Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, thông tin đối ngoại
Toàn cảnh lớp học

Toàn cảnh lớp học.

Đây là khóa bồi dưỡng nằm trong khuôn khổ Đề án Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế giai đoạn 2021-2025, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Khoá bồi dưỡng kéo dài từ ngày 21-9 đến ngày 23-9-2022 gồm gần 80 học viên là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác hội nhập quốc tế thuộc các bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương.

Đây cũng là dịp để các giảng viên và các học viên tham gia chương trình bồi dưỡng trao đổi, cập nhật kiến thức để cùng thống nhất nâng cao nhận thức chung về những vấn đề đặt ra trong tuyên truyền, thông tin đối ngoại phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Tại Khoá học, các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Các yêu cầu đối với công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại trong bối cảnh mới; Quản lý truyền thông, mạng xã hội; Xây dựng nội dung tin bài, tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn; Phòng ngừa, xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông; Xây dựng, quảng bá hình ảnh cơ quan, tổ chức ở trong và ngoài nước…

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hanoimoi trình bày chuyên đề về phòng ngừa, xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông

Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Hànộimới trình bày chuyên đề về phòng ngừa, xử lý các tình huống khủng hoảng truyền thông

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất