Kiên Giang: Triển khai kế hoạch đại hội điểm cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025
Ảnh: Minh họa.

Tỉnh ủy Kiên Giang yêu cầu, Tổ chỉ đạo đại hội điểm tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị được chọn làm điểm tiến hành khảo sát việc chuẩn bị các nội dung, như: Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội; đề cương báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm ban chấp hành; về cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền và các công việc chuẩn bị phục vụ đại hội; dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020; về công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới... 

Văn kiện của cấp ủy trình đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện, gồm 3 nội dung: (1) Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ, phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá đã được xác định; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của cấp trên trực tiếp, cũng như điều kiện thực tế địa phương, đơn vị, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi để thực hiện có hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn. (2) Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời, phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ tới. (3) Báo cáo Tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội cấp trên trực tiếp, phải đầy đủ nội dung, tập trung vào những kết quả đạt được và khuyết điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ qua; những vấn đề xã hội bức xúc, quan tâm; dự báo tình hình, mục tiêu, chỉ tiêu và các phương hướng, nhiệm vụ tới; những đề xuất, kiến nghị. Đi đôi quá trình chuẩn bị các văn kiện trên, các chi, đảng bộ cơ sở phải đồng thời chuẩn bị dự thảo, nghị quyết đại hội, chương trình hành động của ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025, gồm những nội dung cơ bản trong báo cáo chính trị và những chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 để đại hội thảo luận, quyết định.

Bên cạnh đó, các cấp ủy chỉ đạo tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy cấp trên và cấp mình trong nhiệm kỳ qua, làm cơ sở cho việc xây dựng báo cáo chính trị và tham luận tại đại hội.

Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải thực hiện đúng theo Kế hoạch số 172-KH/TU ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn cấp uỷ viên; độ tuổi cấp uỷ viên; số lượng, cơ cấu cấp ủy viên; quy trình và hồ sơ cấp ủy viên; xác định lộ trình, thời gian thực hiện đi đôi với rà soát để điều chỉnh, sắp xếp, bố trí nhân sự trước đại hội. Nếu nơi nào chưa chuẩn bị được nhân sự cấp ủy đủ tiêu chuẩn thì khi ra đại hội cho bầu khuyết; sau đại hội, cấp ủy cấp trên trực tiếp sẽ xem xét, chỉ định bổ sung vào thời điểm thích hợp bảo đảm đúng quy trình, quy định. Những nơi được chọn làm điểm chỉ đạo đại hội, sau khi thực hiện xong công tác tự phê bình và phê bình năm 2019 phải tổ chức hội nghị cấp ủy mở rộng đến lãnh đạo các ngành (đảng, chính quyền, đoàn thể) cùng cấp, cấp ủy cấp dưới để báo cáo kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân ủy viên ban chấp hành, ủy viên ban thường vụ lấy ý kiến đóng góp thêm về những ưu, khuyết điểm của tập thể và cá nhân. Đối với cấp huyện thì lấy ý kiến góp ý tự phê bình gắn với lấy ý kiến đề án nhân sự của cấp mình tại đại hội cấp dưới. Khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến giới thiệu nhân sự đại hội, cấp ủy thông báo cho Tổ chỉ đạo của tỉnh biết để phân công cán bộ tham dự.

Cùng với đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở đôn đốc các đảng bộ được chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường các nội dung tuyên truyền làm nổi bật sự kiện chính trị của đảng bộ, đặc biệt là đối với xã nông thôn mới, cần quan tâm thực hiện rõ nét hơn các tiêu chí về thực hiện nếp sống văn hóa mới ở nông thôn. Trong thời gian diễn ra đại hội, truyền thanh trực tiếp phiên khai mạc và bế mạc đại hội (đối với Đảng bộ xã Bình An, huyện Châu Thành; Đảng bộ xã Ngọc Chúc, huyện Giồng Riềng và Đảng bộ huyện An Biên).

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất