Quốc hội quyết định giảm số lượng phó chủ tịch HĐND huyện

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2020 nhưng có bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với một số quy định liên quan đến số lượng đại biểu HĐND các cấp, cơ cấu thường trực HĐND cấp tỉnh, số lượng cấp phó tại HĐND và UBND để áp dụng từ nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước khi đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Luật, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật trong đó có quy định về số lượng cấp phó của HĐND, UBND, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với quy định về việc giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp huyện, tăng số lượng phó chủ tịch UBND đối với cấp xã loại II như đã chỉnh lý trong dự thảo Luật.

Riêng về quy định số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh thì ý kiến của đại biểu Quốc hội còn có sự khác nhau trong lựa chọn 2 phương án. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội gửi phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội.

Kết quả cho thấy, tuy ý kiến của các đại biểu Quốc hội về số lượng phó chủ tịch HĐND chưa có sự cách biệt lớn về tỷ lệ lựa chọn phương án 1 hay phương án 2 nhưng tựu trung lại, các vị đại biểu Quốc hội đều thống nhất đề nghị trong lãnh đạo HĐND cấp tỉnh nên duy trì tối thiểu là 2 đại biểu hoạt động chuyên trách để bảo đảm hiệu quả hoạt động của HĐND trong điều kiện đẩy mạnh phân quyền, phân cấp cho địa phương hiện nay.

“Để thống nhất trong việc thiết kế các quy định về số lượng phó chủ tịch HĐND và phó trưởng ban của HĐND cấp tỉnh, xin Quốc hội cho tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật như sau: nếu chủ tịch HĐND,/trưởng ban HĐND là đại biểu chuyên trách thì bố trí 1 phó chủ tịch HĐND,/phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách; trường hợp chủ tịch HĐND,/trưởng ban HĐND là đại biểu hoạt động kiêm nhiệm thì bố trí 2 phó chủ tịch HĐND,/2 phó trưởng ban HĐND hoạt động chuyên trách” – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho biết.

Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội tán thành với cách quy định khái quát về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như trong dự thảo Luật.

Về chủ trương hợp nhất các văn phòng, đa số ý kiến đề nghị hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng HĐND cấp tỉnh thành một văn phòng chung, còn giữ nguyên văn phòng UBND cấp tỉnh. Các ý kiến khác đề nghị cần tổng kết một cách kỹ lưỡng việc thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng tại 12 tỉnh, thành phố để làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu theo ý kiến của đa số các vị đại biểu Quốc hội là quy định khái quát về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương như dự thảo Luật, còn việc sắp xếp, tổ chức lại văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội, văn phòng HĐND và văn phòng UBND cấp tỉnh hiện nay sẽ thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền trên cơ sở kết quả tổng kết việc thực hiện thí điểm./.


Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất