Vĩnh Long chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện về Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh


Các đại biểu dự Lễ chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện (tỉnh Vĩnh Long).

Thực hiện Công văn 7108-CV/BTCTW ngày 8-1-2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Công văn 71-CV/BCSĐ ngày 22-3-2019 của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính về việc “sắp xếp tổ chức đảng chi cục thuế và kho bạc nhà nước cấp huyện”, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành sắp xếp, chuyển tổ chức đảng, đảng viên tại các chi cục thuế, kho bạc nhà nước cấp huyện sang trực thuộc Đảng ủy Cục Thuế và Kho bạc Nhà nước tỉnh, trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Theo đó, chi cục thuế các huyện gồm 6 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ cơ sở chuyển về Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh, với 270 đảng viên. Kho bạc nhà nước cấp huyện gồm 7 chi bộ cơ sở với 59 đảng viên chuyển về Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Việc sắp xếp nhằm tạo thuận lợi về mặt lãnh đạo, chỉ đạo ngành dọc và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, nhất là Nghị quyết 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Nhấn mạnh tại Lễ chuyển giao, đồng chí Nguyễn Bách Khoa yêu cầu Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh, các tổ chức đảng và đảng viên được chuyển giao nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy vai trò tổ chức đảng, đảng viên, giúp Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các đơn vị tiếp nhận tại tỉnh, các huyện, thị, thành ủy nhanh chóng có quy chế phối hợp khi tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên trực thuộc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh quan tâm, hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức đảng, đảng viên, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuyển giao, hoạt động sau chuyển giao, báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời.  

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất