Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số 9-2023

Mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm là trang trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác đảng viên giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về các khâu trong công tác đảng viên như kết nạp đảng viên, chất lượng đảng viên, kiểm điểm đảng viên, giáo dục đảng viên…: Đảng không phải chỉ cần con số cho nhiều, tuy nhiều là tốt, nhưng phải có cái chất của người đảng viên.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Phát triển đảng viên ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” của TS. Nguyễn Long Hải (Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). Phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp là một nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bởi vậy, thời gian qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chú trọng chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối với nhiều giải pháp linh hoạt, phù hợp và hiệu quả.

“Công tác phát triển đảng viên sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII)” của nhóm tác giả Lê Tâm - Hương Giang - Nguyễn Hòa là cái nhìn tổng hợp sau hơn một năm toàn Đảng thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-2-2022 về “tăng cường củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, công tác phát triển đảng viên đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên.

Bài viết “Phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên ở Quảng Bình: Những vấn đề đặt ra” của TS. Nguyễn Viết Xuân (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình) trong chuyên mục này gửi đến độc giả những kết quả tích cực mà Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã đạt được trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Hiệu quả từ việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình ở Kon Tum” của tác giả Nguyễn Thị Nhã (Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng). Phân công nhiệm vụ cho đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quán triệt tinh thần đó, việc phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình phát triển kinh tế - xã hội, thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống đang được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Kon Tum triển khai thực hiện, bước đầu đạt nhiều kết quả tích cực.

Chuyên mục cũng gửi đến độc giả bài viết “Gia Lai chú trọng phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của tác giả Huỳnh Quang Thái (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai). Là tỉnh biên giới, miền núi thuộc khu vực bắc Tây Nguyên với 44 dân tộc anh em sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 46,23%, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nên Đảng bộ tỉnh Gia Lai luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự cấp xã ở khu vực phía Nam” của tác giả Đoàn Quang Thọ (Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương). Thời gian qua, công tác xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn được các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả. Thực tiễn tổ chức và hoạt động cho thấy, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn đã khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương tại cơ sở.

Khép lại chuyên mục này là kỳ 1 “Liều thuốc từ cơ chế” trong loạt bài 3 kỳ “Kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ: Những “toa thuốc” đặc hiệu” của nhóm tác giả Đỗ Thị Ngọc Anh - Trần Thị Ngọc Thảo. Quyền lực được ví như “con ngựa bất kham”, không phải người lãnh đạo nào cũng có đủ bản lĩnh, năng lực và nhân cách để ghìm cương được. Việc “lạm quyền, lộng quyền” trong công tác cán bộ sẽ là tác nhân to lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh: “Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Việc thực sự kiểm soát được quyền lực không phải là điều có thể thực thi bằng một quy trình hay quy định, cần quyết tâm chính trị cao và giải pháp đồng bộ.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này tiếp tục gửi đến bạn đọc bài cuối “Xây dựng Đảng ta thực sự là một đảng văn hóa - văn minh” trong loạt bài “Văn hóa và một số vấn đề xây dựng văn hóa Đảng trong tình hình hiện nay” của PGS. Trần Đình Huỳnh (Nghiên cứu viên cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng). Đi từ quan niệm thế nào là văn hóa  - văn minh, tác giả chỉ ra những biểu hiện quan trọng nhất của văn hóa - văn minh đó là cách con người ứng xử với nhau như thế nào, từ đó nêu ra vài nét cơ bản trong cách ứng xử của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, để làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức, là văn minh.

Chuyên mục này cũng đăng bài viết “Khát vọng giải phóng và phát triển trong tác phẩm “Nhật ký trong tù” ” của TS. Trần Thị Phúc An (Trường Đại học Mở - Địa chất) nhân kỷ niệm 80 năm tác phẩm “Nhật ký trong tù” của Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đời. Tác phẩm chính là sự khắc họa bằng thơ về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - người chiến sỹ cách mạng với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và một tinh thần tiến công cách mạng để đấu tranh cho giải phóng và phát triển đất nước cùng nhân loại.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng kỳ này gửi đến độc giả bài viết “Khánh Hòa nâng cao chất lượng rà soát, sàng lọc đảng viên” của tác giả Nguyễn Khắc Hà (Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa). Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa chủ trương quán triệt, thống nhất nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên cũng như rà soát, sàng lọc đảng viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng và của từng đảng viên. Trước hết là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy triển khai thực hiện quyết liệt theo phương châm “Nắm chắc nguồn, dễ làm trước, khó làm sau, phát triển đảng viên bảo đảm cả số lượng và chất lượng”.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “TP. Hồ Chí Minh giải tỏa áp lực công việc cho cán bộ cấp xã, phường” của tác giả Thành Sáng. Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24-6-2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để Thành phố nâng cao chất lượng nền hành chính công vụ. Cùng với đó, Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10-6-2023 “quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố” với nhiều điểm mới sẽ giúp Thành phố tìm ra “chìa khóa” giải tỏa áp lực công việc cho cán bộ cấp phường, xã đang quá tải ở mức cao.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “Phát triển đảng viên là người có đạo ở Ninh Bình” của tác giả Đỗ Thị Tâm (Khoa Lý luận chính trị và khoa học xã hội, Học viện Cảnh sát nhân dân). Nhiều năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh Ninh Bình đã bám sát Quy định số 06-QĐi/TW ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị “Một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người theo tôn giáo và đảng viên là người theo tôn giáo tham gia sinh hoạt tôn giáo”, làm tốt công tác phát triển đảng viên là người có đạo. Đây là lực lượng chính triển khai chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước tại cơ sở, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, là cầu nối giữa Đảng với Dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ trên địa bàn.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này đăng bài viết “Quảng Ninh vươn lên kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại thực hiện lời dạy của Bác Hồ” của tác giả Diệp Chi. Quảng Ninh là một trong nhiều địa phương được Bác Hồ dành nhiều tình cảm và sự quan tâm. Sinh thời, Người đã 9 lần về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tỉnh Quảng Ninh thành một tỉnh giàu đẹp, có nhiều đổi mới, tốc độ tăng trưởng cao so với cả nước.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này đăng bài viết “Hai nâng cao” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Những người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng là những người chủ yếu tham mưu cho cấp ủy về “Hai nâng cao” (nâng cao chất lượng cán bộ và nâng cao chất lượng đảng viên). Nâng cao chất lượng đảng viên là trách nhiệm chính trị của từng đảng viên thông qua tự phê bình và phê bình, tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa; là trách nhiệm chính trị của từng cấp ủy và tổ chức đảng đối với đảng viên trong tổ chức mình, cũng là nội dung tác nghiệp của từng cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy, nhưng trước hết là trách nhiệm chính trị hàng đầu của từng cơ quan tổ chức cấp ủy và từng người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng đảng viên là căn cốt bởi đảng viên có chất lượng sẽ góp phần tạo nên nguồn cán bộ có chất lượng, đủ sức đảm đương trọng trách lãnh đạo và quản lý.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Thiếu giáo viên - Trách nhiệm đâu của riêng ai” của tác giả Minh Anh nhân dịp khai giảng năm học 2023-2024 bàn về tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng ở nhiều cấp học - một trong nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng dạy và học trong nhà trường hiện nay.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này có bài viết “Người truyền cảm hứng” của tác giả Huy Nam viết về đảng viên, bác sỹ, TS. Phan Thị Huyền Thương, Đơn vị Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, một trong 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu Thủ đô năm 2022.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này gửi đến bạn đọc bài viết “Thợ may ăn giẻ, thợ vẽ ăn hồ” của nhà văn Ma Văn Kháng. Vẫn là cách viết nhẹ nhàng của nhà văn khi bàn về những vấn đề của cuộc sống, từ câu chuyện về người cháu trai đang yên đang lành làm Ủy viên UBND phường, Chỉ huy trưởng Quân sự phường phụ trách lĩnh vực quốc phòng, quân sự lại viết đơn xin nghỉ việc, tác giả bàn tới quan niệm của xã hội “làm nghề nào ăn nghề đấy” theo nghĩa của câu thành ngữ trên. Và rồi nhà văn đã liên tưởng tới việc Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11-7-2023 “về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”, thay thế Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23-9-2019 của Bộ Chính trị “về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền”.

Thông tin công tác xây dựng Đảng số này gửi tới bạn đọc các thông tin: “Đồng chí Trương Thị Mai dự Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên BHC Trung ương Đảng khóa XIII” (P.V); “Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW” (P.V); “Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023” (P.V).

Chuyên mục Quốc tế kỳ này đăng bài viết “Để nhân tài không “rời công, sang tư” từ kinh nghiệm của Xin-ga-po” của tác giả Huy Minh. Là một quốc gia gần như không có tài nguyên thiên nhiên, nhân tài là nguồn lực duy nhất và thu hút nhân tài là một chiến lược để phát triển đất nước của Xin-ga-po. Vì thế, Xin-ga-po chú trọng phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài trong nền công vụ, nỗ lực tìm giải pháp ngăn chặn tình trạng “chảy máu chất xám” từ khu vực công sang khu vực tư nhân. Hiện Xin-ga-po có 4 chương trình thu hút, quản lý tài năng chính. Kinh nghiệm của Xin-ga-po có giá trị tham khảo thiết thực với Việt Nam trong việc thu hút, đào tạo, sử dụng nhân tài phù hợp với thực tiễn đất nước.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc số này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên và chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 9-2023, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất