“Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035”
Một giờ học của lớp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ tỉnh Yên Bái.

Lựa chọn nhân sự tham gia Đề án

Sau khi tuyển chọn, giới thiệu lần đầu trong tổng số trên 3.000 cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc thiểu số trong tỉnh, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã gửi về Ban Tổ chức Tỉnh ủy gần 400 hồ sơ giới thiệu nhân sự tham gia Đề án. Căn cứ vào chuyên ngành đã được đào tạo của cán bộ được giới thiệu, Hội đồng sơ tuyển thống nhất phân loại hồ sơ của 3 đối tượng theo 7 lĩnh vực gồm: kinh tế - tài chính, nông - lâm nghiệp, kỹ thuật, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, nội chính; ban hành 3 bộ tiêu chí sơ tuyển đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. Căn cứ quy trình sơ tuyển và bộ tiêu chí để xét, chọn, Hội đồng sơ tuyển đã lựa chọn và trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định 240 đồng chí đủ điều kiện để tham gia sát hạch vào Đề án.

Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng

Năm 2019, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Chính trị tỉnh mở 2 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ tham gia Đề án. Lớp cán bộ trẻ gồm 60 đồng chí, lớp cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số gồm 90 đồng chí; tham mưu cho Tỉnh ủy cử 124 đồng chí tham gia 4 lớp tập huấn kỹ năng quản trị tại Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam (tại TP. Hải Phòng); tham dự lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; tổng hợp, rà soát danh sách, tham mưu dự thảo phương án lựa chọn một số cán bộ tham gia có năng lực để tăng cường biệt phái, tập sự lãnh đạo đối với 25% số cán bộ tham gia Đề án (khoảng 18% cán bộ trẻ, 7% cán bộ nữ và dân tộc thiểu số) về các cơ quan, đơn vị, địa phương cấp huyện, cấp xã ngay trong năm 2019.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất