Thông báo thành lập Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức

1. Tên Quỹ: Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức (Tiếng Anh: Foundation for Organization Science Research, Viết tắt: FOSR).

2. Địa chỉ trụ sở Quỹ: Phòng 607, số 2A, Hoàng Văn Thụ, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 080 45113.

3. Tôn chỉ, mục đích: Quỹ hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nhằm hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức theo quy định của pháp luật, góp phần phát triển ngành khoa học về tổ chức. Quỹ được hình thành từ nguồn vốn đóng góp ban đầu của các sáng lập viên và tự tạo vốn trên cơ sở vận động, quyên góp, tiếp nhận tài trợ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. Phạm vi hoạt động: Toàn quốc

5. Lĩnh vực hoạt động chính: Xã hội

6. Số tài khoản 1017889889

Tên: QUỸ HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU VỀ KHOA HỌC TỔ CHỨC

Địa chỉ Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chi nhánh Hoàng Mai, Hà Nội.

7. Cơ quan cấp Giấy phép: Quyết định số 889/QĐ-BNV, ngày 22/10/2020 của Bộ Nội vụ về việc cấp Giấy phép và công nhận Điều lệ Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức.

8. Số tài sản đóng góp ban đầu của các sáng lập viên 6.500.000.000 VNĐ (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

Quỹ Hỗ trợ nghiên cứu về khoa học tổ chức

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất