Giới thiệu Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2021

Mở đầu cuốn tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về lựa chọn, cất nhắc cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác Hồ về lựa chọn, cất nhắc cán bộ: Cất nhắc cán bộ là dùng cho đúng tài năng của cán bộ, nâng đỡ, giáo dục thêm cho cán bộ…

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm kỳ này, mở đầu Tạp chí đăng tải nội dung “Kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIV”. Tiếp theo chuyên mục này là bài viết “V.I.Lê-nin với vấn đề chỉnh đốn Đảng” của TS. Nguyễn Ngọc Ánh (Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin. Trong bài viết, tác giả khẳng định rằng với những chỉ dẫn của V.I.Lê-nin về thanh đảng và của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chỉnh đốn nội bộ đảng, cùng với kinh nghiệm của việc thực hiện 2 Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và việc nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, tin tưởng rằng công tác chỉnh đốn Đảng mà Đảng ra đang thực hiện sẽ mang lại hiệu quả thiết thực.

Bài viết “Tổng Bí thư Lê Duẩn - Tổng công trình sư của phong trào cách mạng giải phóng miền Nam Việt Nam” của TS. Đỗ Khánh Chi (Đại học Phenikaa). Bài viết đã cho người đọc thấy được rõ hơn, sâu sắc hơn những đóng góp của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn đối với cách mạng nước ta.

Tiếp theo là bài viết “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số” của TS. Nguyễn Lâm Thành (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội). Bài viết cho người đọc thấy được việc tham gia của đại diện người dân tộc thiểu số có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong hệ thống chính trị các cấp nói chung và cơ quan dân cử nói riêng.

Chuyên mục cũng gửi tới bạn đọc bài viết “Tăng cường vai trò giám sát để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử” của tác giả Trần Lê Việt. Trong bài viết, tác giả đã cho người đọc thấy được hoạt động kiểm tra, giám sát của mặt trận Tổ quốc các cấp đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; không chỉ góp phần làm cho việc thực hiện quy trình bầu cử dân chủ, công khai, minh bạch mà còn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát hiện những vi phạm pháp luật về bầu cử, bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công.

Bài viết “Về vai trò của tổ chức đảng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp” là cái nhìn từ thực tiễn Thái Bình của tác giả Hồng Văn. Tác giả đã đưa ra 3 nhiệm vụ quan trọng mà các tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công.

Bài viết “Khảo sát - khâu quan trọng trong đánh giá bổ nhiệm cán bộ” của tác giả Đặng Duy Thìn (Vụ Địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương) cung cấp cho độc giả hiểu khảo sát cán bộ là một phương pháp, cách thức để đánh giá cán bộ; những nội dung và cách thức để tiến hành khảo sát cán bộ. Từ thực tiễn, tác giả phân tích đưa ra những đề xuất, kiến nghị để làm tốt hơn khâu này nhằm phục vụ cho khâu đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác nhân sự.

Bài viết “Hà Tĩnh xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp” của tác giả Mai Anh là cái nhìn tổng kết nhiệm kỳ qua của tỉnh Hà Tĩnh trong công tác cán bộ. Hà Tĩnh đã đặc biệt quan tâm và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công tác này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, khắc phục được những hạn chế, bất cập, từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.

Tiếp theo chuyên mục là bài viết “Cội nguồn sức mạnh của Ban đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh” của Đại tá Phạm Văn Trường (Phó Giám đốc, Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Quân đội nhân dân). Những năm qua, Ban đại diện Nhà xuất bản Quân đội nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản. Cội nguồn sức mạnh cho sự thành công của đơn vị là do luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ Ban đại diện vững mạnh toàn diện.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi kỳ này giới thiệu với độc giả bài viết “Học và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Kỳ 2: Nghiêm túc sửa đổi lối làm việc” của PGS. Trần Đình Huỳnh. Mở ra vấn đề từ tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Hồ Chí Minh, tác giả khẳng định mục đích sửa đổi lối làm việc chính là nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng và tình cảm cách mạng, nâng cao phẩm chất đạo đức và tác phong của người cách mạng, nâng cao năng lực hoàn thành nhiệm vụ nhằm đáp ứng các yêu cầu mới của cách mạng. Sửa đổi lối làm việc cũng chính là bài học kinh nghiệm mà Báo cáo chính trị Đại hội XIII của Đảng đã quán triệt và chỉ rõ.

Tiếp theo là bài viết “Xây dựng Đảng về đạo đức theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” của hai tác giả PGS, TS. Vũ Thanh Sơn (Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương - ThS. Lê Thị Phượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Trong bài viết, tác giả cho người đọc thấy được tầm quan trọng của xây dựng Đảng về đạo đức, từ đó tác giả đưa ra những giải pháp tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức.

Bài viết “Cán bộ “6 dám” và bí thư cấp ủy không là người địa phương” của tác giả Vũ Lân  bàn về mô hình người đứng đầu cấp ủy không là người địa phương với những điều kiện và thế mạnh, khả năng để thực hành “6 dám”, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Giải pháp cải thiện chỉ số PCI của TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Đinh Thành. Những năm qua chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của TP. Hồ Chí Minh đều tăng lên theo từng năm. Tuy nhiên, CPI của TP. Hồ Chí Minh năm 2019 đứng thứ 14 trên cả nước, giảm 6 bậc so với năm 2016. Để cải thiện chỉ số CPI, cấp ủy, chính quyền TP.Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ cấc giải pháp ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống kỳ này đăng bài viết “Một số đổi mới trong công tác cán bộ ở Quảng Bình” của tác giả Nguyễn Viết Xuân (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Bình). Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới công tác cán bộ, tỉnh Quảng Bình đã có những cách làm đổi mới, sáng tạo trong công tác cán bộ. Đây là bước chuẩn bị công phu, bài bản, khoa học cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh kỳ này có bài viết “Điểm tựa vùng biên” của tác giả Hoàng Thu Hương (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội). Bài viết kể về những việc làm tốt của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị lá cờ đầu trong các phong trào thi đua và triển khai các mô hình đồng hành, hỗ trợ người dân nơi biên giới.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này đăng bài viết “Về trọng trách tham mưu bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng), một cây bút quen thuộc trên tạp chí Xây dựng Đảng. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, tác giả cho người đọc thấy được trọng trách trong quá trình tác nghiệp, đòi hỏi người làm nghề tổ chức xây dựng Đảng phải đầu tư nhiều công sức, từ kinh nghiệm nghề nghiệp cho đến năng lực đánh giá cán bộ, từ bản lĩnh chính trị cho đến đạo đức công vụ… để đạt được chất lượng tham mưu tốt nhất theo phương châm vì việc xếp người.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Để có đại biểu chất lượng” của Bảo Yến bàn về vấn đề làm thế nào để bầu được đại biểu vừa chất lượng, vừa đúng cơ cấu trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt kỳ này đăng bài viết “Chuyện về người nông dân nuôi lợn công nghệ cao” của tác giả Phạm Giang kể về người đảng viên là nông dân Nguyễn Văn Thanh, Giám đốc Hợp tác xã Chăn nuôi - Dịch vụ tổng hợp Hòa Mỹ (Ứng Hòa, TP. Hà Nội) quyết chí làm giàu trên mảnh đất quê hương và hỗ trợ nhiều nông dân thoát nghèo.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này gửi đến độc giả loạt bài “Mạn đàm về tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị. Kỳ 1: Nhân chuyện nhà thơ Chế Lan Viên vào Đảng” của nhà văn Ma Văn Kháng. Đây là những suy nghĩ, trăn trở của một lớp người, một thế hệ đảng viên trưởng thành trong kháng chiến, suy nghĩ về đất nước, con người hôm nay, nhất là sau thành công của Đại hội XIII của Đảng với những tiếng nói đầy trách nhiệm, lương tri.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này là tin “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng” (Giang Phú).

Chuyên mục Quốc tế số này gửi đến độc giả bài viết “Quốc hội Hoa Kỳ và cơ chế cân bằng quyền lực” của TS. Nguyễn Anh Hùng (Viện Nghiên cứu châu Mỹ). Trong bài viết, tác giả cung cấp cho người đọc những thông tin về cơ chế cân bằng quyền lực giữa Quốc hội với Tổng thống; giữa Quốc hội với Tòa án Tối cao; quan hệ giữa Quốc hội với các đảng phái chính trị; Quốc hội và tác động từ các nhóm áp lực.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về công tác cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên, chính sách cán bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 4-2021, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất