Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn (1+2/ 2024)

Mở đầu cuốn tạp chí là Trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về Đảng, Đất nước, mùa Xuân giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về Đảng, về Đất nước, về mùa Xuân: Tương lai của dân tộc Việt Nam cũng tươi sáng như mặt trời mùa Xuân.

Xã luận “Đường Xuân vững bước” phản ánh ý chí, khát vọng và hành động của toàn Đảng, toàn Dân và toàn quân ta chào đón Xuân Giáp Thìn. Xuân Giáp Thìn - Đường Xuân ta vững bước với quyết tâm đổi mới, khơi dậy những khát khao cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Việt Nam yêu nước. Sải bước trên đường Xuân, đất nước bước vào năm mới Giáp Thìn tràn đầy hứng khởi, tự tin, vững vàng bản lĩnh, dồi dào sinh lực và trí tuệ. Chúng ta “trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu”, lắng nghe tiếng gọi của đất nước và thấu cảm khát vọng của non sông để dự liệu đường lên phía trước. Toàn dân tộc nắm chắc thời cơ, phát huy vị thế, tăng sức, đồng lòng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, mạnh bước về phía trước sánh vai cùng bè bạn khắp năm châu.

Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trân trọng gửi “Thư chúc mừng năm mới” đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ, cùng các cộng tác viên, bạn đọc Tạp chí Xây dựng Đảng cả nước với tình cảm thắm thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, mở đầu chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm gửi đến bạn đọc cả nước chùm bài của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. Mở đầu là bài viết “Tiếp tục đổi mới công tác tổ chức - cán bộ đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” của đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tổ chức Trung ương. Năm 2023, công tác tổ chức xây dựng Đảng diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều vấn đề mới, diễn biến nhanh, phức tạp, khó khăn hơn so với dự báo. Đây là năm thứ ba cả nước triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và sâu sắc hơn, đạt nhiều thành quả rất đáng tự hào.

Tiếp theo là bài viết “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị” của đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền là nhu cầu tự thân, là đòi hỏi khách quan từ thực tiễn của từng thời kỳ cách mạng. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng thường xuyên đổi mới, phát triển, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, từ đó lãnh đạo dân tộc giành nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Bài viết “Kết quả nổi bật trong củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên” của đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trong chuyên mục này cho thấy năm 2023 vừa qua, công tác củng cố, xây dựng TCCSĐ và nâng cao chất lượng đảng viên đã đạt được kết quả nổi bật và là tiền đề để Đảng ta tiếp tục đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024.

Tiếp theo là bài viết “Đổi mới công tác quy hoạch và chuẩn bị nguồn cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV” của đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Với vai trò là tổ chức đảng có chức năng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội có một trong những nhiệm vụ hoạt động trọng tâm là quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo cơ sở lựa chọn được nhân sự xứng đáng tham gia Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa tiếp theo.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Xây dựng hệ thống vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cải cách chính sách tiền lương” của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Nội dung bài viết là những vấn đề đang được cả hệ thống chính trị quan tâm, đang đặt ra những vấn đề cần có giải pháp phù hợp đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Khép lại nhóm bài của các đồng chí Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương là bài viết “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” của đồng chí Phan Thăng An, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Công tác tuyên truyền là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng, giữ vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng ta vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Những năm gần đây, công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có những chuyển biến tích cực, góp phần lan tỏa những mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả của các cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Chuyên mục cũng đăng bài viết “10 kết quả nổi bật công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023” của tác giả Thảo Nguyên. Năm 2023, năm thứ 3 triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cùng nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ tham mưu được giao, góp phần quan trọng vào thành công của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

“Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Bắc: Một năm nhiều khởi sắc” của tác giả Nguyễn Văn Tùng (Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương) trong chuyên mục này gửi đến bạn đọc những kết quả tích cực của các đảng bộ tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sau thời gian đầy khó khăn, thách thức tình hình kinh tế - xã hội các tỉnh miền Bắc đã có bước phát triển toàn diện, đặc biệt là quý IV. Đóng góp vào kết quả  đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng; trong đó công tác cán bộ vẫn là khâu quan trọng, nhất là việc xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám hành động vì lợi ích chung.

Tiếp theo chuyên mục này là bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực miền Trung - Tây Nguyên: Đồng bộ, nhiều kết quả” của tác giả Cao Hoàng Sơn (Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương). Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng trong khu vực đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Chương trình công tác của Ban Tổ chức Trung ương để khắc phục khó khăn, nỗ lực tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Khu vực phía Nam chủ động, sáng tạo” của tác giả Đinh Dương. Trong niềm vui đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng khu vực phía Nam tự hào về kết quả công tác đã đạt được trong năm 2023 - một năm nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, tạo vững chắc cho cả nhiệm kỳ.

Chuyên mục Việt Nam với quốc tế - Quốc tế với Việt Nam số Tết Giáp Thìn 2024 này gửi đến bạn đọc bài viết “Đối ngoại Đảng góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước” của đồng chí Ngô Lê Văn, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế rất khó khăn, công tác đối ngoại, ngoại giao đạt nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng ấn tượng. Trong đó, đối ngoại Đảng với vai trò là 1 trong 3 trụ cột của nền đối ngoại toàn diện, hiện đại, đã có những đóng góp nổi bật vào thành tựu chung của đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam đối với thế giới.

Trong không khí đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, tạp chí Xây dựng Đảng đăng bài viết “Hoạt động đối ngoại Phật giáo góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên thế giới” của Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Phật giáo quốc tế, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước của Đảng đã mở ra thời cơ và cơ hội lớn để tập hợp, khơi dậy mạnh mẽ mọi nguồn lực, đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo tạo nên sức mạnh toàn dân tộc. Trong đó, Phật giáo là một trong những nguồn lực của tôn giáo góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thân yêu được thể hiện trong các hoạt động đối ngoại quốc tế rất đa dạng, phong phú của Phật giáo.

Tiếp theo là bài viết “Khi linh mục đồng hành cùng phong trào xây dựng nông thôn mới” của tác giả Thành Sáng viết về Linh mục Ngô Công Sứ, Chánh xứ Giáo xứ Ninh Phát, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và Quản hạt Giáo hạt Gia Kiệm. Với kinh nghiệm 24 năm làm linh mục ở Giáo xứ Xuân Lộc, huyện nông thôn mới đầu tiên của cả nước, Linh mục nhanh chóng bắt nhịp cùng đời sống bà con giáo dân và các phong trào của địa phương, góp phần đưa Quang Trung đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của huyện Thống Nhất và triển khai mô hình điểm Xứ đạo bình yên về an ninh trật tự của tỉnh.

Bài viết “Nữ “sứ giả” Việt - Đài” trong chuyên mục này của tác giả Ngọc Anh gửi đến bạn đọc chân dung doanh nhân Việt kiều, nữ TS. Ngô Phẩm Trân. Sinh ra và lớn lên trên đất Sen hồng Đồng Tháp, 18 tuổi bắt đầu hành trình mới tại đất khách quê người nhưng trái tim TS. Ngô Phẩm Trân luôn hướng về quê hương. Với trọng trách là Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc), TS. Trân chính là “sứ giả” đặc biệt, chắp nhịp cầu gắn kết Việt Nam và Đài Loan suốt 26 năm qua.

Chuyên mục Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng số Tết Giáp Thìn 2024 đăng bài viết “94 năm nhìn lại” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Nhân dịp Xuân mới Giáp Thìn 2024, nhớ lại những giai đoạn thăng trầm của đất nước, nhất là những phức tạp của thế sự cũng như đã bao phen vận nước lâm nguy, chúng ta luôn thấy ở Lãnh tụ Hồ Chí Minh - người sáng lập và rèn luyện Đảng ta - ánh sáng và niềm tin để vững bước tiến lên.

Tiếp theo chuyên mục là phỏng vấn “Trò chuyện đầu Xuân” của tác giả Đỗ Anh gửi đến độc giả nội dung cuộc trò chuyện của phóng viên Tạp chí với 3 chuyên gia, nhà khoa học về một số dấu ấn phát triển của Việt Nam năm 2023 cũng như những điểm cần chú trọng trong năm 2024, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đề ra. Đó là: PGS, TS. Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng; TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng BIDV, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính - tiền tệ quốc gia, Ủy viên Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (VNCPEC); GS. Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chuyên mục cũng đăng tùy bút “Cuộc sống lớn có đôi mắt Đảng” của Nguyễn Văn Chiến. Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, nhân dân ta đã trải qua 94 Mùa Xuân độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đi dọc chiều dài quá khứ với bao trầm tích lịch sử hào hùng, đi trong không gian căng tràn sức sống giữa mùa xuân mới, ta thấy đỏ mãi màu cờ, thắm mãi niềm tin vào tương lai, tiền đồ, càng thấm những gì đất nước đã trải qua như câu thơ “Đất nước bốn nghìn năm/vất vả và gian lao” để có những mùa xuân an vui, hạnh phúc.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Người bí thư khơi lên khát vọng Pleiku” của tác giả Nguyễn Ngọc Diễm viết về Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân, người đã góp phần tạo dựng niềm tin, nung ủ tâm huyết, thắp lên ngọn lửa sáng tạo trên miền đất đỏ cao nguyên để Pleiku vươn mình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh.

Khép lại chuyên mục là bài viết “Đại tá, nhạc sỹ Doãn Nho: 80 năm tiến bước dưới quân kỳ” của tác giả Khiêm Giang, viết về Đại tá, nhạc sỹ Doãn Nho, một trường hợp đặc biệt của nền âm nhạc Việt Nam với những ca khúc đi vào lịch sử như “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Người con gái sông La”…, được Đảng, Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật.

Chuyên mục Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng số Xuân Giáp Thìn 2024 đăng bài viết “Thôi thúc khát vọng đưa Nghệ An “bước thật mạnh, tiến thật xa”” của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An. Để thực hiện mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững; trở thành trung tâm thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, văn hóa và con người phát triển, đáp ứng yêu cầu hội nhập nhưng vẫn giữ vững bản sắc xứ Nghệ, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An, quê hương của Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã và đang đặt ra quyết tâm chính trị rất cao, không ngừng nỗ lực vươn lên trong những chặng đường phía trước.

Chuyên mục cũng gửi đến bạn đọc bài viết “Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia” của tác giả Bùi Thị Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Khẳng định vai trò chủ đạo của doanh nghiệp nhà nước, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tổng Công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD1) là doanh nghiệp mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế về chế biến, kinh doanh, xuất khẩu lương thực, nông sản, duy trì vị trí là 1 trong 3 doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực thu mua và xuất khẩu gạo, Đảng bộ VINAFOOD1 đã và đang nỗ lực, quyết tâm vượt khó, thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất - kinh doanh.

Khép lại chuyên mục là bút ký “Hừng đông trên dãy Hoành Sơn” của tác giả Nguyễn Chiến. Khi mặt trời vừa ló rạng, đô thị trẻ Kỳ Anh đã bừng lên sinh khí của một ngày mới, những siêu thị, quán ăn, quán cà phê đã nhộn nhịp, hối hả. Người và xe tấp nập trên những cung đường nhựa thênh thang. Trên các ngả đường, người ra biển, người vào xưởng máy, người tới công sở, học sinh nô nức đến trường… Ngày mới ở Kỳ Anh bây giờ không còn cảnh thâm u, đìu hiu xứ “nghèo chồng nghèo” một thủa.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số 1+2-2024 là bài viết “Buôn làng Tây Nguyên đi theo con đường sáng” của tác giả Nguyễn Khánh Hòa. Già làng Ksor Kân của làng Kloong, xã Ia O, huyện Ia H’Grai, tỉnh Gia Lai trầm ngâm: “May mà từ khi có chi bộ, có Đảng dẫn đường”… Sau 48 năm đất nước thống nhất, miền đất đỏ Tây Nguyên với hoa cúc quỳ vàng tươi rực rỡ những lô cao su xanh thẳm buôn làng, những vườn cà phê, chè, hồ tiêu xum xuê, trĩu trịt…, tất cả đang bật dậy từ bàn tay, khối óc của những con người “năm xưa đi trong lửa đạn”…

Chuyên mục cũng đăng bài viết “Niềm tự hào mang tên “Thống Nhất” ” của tác giả Phan Nam, viết về Bệnh viện Thống Nhất (TP. Hồ Chí Minh) trải qua gần nửa thế kỷ phát triển, đổi mới đã trở thành nơi trao gửi niềm tin của cán bộ, nhân dân miền Nam. “Thống nhất - Trách nhiệm - Tình người” là phương châm, trách nhiệm của các thế hệ cán bộ, đảng viên, y bác sỹ nơi đây để tất cả cùng chung sức, đồng lòng làm tròn sứ mệnh, mãi trọn vẹn niềm tự hào mang tên “Thống Nhất”.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này gửi đến bạn đọc bài viết “TP. Hồ Chí Minh hành động quyết liệt để tiếp tục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” của đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP. Hồ Chí Minh. Ngay khi BCH Trung ương khóa XIII ban hành Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các nghị quyết khác của Đảng, của Quốc hội, cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị của TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai quyết liệt, nghiêm túc, đạt hiệu quả, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn Thành phố.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này đăng bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân” của TS. Trần Thị Phúc An (Trường Đại học Mỏ - Địa chất). Mối quan hệ này được người viết làm rõ trong bài qua việc khẳng định Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ là cơ chế vận hành, quyết định quá trình phát triển của cách mạng Việt Nam. Cơ chế này được thể hiện ở chỗ: Nhân dân làm chủ cần có sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước nhằm phục vụ Nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân trong xã hội. Nhân dân là nguồn gốc sức mạnh của Đảng và quyền lực của Nhà nước.

Chuyên mục cũng gửi đến độc giả kỳ 1 “Mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị Việt Nam: Những vấn đề đặt ra” trong loạt bài 2 kỳ “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị Việt Nam” của TS. Trần Thị Minh - TS. Lê Việt Trung (Viện Khoa học tổ chức, cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Để hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị bảm đảm sự đồng bộ giữa các thành viên và trong cả hệ thống; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với xác định rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, nhất là người đứng đầu; tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, giảm khâu trung gian của tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, cần phải tiến hành đồng bộ một số giải pháp. Kỳ 1 của loạt bài đã đi từ thực tiễn, nêu những mặt được cũng như chỉ ra những hạn chế của mô hình tổ chức tổng thể hệ thống chính trị hiện nay, từ đó chỉ ra những vấn đề cần giải quyết.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số Xuân Giáp Thìn đăng bài viết “Nghề tổ chức và việc điều chỉnh địa giới hành chính” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Từ kinh nghiệm của người nhiều năm gắn bó với nghề tổ chức, tác giả đưa ra hai vấn đề khiến người trong nghề phải chịu nhiều áp lực, đó là: Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho những trường hợp chia tách và việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho những những trường hợp hợp nhất. Trường hợp nào cũng đòi hỏi người làm nghề tổ chức phải chủ động chuẩn bị sớm các phương án quy hoạch cán bộ, đừng để “nước đến chân mới nhảy”, vừa vội vã, vừa lúng túng, dẫn đến những bất cập về công tác cán bộ. Tuy nhiên, từ thực tiễn Quảng Nam - Đà Nẵng, tác giả cho rằng việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức cho việc chia tách ít áp lực hơn việc sắp xếp, bố trí cán bộ cho những trường hợp hợp nhất.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này gửi đến bạn đọc bài viết “Tâm thế và trách nhiệm” của tác giả Diệp Chi luận bàn về tâm thế và trách nhiệm của lực lượng thanh niên, sinh viên, một lực lượng xã hội to lớn, một trong những nhân tố quan trọng quyết định tương lai, vận mệnh dân tộc nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Bác Hồ đã nói: “Một năm khởi đầu từ mùa Xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa Xuân của xã hội”. Vì thế, thanh niên, sinh viên cần phải xác định tâm thế, trách nhiệm của mình đối với đất nước, cùng cả dân tộc hiện thực hóa khát vọng đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao như lời phát biểu của đồng chí Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng kỳ này đăng bài viết “Cây quất thế rồng bay” của nhà văn Ma Văn Kháng. Nhà văn kể về cây quất thế Thăng Long - thế rồng bay, cái thế hiếm hoi, độc lạ và quý giá khác thường. Nhưng câu chuyện về chặng đường cây quất thế quý giá này đến với những người hiểu được giá trị của nó mới là điều nhà văn muốn nói. Đằng sau câu chuyện, tác giả nhắc nhớ mọi người về truyền thống tốt đẹp của dân tộc: Thờ cúng - trân trọng, biết ơn ông bà, cha mẹ, tổ tiên đã có công sinh thành, dưỡng dục, đền đáp ơn nghĩa với những anh hùng, liệt sỹ đã có công với Đất nước, với Nhân dân… Đó là những phẩm chất, giá trị, một di sản tinh thần vô giá được hình thành trong suốt hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. Chính nó tạo nên sức mạnh nội sinh của dân tộc, là rường cột tạo nên sức sống trường tồn của dân tộc ta.

Chuyên mục Ngày xuân ôn cố tri tân số Xuân Giáp Thìn 2024 gửi đến bạn đọc bài viết “Công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các năm Thìn” do Thảo Nguyên (tổng hợp). Đó là các năm Canh Thìn (1940), Nhâm Thìn (1952), Giáp Thìn (1964), Bính Thìn (1976), Mậu Thìn (1988), Canh Thìn (2000), Nhâm Thìn (2012).

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Những bài thơ Xuân thắm tình dân – nước của Bác Hồ” của PGS. Trần Đình Huỳnh - TS. Đặng Thanh Phương. Sinh thời, hằng năm, cứ đầu Xuân hay trước những sự kiện lớn của đất nước, Bác Hồ thường có thơ gửi tặng đồng bào và chiến sỹ cả nước. Những bài thơ như lời chúc mừng thành tích, thắng lợi, vừa là định hướng chiến lược và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cách mạng nhân dịp Xuân mới; là lời động viên, cổ vũ toàn dân tộc cùng nhau đoàn kết một lòng, vững bước tiến lên trong đấu tranh cách mạng, trong lao động - sản xuất và sáng tạo để xây dựng quê hương, đất nước; là niềm hy vọng, lạc quan, tin tưởng “Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua”…

Khép lại chuyên mục là bài viết “Hành trình nối những niềm vui” của tác giả Huy Nam. Tiếp nối hành trình 7 năm đầy sôi động, Tết đến Xuân về, mừng Đảng ta 94 mùa Xuân, Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 tiếp tục trở thành nơi hội tụ, kết tinh và thể hiện những tìm tòi, khám phá, sáng tạo của những người làm báo trong cả nước viết về xây dựng Đảng.  

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên…

Ngoài ra, Tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Giáp Thìn 2024 còn gửi đến bạn đọc những câu đối viết về Đảng, Đất nước, mùa Xuân.

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số Xuân Giáp Thìn 1+2-2024, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng số Xuân Giáp Thìn 1+2-2024 tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356. 

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất