Bộ câu hỏi trắc nghiệm kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2015

Mọi thông tin xin liên hệ với Ban Đề thi Kỳ thi nâng ngạch cán bộ công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, đoàn thể năm 2015 qua hộp thư điện tử: vudtcb@gmail.com; điện thoại: 080.45134 - 080.45433.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất