Kon Tum thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố
Bí thư kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Nam thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy và hệ thống loa được gắn lên xe gắn máy để đi tuyên truyền lưu động cho bà con trong thôn.

Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo

Để khắc phục tình trạng thôn, tổ dân phố chưa có tổ chức đảng, đảng viên và tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không phải là đảng viên, từ năm 2006 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã ban hành các đề án, nghị quyết, kết luận với nhiều giải pháp cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy triển khai thực hiện như: Quyết định số 138-QĐ/TU ngày 12-4-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) “về ban hành Đề án "xóa" thôn, làng chưa có đảng viên đến năm 2010, tiến tới "xóa" thôn, làng chưa có tổ chức đảng”; Kết luận số 329-KL/TU ngày 2-2-2012 “về công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở những nơi có ít hoặc chưa có đảng viên”... Đồng thời, rà soát, đánh giá vai trò của thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên để có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tổ chức đảng trực thuộc đảng ủy cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 8-8-2016; trong đó đã xác định nhiệm vụ, giải pháp về giới thiệu đảng viên (chi ủy viên) làm thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nhằm khắc phục tình trạng trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 739/KH-UBND ngày 23-3-2018, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tổ chức tổng kết, đánh giá vai trò của thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố nói chung và thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên nói riêng; trên cơ sở đó đề xuất, triển khai các giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử, đẩy mạnh thực hiện chủ trương bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức bầu trưởng thôn, tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020 thống nhất trên địa bàn tỉnh (theo Kết luận số 772-KL/TU ngày 5-2-2018 và ý kiến của Bộ Nội vụ tại văn bản số 1850/BNV-CQĐP ngày 3-5-2018).

Một số kết quả đạt được
 

Đến nay, Kon Tum có 874/874 (chiếm 100%) tổng số thôn, tổ dân phố trong toàn tỉnh đã có tổ chức đảng. Có 441/874 (chiếm 50,46%) thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; 67/441 (chiếm 15,19%) bí thư chi bộ đồng thời là thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố trong toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum. Kết quả thực hiện chủ trương này đã thể hiện nhiều ưu điểm.

Như ở một số địa phương của Kon Tum, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đã đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động, giúp cho bà con nâng cao nhận thức, hiểu đủ, hiểu đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, từ đó tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thôn, xóm. Trong đó, phải kể đến cách làm của Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Nguyễn Văn Nam ở thôn 3, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy. Nhiều năm đảm nhận vai trò phó thôn, đầu năm 2018 đồng chí Nguyễn Văn Nam được đảng viên và bà con tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn thôn 3. Từ khi nhận nhiệm vụ mới, để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Nguyễn Văn Nam đã thay đổi hình thức tuyên truyền theo lối truyền thống (từ hệ thống loa phát thanh của thôn) sang hình thức tuyên truyền bằng xe máy lưu động để đưa thông tin đến bà con nhanh chóng, chính xác, kịp thời hơn. Sáng kiến trong đổi mới hình thức tuyên truyền của anh Nam được đảng viên và bà con nhân dân đánh giá rất cao vì đã giúp các gia đình tiết kiệm được thời gian họp hành nhưng vẫn có thể nắm bắt được thông tin đầy đủ. Từ khi được bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, đồng chí Nguyễn Văn Nam càng tạo được sự tin yêu, quý mến của cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân trong thôn vì sự nhiệt tình, trách nhiệm và hiệu quả trong công việc.

Kết quả bước đầu của việc thực hiện chủ trương bố trí thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên; bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Kon Tum còn khiêm tốn song đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Kon Tum – địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất