Nghệ An sắp xếp 36 đơn vị hành chính cấp xã


Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính của UBND tỉnh Nghệ An họp triển khai thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021, tháng 8-2019.


Ngoài 16 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp còn có 2 đơn vị thuộc diện khuyến khích sắp xếp, 18 đơn vị liền kề có liên quan sắp xếp. Kết quả sau khi sắp xếp, số lượng đơn vị hành chính cấp xã giảm 20 đơn vị. Phương án sắp xếp cụ thể như sau: 

Huyện Hưng Nguyên
có 7 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50% theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25-5-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính gồm các xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hưng Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh, Hưng Lam. Dự kiến sáp nhập 10 xã thành 5 xã mới, trong đó sáp nhập xã Hưng Xá với Hưng Long; Hưng Lam với Hưng Xuân; Hưng Phú với Hưng Khánh; Hưng Nhân với Hưng Châu; Hưng Tiến với Hưng Thắng.

Huyện Nam Đàn
có 2 đơn vị hành chính cấp xã có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50% gồm Nam Phúc và Nam Thượng. Dự kiến sáp nhập 3 xã Nam Phúc, Nam Cường, Nam Trung thành 1 xã mới; sáp nhập 3 xóm (1, 2, 3) của xã Nam Thượng với xã Nam Tân và xã Nam Lộc thành 1 xã mới; sáp nhập 2 xóm (4,5) của xã Nam Thượng với xã Vân Diên và thị trấn Nam Đàn (để mở rộng thị trấn Nam Đàn).

Huyện Diễn Châu
: Xã Diễn Minh có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, theo đó sẽ sáp nhập 3 xã Diễn Bình, Diễn Minh, Diễn Thắng thành xã mới.

Huyện Thanh Chương:
Xã Thanh Tường có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến sáp nhập 3 xã Thanh Tường, Thanh Văn, Thanh Hưng thành xã mới.

Huyện Nghi Lộc:
Xã Nghi Hợp có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến sáp nhập 2 xã Nghi Hợp và Nghi Khánh thành xã mới.

Huyện Nghĩa Đàn:
Xã Nghĩa Tân có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến sáp nhập 3 xã Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng, Nghĩa Liên thành xã mới.

Thị xã Thái Hòa:
Xã Nghĩa Hòa có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến sáp nhập xã Nghĩa Hòa vào phường Long Sơn để trở thành phường mới.

Huyện Quế Phong:
Thị Trấn Kim Sơn có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến điều chỉnh một phần diện tích, dân số của các xã Tiền Phong, Mường Nọc để mở rộng thị trấn Kim Sơn. Đồng thời sáp nhập phần còn lại của xã Mường Nọc với xã Quế Sơn.

Huyện Tương Dương:
Thị trấn Hòa Bình có 2 tiêu chí dân số và diện tích dưới 50%, dự kiến nhập 7 bản của xã Thạch Giám gồm: Bản Mon, Bản Phòng, Bản Chắn, Bản Khe Chi, Bản Mác, Bản Lau, Bản Nhẵn (tổng diện tích tự nhiên là 62,3km2, dân số là 3.643 người) vào thị trấn Hòa Bình, đồng thời đổi tên thị trấn mới là thị trấn Thạch Giám. Sau điều chỉnh, xã Thạch Giám còn 2 bản (bản Thạch Dương và bản Cây Me), huyện sẽ sáp nhập bản Thạch Dương vào xã Xá Lượng, bản Cây Me vào xã Tam Thái.

UBND tỉnh Nghệ An dự kiến trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trước ngày 25-9-2019, trình Chính phủ ngày 30-10-2019.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất