Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 6-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 6-2022 có chủ đề trọng tâm về tinh gọn biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; kỷ niệm 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2022); 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2022 có nội dung trọng tâm về luân chuyển cán bộ; Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2022); 204 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 - 5-5-2022)…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 4-2022 có nội dung trọng tâm về bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay; 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022); Giỗ Tổ Hùng Vương; 152 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2022)…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 3-2022 có nội dung trọng tâm về tổ chức cơ sở đảng, kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Nhâm Dần (1+2/2022) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 12-2021 có nội dung trọng tâm về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào…, cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2021 có nội dung trọng tâm về dân chủ trong công tác cán bộ; kỷ niệm 104 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7-11-1917 - 7-11-2021); kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng một số nội dung quan trọng khác…

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2021 có nội dung trọng tâm về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14-10-1930 - 14-10-2021); 67 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2021); 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10-10-1911 - 10-10-2021), cùng một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2021 có nội dung trọng tâm về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Chào mừng 76 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2021); 76 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23-9-1945 - 23-9-2021)… cùng một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất