Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Quý Mão (1+2-2023)

Mở đầu cuốn tạp chí là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, Đất nước, mùa Xuân giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về Đảng, về Đất nước, về mùa Xuân: Mùa Xuân thì trời vui, đất vui, người càng vui. Cho nên ngay từ đầu mùa Xuân mọi công việc làm được tốt, thì cả năm sẽ phát triển tốt và kết quả tốt.

Xã luận “Xuân tiến bước” phản ánh ý chí và hành động toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân chào đón Xuân Quý Mão 2023. Xuân Quý Mão 2023 - Mùa Xuân tiến bước, với quyết tâm đổi mới, khơi dậy những khát khao cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước. Đất nước mừng Đảng, mừng Xuân trong tâm thế thẳng tiến về phía trước với một niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng tiên phong - 93 mùa Xuân kiên trung, anh dũng, luôn vượt lên chính mình, đổi mới, trí tuệ, dẫn dắt Dân tộc, cùng Nhân dân tiến bước trên con đường độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước hiện thực hóa khát vọng phồn vinh, hạnh phúc.  

Nhân dịp Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Ban Tổ chức Trung ương trân trọng gửi “Thư chúc mừng năm mới” đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ, cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng cả nước với tình cảm thắm thiết và lời chúc mừng tốt đẹp!

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số Xuân Quý Mão 2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2023) đăng bài viết “93 mùa Xuân Đảng ta anh dũng, kiên cường vượt lên chính mình làm nên thắng lợi” của tác giả Trần Đình Huỳnh. Trải qua 93 năm trưởng thành và phát triển, qua nhiều thăng trầm, vượt lắm nguy nan, thác ghềnh hiểm trở, Đảng Cộng sản Việt Nam - người chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam - anh dũng, kiên cường, đầu rơi máu chảy không lùi bước, sai lầm gắng sửa, vấp ngã lại đứng lên, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân, cùng Nhân dân “xây lầu thắng lợi”.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “10 kết quả nổi bật về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022” của tác giả Mai Anh. Năm 2022 là năm thứ hai toàn Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát chỉ đạo của BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo nhiều chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Nhân dịp Xuân về, chuyên mục này cũng gửi đến bạn đọc cả nước chùm bài của Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, mở đầu là bài viết “5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ” của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của BCH Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng thời là cơ quan chuyên môn - nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương. Từ sau Đại hội XIII đến nay, hoạt động của Ban đã đạt được nhiều kết quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, trong đó đã hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cán bộ.

Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước” của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã bàn đến tầm quan trọng và yêu cầu của việc xây dựng đội ngũ cán bộ Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Từ đó, đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để xây dựng đội ngũ cán bộ của Ngành có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0.

“Dấu ấn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2022” của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là cái nhìn tổng quát về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đạt được trong bối cảnh toàn Đảng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, nhất là các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4, 5, 6 (khóa XIII).

Tiếp theo là bài viết “Quyết liệt, khoa học, xứng đáng với sự tin tưởng và tín nhiệm” của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, Ban Công tác đại biểu đã nỗ lực triển khai, hoàn thành nhiều nội dung công việc, trong đó có những việc chưa có tiền lệ, được Lãnh đạo Quốc hội, các địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Bài viết “Để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ là cái nhìn tổng thể, toàn diện về việc đổi mới và đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt sau khi có Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017. Từ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, để tổ chức thực hiện được mục tiêu của Nghị quyết số 19-NQ/TW trong giai đoạn 2022-2026, việc tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp gắn với trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương là yêu cầu cấp thiết trong thời gian tới.

Bài viết cuối trong nhóm bài của Lãnh đạo Ban là bài “Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng vấn đề chính trị hiện nay, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của TS. Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ là một bộ phận trọng yếu trong công tác xây dựng Đảng; là những hoạt động nhằm bảo vệ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự trong sạch, vững mạnh của tổ chức, đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong những năm tiếp theo, đất nước ta đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng còn những khó khăn, thách thức, do vậy công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng đứng trước nhiều yêu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn, cần có những giải pháp trọng tâm để hoàn thành sứ mệnh vẻ vang của Đảng.

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm số Xuân cũng đăng bài viết “Những dấu ấn trong công tác đối ngoại của Việt Nam năm 2022” của đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Năm 2022, thế giới có những diễn biến bất ổn, khó khăn, phức tạp nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên là một điểm sáng tích cực, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đại hội XIII, Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và các mục tiêu phát triển đất nước đến 2025, 2030, 2045 và công tác đối ngoại đã có những đóng góp trực tiếp vào thành tựu chung của đất nước.

Bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng các tỉnh, thành phố miền Bắc: Năm mới, quyết tâm mới” của tác giả Nguyễn Văn Tùng (Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương) cho thấy, năm 2022 cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc bằng những nỗ lực không ngừng, bằng sức mạnh đoàn kết, đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và bình yên cho nhân dân. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được các đảng bộ trực thuộc Trung ương triển khai quyết liệt, đồng bộ, đạt kết quả khá toàn diện, ghi dấu đậm nét trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tiếp theo, chuyên mục này gửi tới bạn đọc bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Tạo đà hướng tới” của tác giả Cao Hoàng Sơn (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương). Năm qua, bên cạnh những thuận lợi, các tỉnh, thành phố miền Trung phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực luôn bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chương trình, kế hoạch công tác năm, khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với những dấu ấn nổi bật.

Với các tỉnh, thành phố phía Nam, bài viết “Xuân phương Nam” của tác giả Đinh Thành đã cho thấy một năm nhiều nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao của những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của 22 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam từ Ninh Thuận trở vào. Trong niềm vui Xuân mới, các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực đã xây dựng kế hoạch, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và triển khai đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tạo nên sức bật mới - sức bật mùa Xuân.

Bài viết “Kết quả của sự đồng thuận ý Đảng - lòng Dân” của tác giả Phan Nam trong chuyên mục này nhìn lại sau 5 năm cả hệ thống chính trị nước ta thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Với quyết tâm của toàn Đảng, sự đồng thuận của toàn Dân, lần đầu tiên toàn hệ thống chính trị đã thực hiện được mục tiêu Nghị quyết đề ra, ghi dấu những kết quả rõ nét trong thực tiễn.

Xuân Quý Mão đang về trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Trước những biến động khó lường của thế giới và khu vực, đất nước ta đã vượt qua thách thức, tự hào đạt được những kết quả quan trọng. Chuyên mục có bài phỏng vấn 3 chuyên gia: GS. Trần Văn Thọ (Đại học Waseda (Tô-ky-ô, Nhật Bản); Nhà Sử học Dương Trung Quốc và PGS, TS. Vũ Văn Phúc (Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan đảng Trung ương) nhận định về những dấu ấn phát triển của Việt Nam trong năm 2022, luận bàn về những động lực, tiềm năm giúp chúng ta tiếp tục triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong năm bản lề 2023 qua bài viết “Những dấu ấn tạo đà cho Việt Nam phát triển” do tác giả Ngọc Anh thực hiện.

Bài viết “Phật giáo Việt Nam phụng đạo, yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” của Hòa thượng, TS. Thích Bảo Nghiêm (Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam) trong chuyên mục này cho thấy tinh thần “hộ quốc an dân” luôn là tâm niệm và tôn chỉ cho mọi hoạt động của Phật giáo trong công cuộc “hoằng pháp, lợi sinh” trong hơn 2.000 năm kể từ ngày Phật giáo hiện hữu trên đất nước Việt Nam.

“Vị Linh mục nhiệt thành với các phong trào ở địa phương” của tác giả Thành Sáng trong chuyên mục này viết về tấm gương tốt đẹp của Linh mục Bùi Sỹ Phước (Giáo xứ Thái Lạc thuộc Ấp 4, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai). Linh mục đã cùng bà con giáo dân xây dựng quê hương, xây dựng xứ đạo phồn vinh, sạch đẹp, khu hút nhiều khách thập phương, đưa Ấp 4 trở thành ấp đầu tiên của xã đạt danh hiệu “Khu dân cư kiểu mẫu”.

Với những nhận định đầy tâm huyết, đổi mới của PGS, TS. Vũ Minh Khương (giảng viên cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Xin-ga-po) đã chia sẻ với bạn đọc dưới góc độ là một chuyên gia chính sách công và kinh tế tại nước ngoài khi nhìn về đất nước qua bài phỏng vấn “Hai tiếng Việt Nam luôn thiêng liêng và thôi thúc” (Ngọc Anh thực hiện).

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này đăng bài viết “Sứ mệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong xây dựng, phát triển hệ giá trị quốc gia, dân tộc” của tác giả Vũ Lân. Các hệ giá trị của một quốc gia, dân tộc có vai trò, chức năng vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam có sứ mệnh và luôn nhận thức, giữ gìn, phát triển các hệ giá trị quốc gia, dân tộc này. Muốn vậy, Đảng nhất thiết phải vượt qua thách thức nội tại trong Đảng để lãnh đạo đất nước, Nhân dân đi lên.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Chung cư khởi sắc từ khi có tổ chức đảng” của tác giả Đinh Dương. TP. Hồ Chí Minh có nhiều khu nhà chung cư với số căn hộ chiếm khoảng 9% tổng số nhà ở toàn Thành phố. Xác định rõ tầm quan trọng của chi bộ đảng ở khu dân cư, từ năm 2018 Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường lãnh đạo, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội ở các khu chung cư. Chi bộ chung cư đi vào hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với Nhân dân.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số Xuân Quý Mão 2023 gửi đến bạn đọc tùy bút “Ta đi giữa tình thương của Đảng” của tác giả Nguyễn Chiến. Đảng ta sinh vào mùa Xuân, Xuân mang sức sống cho Đảng, Đảng ta đưa đất nước tới những “mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi”. “Vui Xuân, mừng Đảng” đã in đậm, khắc sâu trong tiềm thức của Nhân dân, mãi mãi là nguồn cảm xúc mãnh liệt để mỗi người nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn trái ngọt mà Đảng mang lại cho cuộc sống hôm nay.

Cũng trong chuyên mục này, bài viết “Để nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” của tác giả Tuấn Minh đã khẳng định “tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống thế nào…, phải làm ra của cải vật chất, dân phải giàu, nước phải mạnh, đời sống của nhân dân phải hạnh phúc, ấm no hơn”…, trong đó cấp ủy và đảng viên có vai trò quan trọng.

Bài viết “Tây Nguyên vững niềm tin đi tới” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa trong chuyên mục cho thấy một Tây Nguyên biết khai thác tiềm năng, khơi thông nguồn lực, đã và đang cùng cả nước vững bước đi lên trong sự nghiệp đổi mới của dân tộc.

Khép lại chuyên mục này là bài viết “Khát vọng “Đồng Khởi mới” trên quê hương Bến Tre” của tác giả Chiến Nguyễn. Trong cuộc trò chuyện giữa tác giả và đồng chí Lê Đức Thọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre khi ngoài kia Xuân đang về đã phác họa cho người đọc thấy con đường phát triển, truyền thống đoàn kết, tâm thế vững vàng, tự tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quê hương Đồng Khởi để sớm đưa Bến Tre có thêm những kỳ tích, tạo dựng được dáng đứng Bến Tre trong thời kỳ mới.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “Sức trẻ ở ngôi trường cách mạng xuyên thế kỷ” của tác giả Đăng Khoa viết về một trong những ngôi trường cổ lâu đời nhất ở Hà Nội: Trường THPT Chu Văn An (tiền thân là Trường Bưởi) với những biểu tượng đẹp về văn hiến, trí tuệ, chiếc nôi của truyền thống “Yêu nước - Cách mạng - Dạy tốt - Học tốt”, nơi đào tạo nhân tài cho Thủ đô và đất nước.

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Đắk Long vững “phên giậu”, ấm biên cương” của tác giả Nguyễn Ngọc Diễm. Một chiều cuối năm, trên vùng biên giới giáp với nước bạn Lào, tại Đồn Biên phòng Đắk Long, cuộc trò chuyện giữa những người lính Cụ Hồ với nhà báo đầy sôi nổi, ấm áp tình quân dân về việc học và làm theo lời Bác Hồ dạy: Gần dân, sát dân, lo cho dân.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Xứng danh “Lữ đoàn thép” ” của tác giả Thảo Nguyên viết về Lữ đoàn 162 (Vùng 4 Hải quân), đơn vị được mệnh danh là “Lữ đoàn thép” của Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Học và làm theo Bác dạy, 20 năm qua, cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn không ngại khó khăn, gian khổ, tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, sử dụng thuần thục vũ khí, khí tài, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Chuyên mục Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng số này gửi đến bạn đọc bài viết “Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh: “Lắng nghe cuộc sống gọi từng giờ” ” của tác giả Lê Trâm Anh viết về đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai luôn gần dân, đi đầu, làm trước, luôn quyết đoán, nêu gương, góp phần đưa Ayun Pa từ một địa phương có xuất phát điểm thấp, kinh tế chậm phát triển vươn lên, xứng đáng là vùng kinh tế động lực, đô thị hạt nhân của khu vực Đông Nam tỉnh Gia Lai.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức kỳ này đăng bài viết “Đầu năm nhắc chuyện buồn, vui trong nghề” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Trong không khí những ngày xuân mới, tác giả - người từng nhiều năm làm nghề tổ chức lại nhắc tới những câu chuyện vui có, buồn có và cả buồn trong lúc vui, đó cũng là cách để trân quý hơn những niềm vui nghề nghiệp trong những ngày Xuân.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này, trong tiết Xuân, khí Xuân, nhân Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị văn hóa toàn quốc diễn ra tại Bắc Ninh, trong bài viết “Văn hóa còn là dân tộc còn” tác giả Minh Anh đã bàn về văn hóa dân tộc. Đó là lời giải trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trong các cơ quan công quyền, cần có những giải pháp để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Kỹ sư 8x với hơn 30 sáng chế vì cộng đồng” của tác giả Ngô Khiêm viết về đảng viên Hồ Xuân Vinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu (Nghệ An), nhà sáng chế của nông dân luôn nung nấu sáng chế ra những máy móc đem lại lợi ích kinh tế cao cho bà con, giảm ô nhiễm môi trường, Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này gửi đến bạn đọc bài viết “Gánh nước sáng mồng một Tết” của nhà văn Ma Văn Kháng. Một người con sinh ra trên đất Tràng An kinh kỳ, trong những ngày xuân, ngồi ngẫm lại những mỹ tục của Thăng Long hào khí, thanh lịch xưa, nhà văn đã cầm bút viết về một mỹ tục ít người Hà Nội gốc còn nhớ: Ngày đầu năm đem nước đến tặng cho người thân yêu trong gia đình với lời chúc năm mới hạnh phúc sung mãn như nước tràn đầy!

Trang Thông tin công tác xây dựng dựng Đảng số Xuân Quý Mão gửi đến bạn đọc thông tin “Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023” (P.V).

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân số Xuân 2023 gửi đến bạn đọc bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Mão” (Bá Thắng tổng hợp). Đó là các năm Mão như: Kỷ Mão (1939), Tân Mão (1951), Ất Mão (1975), Đinh Mão (1987), Kỷ Mão (1999) và Tân Mão (2011).

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Xuân Quý Mão nhớ những năm Mão trong cuộc đời Bác Hồ” của tác giả Trần Xuân Đỉnh. Vui đón Xuân Quý Mão năm 2023, thắp nén nhang trên bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Bác Hồ, người viết bâng khuâng nhớ những năm Mão đầy gian khổ, hy sinh vì dân, vì nước mà Người đã trải qua…

Khép lại chuyên mục là bài viết “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng): Thêm mùa Xuân - Thêm mùa thắng lợi” của tác giả Bảo Yến. Những ngày này, như cánh én nhỏ báo hiệu Xuân về, những cánh thư “Búa liềm vàng” đã bay khắp mọi miền Tổ quốc mang tin vui đến những người làm báo viết về xây dựng Đảng. Cùng với niềm háo hức Tết đến Xuân về, những người cầm bút lại hân hoan chờ đợi, tự hào để cùng nhau hội tụ về Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Ngoài ra, Tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Quý Mão 2023 còn gửi đến bạn đọc những câu đối viết về Đảng, Đất nước, mùa Xuân.

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 1+2-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Qúy Mão (1+2-2023) tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất