Hội nghị Chuyển đổi số tỉnh Cà Mau đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Chuyển đổi số không chỉ là sự lựa chọn mà đã trở thành xu hướng phát triển tất yếu

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến 3 cấp từ cấp tỉnh đến cấp xã, với hơn 3.000 đại biểu tham dự.

Chuyển đổi số đã và đang tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Chuyển đổi số không chỉ là sự lựa chọn mà trở thành xu hướng phát triển tất yếu để mỗi quốc gia, mỗi địa phương, mỗi tổ chức, cá nhân có thể đứng vững trước những thách thức đặt ra của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định: Chuyển đổi số là một trong những nội dung của sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Cùng với đó, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động đẩy mạnh chuyển đổi số ở 3 trụ cột: Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khóa XVI đã xác định và đề ra nhiệm vụ “Tập trung xây dựng thành công chính quyền điện tử, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 để hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số”.

Thời gian qua các cấp ủy, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về chuyển đổi số và đạt được những kết quả bước đầu. Hạ tầng mạng viễn thông được phủ rộng từ tỉnh đến cơ sở; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã kết nối, liên thông 3 cấp và kết nối với trung ương; 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đã triển khai Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử, phục vụ cho việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; các ứng dụng triển khai trên nền tảng di động phục vụ tổ chức, người dân, doanh nghiệp bước đầu được xây dựng đưa vào vận hành, như: Ứng dụng chính quyền điện tử tỉnh Cà Mau (CaMau-G), Ứng dụng phản ánh hiện trường…

Tuy nhiên, thực tiễn thời gian qua cũng bộc lộ nhiều bất cập, tồn tại cần sớm khắc phục như: Hạ tầng kỹ thuật chưa được tối ưu hóa và vận hành chuyên nghiệp; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến còn thấp; hoạt động của cơ quan nhà nước vẫn còn nhiều công đoạn thủ công, dựa trên văn bản giấy; kết quả xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh còn thấp... Đặc biệt, một trong những “điểm nghẽn” quan trọng cần tập trung tháo gỡ để thúc đẩy chuyển đổi số là vấn đề chia sẻ dữ liệu, thực tế người dân vẫn phải khai báo, cung cấp dữ liệu nhiều lần, nhất là khi thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, công tác phát triển nguồn nhân lực và kinh phí chi cho hoạt động chuyển đổi số còn nhiều hạn chế.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị.

Cà Mau sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ tích cực, thường xuyên của Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng chí Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các đơn vị thuộc Bộ và các tập đoàn, doanh nghiệp đối với quá trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình đô thị thông minh, chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Cà Mau trong suốt thời gian vừa qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Chuyển đổi số không chỉ là sự lựa chọn mà trở thành xu hướng phát triển tất yếu. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải biết nắm bắt, tận dụng cơ hội và hạn chế những rủi ro, thách thức mà chuyển đổi số đặt ra. Đồng chí tin tưởng, với sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm chính trị cao, trên cơ sở những kết quả tích cực bước đầu đạt được về chuyển đổi số, cùng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, Cà Mau sẽ thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Huỳnh Quốc Việt nhận quà lưu niệm từ đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải và đồng chí Huỳnh Quốc Việt nhận quà lưu niệm từ đồng chí Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất