Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2023

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 3-2023 có chủ đề trọng tâm: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng; kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3-1910 - 8-3-2023), 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 - 26-3-2023)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Quý Mão (1+2-2023)

Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Quý Mão (1+2-2023) có chủ đề trọng tâm về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số 12-2022 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt đảng; kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2022); kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không (12-1972 - 12-2022); kỷ niệm 47 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2-12-1975 - 2-12-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 11-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2022 có chủ đề trọng tâm: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28-11-1820-28-11-2022); Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7-11-1917-7-11-2022); 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 10-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 10-2022 có chủ đề trọng tâm: Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới; kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng; kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2022 có chủ đề trọng tâm: Sơ kết các mô hình thí điểm về tổ chức - cán bộ; chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 - 2-9-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

Tạp chí Xây dựng Đảng gặp mặt nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Tạp chí ra số đầu

Chiều 15-8, tại Hà Nội, Tạp chí Xây dựng Đảng tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 57 năm Ngày Tạp chí ra số đầu. Dự buổi gặp có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí qua các thời kỳ.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ EMAIL

Tạp chí Xây dựng Đảng xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ từ ngày 10-8-2022 như sau: E-mail mới: tapchixaydungdang@btctw.dcs.vn.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 8-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 8-2022 có chủ đề trọng tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; 77 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công; kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống Ngành Công an nhân dân (19-8-1945 - 19-8-2022); 57 năm Tạp chí Xây dựng Đảng ra số đầu… và một số nội dung quan trọng khác.

Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số 7-2022

Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2022 có chủ đề trọng tâm về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 - 27-7-2022)… và một số nội dung quan trọng khác.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mới nhất

Xem nhiều nhất