Nội quy thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013

Hội đồng thi nâng ngạch Trung ương thông báo nội quy kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp cơ quan đảng, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2013. Tạp chí Xây dựng Đảng giới thiệu toàn văn nội quy.

Hướng dẫn việc xây dựng mô hình tổ chức đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp

Ngày 17  tháng 10  năm 2013, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ký ban hành Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, hướng dẫn việc xây dựng mô hình tổ chức đảng ở  khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất