Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2019 có chủ đề trọng tâm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Doanh nghiệp Việt Nam được MB tài trợ gói quản trị doanh nghiệp 1Office

Tiếp theo chuỗi sự kiện ra mắt hệ sinh thái số dành cho khách hàng doanh nghiệp được tổ chức vào cuối tháng 7-2019, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) phối hợp cùng Công ty CP Workway tổ chức Hội thảo chuyển dịch số trong quản trị doanh nghiệp dành cho các khách hàng doanh nghiệp tại Hà Nội.

MB ra mắt hệ sinh thái số dành cho khách hàng doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức công bố ra mắt nền tảng số dành cho doanh nghiệp. Buổi lễ quy tụ hơn 500 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội cùng các đối tác phát triển công nghệ, các công ty tư vấn trải nghiệm khách hàng danh tiếng.

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2019 có chủ đề trọng tâm về đổi mới cơ chế vận hành của hệ thống chính trị.

Giới thiệu nội dung tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2019 có chủ đề trọng tâm về công tác đánh giá cán bộ…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 5-2019 có chủ đề trọng tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW và vấn đề nêu gương theo Quy định số 08-QĐi/TW…

Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng số 3-2019

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2019 có chủ đề trọng tâm về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và giải đáp một số vấn đề về công tác cán bộ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất