Bảo đảm chất lượng quy hoạch cán bộ ở địa phương

Quy hoạch cán bộ là một trong những khâu quan trọng của công tác cán bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 rút kinh nghiệm từ những yếu kém, vướng mắc, khuyết điểm nảy sinh trong thực tiễn, các cấp ủy, tổ chức đảng ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã triển khai công tác này bài bản hơn, cơ bản bảo đảm đúng quy trình, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ một cách chủ động, đáp ứng nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Yên Bái: Trẻ hóa cán bộ cấp xã

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Nghị quyết 22) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Yên Bái đã tạo bước chuyển biến rõ nét, đặc biệt là việc triển khai thực hiện chủ trương trẻ hóa, tiêu chuẩn hóa, nhất thể hóa chức danh cán bộ ở cơ sở.

Trao Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ngày 20-1, tại TP.Tam Kỳ, thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bi thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Quảng Nam.

Quảng Bình nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Thời gian qua, Tỉnh ủy Quảng Bình có nhiều đổi mới trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ; đồng thời đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm cán bộ trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Từ đó đội ngũ cán bộ từng bước đổi mới tác phong công tác, nâng cao hiệu quả công việc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh.

TP. Hồ Chí Minh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức phường, xã, thị trấn

Năm 2012, TP. Hồ Chí Minh có 83,23% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ chuyên môn trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 46,17% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên; đến năm 2017 có 92,56% cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách có trình độ trên đại học, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và 60,03% trình độ lý luận chính trị trung cấp trở lên. 5 năm qua, việc bố trí các chức danh cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách trong bộ máy phường, xã, thị trấn của TP. Hồ Chí Minh cơ bản đáp ứng được yêu cầu quản lý của hệ thống chính quyền phường, xã, thị trấn; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách được nâng lên khá rõ.

Đồng chí Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXI

Sáng nay 3-1-2019, thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy khóa XXI, Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn về công tác cán bộ, thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự và bầu đồng chí Phan Việt Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những điểm mới trong công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược

Vừa qua, Bộ Chính trị khóa XII đã ban hành Kế hoạch số 11- KH/TW ngày 6-11-2018 về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 – 2026 (sau đây gọi tắt là quy hoạch cán bộ cấp chiến lược). Để làm rõ những điểm mới của công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược so với nhiệm kỳ trước đây, phóng viên Tạp chí Xây dựng Đảng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Thanh Bình (ảnh bên), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Bùi Minh Châu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Ngày 14-12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất