tỉnh có 723 cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trong đó 268 người là cán bộ nữ. Do một số nguyên nhân, đến nay mới có 186/268 đồng chí có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (chiếm tỷ lệ 69,4%); 142/268 đồng chí có trình độ lý luận chính trị (chiếm tỷ lệ 52,98%). Cán bộ nữ dân tộc thiểu số giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là 32 đồng chí, trong đó ở cấp huyện có 12 đồng chí, cấp xã có 20 đồng chí.

Thi hành kỷ luật đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16-7, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (ảnh bên).

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tinh giản biên chế

Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội về nội dung liên quan tới chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết Chính phủ đã và đang thực hiện một số giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế.

Triển khai Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Với việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025, giờ đây hằng năm Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ngành, địa phương lấy kết quả triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua làm nội dung quan trọng để đánh giá thi đua và xem xét khen thưởng cho các đơn vị thuộc, trực thuộc.

Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia BCH Đảng bộ TP. Đà Nẵng còn thấp

Sau khi có kết quả phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ năm 2019, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy có kế hoạch phân công ủy viên ban thường vụ theo dõi, giúp đỡ cán bộ nữ được giới thiệu quy hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu phấn đấu đến Đại hội Đảng bộ TP. Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thành phố có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các cấp ủy đảng đạt 15% - 25% theo mục tiêu "Đề án Phát triển và tạo nguồn cán bộ nữ giữ các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đến năm 2020".

Thanh Hóa chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở

Đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn có vai trò quan trọng trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm xây dựng, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương

Thành ủy Hà Nội  là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng Chương trình hành động thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; gương mẫu thực hiện 8 nội dung cơ bản trong Quy định, được thể hiện ở các nội dung: (1) Trước hết phải nghiêm khắc đối với bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện suy thoái về đạo đức; (2) Kiểm soát bản thân và kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; (3) Kiểm soát đối với gia đình và người thân.

Thừa Thiên Huế tổ chức thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Vừa qua, Thừa Thiên Huế tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo kỳ thi.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất