Thành lập Chi bộ Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Lê Hoàng trao quyết định thành lập Chi bộ Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam.

Chi bộ Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 74-QĐ/ĐU ngày 19-5-2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Tây Hồ, đồng chí Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Lê Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nhấn mạnh, việc thành lập Chi bộ Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện chủ trương về xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tăng thêm một tổ chức đảng là tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu cho Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Tây Hồ nói riêng và Đảng bộ quận Tây Hồ nói chung.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Lê Hoàng phát biểu tại lễ ra mắt Chi bộ. 

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu Chi bộ nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên, thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, tập trung thực hiện tốt Kế hoạch 118-KH/QU của Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng viên 4 tốt”; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ trình bày Chương trình hành động của Chi bộ. 

Trình bày Chương trình hành động của Chi bộ nhiệm kỳ 2024-2025, đồng chí Trần Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Chi bộ cần hoàn thành như: Hoàn thành 100% các nhiệm vụ công tác đã đề ra năm 2024. Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu kết nạp mới 1 đảng viên trong nhiệm kỳ.

Hiệp hội Khoa học Hành chính được thành lập theo Quyết định số 544/QĐ-BNV ngày 30-7-2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 27-7-2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ký Quyết định số 579/QĐ-BNV đổi tên là Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam (tên viết tắt tiếng Anh là VASA) và phê duyệt Điều lệ của Hiệp hội. Hiện nay, Hiệp hội có địa chỉ tại số 684 Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Đây là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện của công dân, tổ chức Việt Nam đã và đang hoạt động, làm việc về lĩnh vực khoa học hành chính (gồm cả khu vực công và khu vực tư). Tôn chỉ, mục đích của Hiệp hội là đoàn kết, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung tri thức, nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học hành chính, pháp luật hành chính, phát triển năng lực quản trị hành chính và kỹ năng hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính quốc gia chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất