Cà Mau: Tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt quy định, kết luận của Trung ương về quản lý biên chế

Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị.

Thành phần tham dự Hội nghị có các đồng chí bí thư hoặc phó bí thư và cán bộ phụ trách công tác tổ chức - cán bộ tại các đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Dân chính đảng; các đồng chí đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác tổ chức - cán bộ các sở, ban, ngành, mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh. Hội nghị được triển khai trực tuyến đến cấp huyện với 9 điểm cầu của 8 huyện và TP. Cà Mau với 676 đại biểu tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã triển khai, quán triệt các văn bản: (1) Thông báo số 16-TB/TW, ngày 7-7-2022 của Bộ Chính trị kết luận về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; (2) Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; (3) Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; (4) Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18-7-2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về quản lý biên chế tại Hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương về quản lý biên chế tại Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai nghiêm túc các các văn bản của Trung ương về quản lý biên chế, nhằm tạo sự nhận thức thống nhất, đồng bộ trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất