Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen – Khẳng định vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp
Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng bộ Công ty tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Khó khăn mang tính đặc thù

Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) thành lập năm 1996, ban đầu là Chi bộ Công ty Liên doanh Bông Sen với 3 đảng viên, đến năm 2005 phát triển thành Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen; hiện tại, Đảng bộ có 4 chi bộ trực thuộc với 59 đảng viên và hơn 300 cán bộ, nhân viên, người lao động; Các tổ chức đoàn thể gồm có: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh với 86 đoàn viên; Đoàn viên Công đoàn với 305 đoàn viên1 lao động là người nước ngoài  giữ chức Phó Tổng Giám đốc thứ nhất.

Với đặc thù là doanh nghiệp liên doanh giữa Việt Nam với đối tác nước ngoài, trong đó: Công ty VIETRANSCông ty VOSA của Việt Nam chiếm 62.07% vốn pháp định, Hãng tàu Biển Đen - BLASCO của U-crai-na chiếm 37.93% vốn pháp định; vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp có những khó khăn mang tính đặc thù của doanh nghiệp cổ phần hóa, nhất là khi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, nhận thức chưa đầy đủ về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Thậm chí họ còn cho rằng, việc thành lập tổ chức đảng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh, mất thời gian hội họp… nên không mặn mà với công tác xây dựng tổ chức đảng, cũng như không tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng hoạt động.

Vươn lên tự khẳng định mình

Để chứng minh cho đối tác nước ngoài nhìn nhận đúng đắn hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là nền tảng để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định giữa các bên, góp phần làm tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp, từ đó tin tưởng, ủng hộ và tạo điều kiện để tổ chức đảng và đoàn thể hoạt động. Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen đã thực hiện tốt vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, phối hợp cùng Hội đồng thành viên (HĐTV) và Ban Giám đốc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất - kinh doanh, bảo đảm lợi ích hợp pháp, hài hòa giữa các bên. Đồng thời xây dựng và ký kết quy chế phối hợp với HĐTV và Ban Giám đốc, trong đó xác định rõ nội dung, phương thức lãnh đạo, mối quan hệ giữa cấp ủy với Ban Giám đốc và HĐTV trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển doanh nghiệp, cụ thể: xây dựng chiến lược đầu tư phát triển doanh nghiệp trung hạn, dài hạn; xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh hàng năm; tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết các yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, nhân viên, người lao động, giúp cán bộ, nhân viên, người lao động an tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp; đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; tham gia sắp xếp, tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, giới thiệu những cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đủ điều kiện, tiêu chuẩn vào bộ máy lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp; tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy chế, quy định của doanh nghiệp…

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, Đảng ủy đã phối hợp với HĐTV và Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng, ban chức năng dự báo, phân tích chính xác tình hình thị trường, xây dựng phương án kinh doanh, giá cả phù hợp với tình hình thực tế; duy trì tốt mối quan hệ với các chủ hàng, khách hàng truyền thống; mở rộng mối quan hệ với các đại lý, hãng tàu, hợp tác chặt chẽ với Công ty Cổ phần Hàng hải Bông Sen để khai thác cầu cảng K16 và hệ thống kho bãi Cảng Rau Quả, tận dụng tối đa nhân lực cũng như trang thiết bị của hai cảng này để tạo lợi thế cạnh tranh trong khu vực; tổ chức xếp dỡ ngoài phao và chuyển tải hàng hóa cho những tàu lớn không vào được cảng; liên kết với các nhà cung cấp chuyên nghiệp về xe cẩu, xe tải chuyên dụng (cẩu nổi, cần cẩu và xe có trọng tải lớn,…) để tăng năng lực xếp dỡ hàng hóa siêu trường, siêu trọng; phát huy thế mạnh thương hiệu của “Cảng Lotus” trong xếp dỡ hàng hóa, thiết bị đòi hỏi kỹ thuật xếp dỡ cao, nhằm mở rộng phạm vi, địa bàn cung cấp dịch vụ thu hút những khách hàng lớn đưa tàu, đưa hàng, đưa các dự án lớn về cảng xếp dỡ; đẩy mạnh thực hiện, phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng về: Logistics, giao nhận khai thác kho, bãi ngoại quanđể tăng doanh thu và hiệu quả kinh tế trên một tấn hàng xếp dỡ thông qua Cảng. Hiện uy tín, thương hiệu của Cảng Lotus về xếp dỡ hàng hóa, được khách hàng đánh giá rất cao chiếm được thị phần số một trong khu vực đối với các mặt hàng thiết bị siêu trường, siêu trọng.

Đảng ủy đã cùng Ban Giám đốc lãnh đạo các đoàn thể phối hợp với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đảm bảo đủ việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc; tổ chức các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, khám sức khỏe định kỳ hằng năm để nâng cao sức khỏe, tinh thần cho người lao động; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tổ chức Hội nghị người lao động, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng quy chế đối thoại thỏa ước lao động tập thể; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, để trao đổi, phối hợp với Ban Giám đốc giải quyết kịp thời, thấu đáo, đúng quy định pháp luật đảm bảo sự hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, nhân viên, người lao động (CB-NV-NLĐ) nhân các ngày lễ, tết, sinh nhật, Quốc tế Phụ nữ 8-3, Phụ nữ Việt Nam 20-10; thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà con em CB-NV-NLĐ các ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu, khen thưởng con em có thành tích xuất sắc trong học tập…; thường xuyên phát động các phong trào thi đua để lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, ý chí tự lực, tự cường, mọi hoạt động đều hướng tới sự phát triển của doanh nghiệp và nâng cao đời sống cho người lao động; từ đó đã tạo sự an tâm, phấn khởi, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp.

Hằng  năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các đoàn thể tổ chức trao quà Tết cho người lao động.

Hằng năm, Đảng ủy Công ty chỉ đạo các đoàn thể tổ chức trao quà Tết cho người lao động.

Từ sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Đảng ủy với Ban Giám đốc và HĐTV; những năm qua, Công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân của người lao động đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đóng góp hiệu quả thiết thực vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cụ thể: Doanh thu từ 260,86 tỷ đồng (năm 2020) tăng lên 333 tỷ đồng (năm 2023), tăng 1,28 lần; Lợi nhuận từ 32,18 tỷ đồng (năm 2020) tăng lên 59,7 tỷ đồng (năm 2023), tăng 1,86 lần; Thu nhập bình quân của người lao động từ 16,3 triệu đồng/tháng/người (năm 2020) tăng lên 17 triệu đồng/tháng/người, tăng 1,04 lần.

Chăm lo củng số tổ chức cơ sở đảng

Hằng năm, Đảng ủy Công ty đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, đạo đức, văn hóa, lối sống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, công nhân lao động, nhất là lực lượng lao động trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên, giúp mọi người nhận thức rõ hơn về vai trò, mục tiêu, lý tưởng của Đảng để định hướng thái độ, động cơ phấn đấu vào Đảng. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; qua đó, cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp đều giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh, gương mẫu, tích cực, chủ động trong học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác. Hiện 100% cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, về lý luận chính trị có 1 đồng chí trình độ cao cấp lý luận chính trị, 2 đồng chí đang học lớp cao cấp lý luận chính trị và 11 đồng chí trình độ trung cấp lý luận chính trị. Đảng ủy đã chủ động bàn bạc, trao đổi với HĐTV và Ban Giám đốc thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên, người lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trịgiới thiệu với HĐTV, Ban Giám đốc những đồng chí đảng viên có trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để bố trí vào các chức danh chủ chốt của doanh nghiệp; đến thời điểm hiện tại, các vị trí lãnh đạo chủ chốt và hầu hết các trưởng, phó phòng của doanh nghiệp đều là đảng viên.

Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ duy trì thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt đảng, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; quan tâm bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên từ công nhân lao động; hằng năm, Đảng ủy đều xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên và phân công cấp ủy viên, đảng viên theo dõi, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Chỉ đạo các đoàn thể thường xuyên phát động các phong trào thi đua, qua đó lựa chọn những quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; định kỳ 3 tháng/lần cấp ủy, chi bộ nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện của quần chúng ưu tú được giới thiệu, nếu đạt yêu cầu thì lập danh sách đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và phân công đảng viên theo dõi giúp đỡ. Với cách làm trên, qua 4 năm 2020-2023, Đảng bộ đã kết nạp mới được 7 đảng viên.

Về thành tích, Đảng bộ và doanh nghiệp đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2002-2006; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc năm 2016; Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2022; UBND thành phố tặng Bằng khen và Cờ thi đua đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong phong trào thi đua của thành phố nhiều năm liền; Đảng ủy Khối tặng Bằng khen tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" các năm 2020, 2021 và Giấy khen trong các năm về đơn vị có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong thực hiện công tác dân vận khéo; tập thể tiêu biểu trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 2017-2022... Cá nhân đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Phạm Huy Minh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 2 Bằng khen (năm 2019 và 2021) về đã có nhiều thành tích trong công tác năm 2004-2008, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và trong công tác xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.  

Đúc rút bài học kinh nghiệm

Có được kết quả trên, Đảng ủy đã rút ra bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện, đó là: Đảng ủy đã làm tốt nhiệm vụ phối hợp với HĐTV, Ban Giám đốc đề ra các chủ trương, giải pháp để xây dựng, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, bền vững và tháo gỡ những khó khăn trong sản xuất - kinh doanh, tạo sự thống nhất, hài hòa giữa tổ chức đảng - HĐTV - Ban Giám đốc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng, tạo sự an tâm, phấn khởi, gắn bó giữa người lao động với doanh nghiệp; Cán bộ, đảng viên đều là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, có ý thức tổ chức kỷ luật, tiên phong đi đầu trong mọi mặt, nói đi đôi với làm, có năng lực, trình độ, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu và chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có khả năng tập hợp và thuyết phục quần chúng, từ đó đã thu hút quần chúng, người lao động noi theo. Đặc biệt người đứng đầu cấp ủy thực sự là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm uy tín cá nhân không chỉ với cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động mà với cả khách hàng, đối tác bên ngoàiQua đó, đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp được đối tác nước ngoài tin tưởng, ủng hộ, tạo điều kiện cả về thời gian, kinh phí hoạt động. Đây cũng chính là điều kiện để giúp các đoàn thể hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn, sản xuất - kinh doanh thuận lợi hơn, người lao động an tâm, phấn khởi làm việc và tích cực tham gia các phong trào hoạt động của Đảng, đoàn thể.

Để tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, trong thời gian tới Đảng ủy sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục phát huy những những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, nhân viên, người lao động về pháp luật lao động, về vai trò của tổ chức đảng và đoàn thể trong doanh nghiệp.

Hai là, nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; tăng cường mối quan hệ giữa Đảng uỷ - HĐTV - Ban Giám đốc trong quá trình thực hiện, bảo đảm lợi ích hợp pháp hài hòa giữa doanh nghiệp - HĐTV - người lao động.

Ba là, chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên mới, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện tốt công tác định hướng tư tưởng chính trị trong doanh nghiệp, tạo sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp.

Bốn là, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, giác ngộ về giai cấp trong đội ngũ công nhân lao động; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mỗi tổ chức; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

Năm là, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong doanh nghiệp.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất