Giới thiệu nội dung Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2020

Mở đầu Tạp chí là trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phương thức lãnh đạo của Đảng, giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về phương thức lãnh đạo của Đảng: Bất kỳ công việc gì, cũng phải dùng hai cách lãnh đạo sau đây: một là liên hợp chính sách chung với sự chỉ đạo riêng. Hai là liên hợp người lãnh đạo với quần chúng…

Chuyên mục Lý luận - Thực tiễn - Kinh nghiệm giới thiệu với độc giả bài viết “Những thành tựu lý luận, thực tiễn về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ Đại hội XII” của tác giả Dương Mộng Huyền (Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết cho người đọc thấy được hai thành tựu chủ yếu của nhiệm kỳ Đại hội XII là thành tựu lý luận và thành tựu thực tiễn với những kết quả khá toàn diện. Thành tựu trên hai mặt này sẽ tạo nền tảng quan trọng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Bài viết “Xây dựng đội ngũ dự nguồn cán bộ chủ chốt không chờ đến cuối nhiệm kỳ” của tác giả Tô Nài Não cho người đọc thấy được sự cần thiết cũng như những việc cần làm khi xây dựng đội ngũ dự nguồn cán bộ chủ chốt, một công việc hệ trọng trong cả một quá trình chứ không phải là công việc đến cuối nhiệm kỳ đại hội mới tiến hành.

Cũng trong chuyên mục này, bài viết “Phương pháp lãnh đạo sát đúng là phải sâu sát, nêu gương” của tác giả Nguyễn Văn Lương (Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1) khẳng định, đối với mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý, bên cạnh sự sâu sát trong công việc thì nêu gương là phương pháp lãnh đạo không lời vô cùng hiệu quả.

Bài viết “Phát triển đảng viên để có tổ chức mạnh” của Bảo Yến viết về cách Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc làm tốt công tác phát triển đảng viên gắn liền với củng cố TCCSĐ với các biện pháp chú trọng phát triển về “lượng” để giúp phát triển về “chất”.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giới thiệu với bạn đọc bài viết “Thành phố Chí Linh sẵn sàng cho ngày hội lớn” của tác giả Hoàng Quốc Thưởng (tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Chí Linh). Trong bài viết, tác giả cho độc giả thấy được Ban Thường vụ Thành ủy Chí Linh đã chủ động, tích cực trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 bằng cách tập trung lãnh đạo đẩy mạnh hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, làm tốt công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và chuẩn bị toàn diện, sẵn sàng cho Đại hội.

Bài viết “Để có kỳ đại hội thành công ở Bình Liêu” của tác giả Phạm Giang lý giải cho người đọc thấy được làm nên một mùa đại hội thành công của Đảng bộ huyện Bình Liêu là bởi huyện đã triển khai bài bản, làm công tác nhân sự chặt chẽ và đạt đồng thuận cao.

Cũng trong chuyên mục này, Tạp chí tiếp tục giới thiệu với độc giả kỳ 2 bài viết “Không để lọt vào cấp ủy những cán bộ suy thoái” của tác giả Phương Anh. Với nhan đề “Đại hội không thể là cơ hội cho những cán bộ tha hóa”, tác giả Phương Anh bàn về vấn đề rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhân sự cấp ủy của nhiệm kỳ trước, từ chỗ có một số sơ sót đã dẫn tới nhiều hệ lụy, gây giảm sút niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước. Vì thế, trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đại hội XIII lần này, Đảng ta đã có những cách làm nhân sự mới, bài bản, thận trọng hơn, khoa học hơn.

Chuyên mục Nghiên cứu - Trao đổi số này giới thiệu với bạn đọc kỳ 2 bài viết “Hướng tới Đại hội XIII của Đảng: Cách mạng muốn tiến lên cần một triết lý hành động, một lý luận chân chính chỉ đường” với nhan đề: “Quan niệm về địa vị trí thức và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản trong thời đại cách mạng 4.0”. Trong bài viết, tác giả PGS. Trần Đình Huỳnh khẳng định: Những giá trị cốt lõi trong di sản của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê-nin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và Nhà nước vẫn có tính thời sự nóng hổi đối với chúng ta hôm nay, trong đó có quan niệm về địa vị trí thức và sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản.

Bài viết “Về bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở” của tác giả Phạm Mạnh Khởi (Ban Tổ chức Trung ương) bàn về vấn đề xác định đúng chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của từng loại hình TCCSĐ và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở là những giải pháp quan trọng, có ý nghĩa quyết định để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ. 

Bài viết “Sự khác biệt giữa đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ với phát minh, sáng chế” của tác giả Hoàng Thị Quý (Ban Tổ chức Trung ương) làm rõ vấn đề cần phải hiểu thực tế đổi mới, sáng tạo gắn với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ mang những đặc trưng riêng, khác biệt so với hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực khoa học - công nghệ. 

Trang TP. Hồ Chí Minh số này giới thiệu với độc giả bài viết “Kết quả bước đầu xây dựng đô thị thông minh ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả TS. Bùi Thị Ngọc Trang (Phó Giám đốc Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh). Trong bài viết, tác giả đã cho người đọc thấy được hiệu quả bước đầu của Đề án này ở TP. Hồ Chí Minh khi triển khai giai đoạn 1 (2017-2020).

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này có bài viết “Đổi mới ở Hòa An” của tác giả Bảo Yến. Tháng 6-2020, Đảng bộ huyện Hòa An (Cao Bằng) đã tổ chức thành công Đại hội đảng bộ thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Tác giả bài viết lý giải có được thành công này chính là nhờ cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết của Đảng, đưa Hòa An ngày càng phát triển đi lên.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gửi đến bạn đọc chùm bài viết “Học Bác việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm…” dài 3 kỳ của tác giả Diệp Chi. Kỳ 1: “Nhà khoa học nào cũng có Tổ quốc của mình…” tác giả viết về các nhà khoa học mặc áo lính ở Viện Nghiên cứu Y dược học Quân sự (Học viện Quân y) nỗ lực, vượt lên khó khăn, nguy hiểm của dịch COVID-19 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu, chế tạo bộ Kit xét nghiệm vi-rút SARS-COV-2.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức gửi đến bạn đọc bài viết “Chuyện về người bí thư đảng ủy” của tác giả Hồng Văn. Bài viết là những kỷ niệm về quãng thời gian tác giả giữ chức bí thư huyện ủy, phải đưa ra một quyết định rất khó khăn trong xử lý, kỷ luật đảng viên vi phạm. Cuối cùng, quyết định kỷ luật được đưa ra dựa trên sự tin tưởng vào phẩm chất của người đảng viên cấp dưới, người bí thư huyện ủy ngày ấy giờ đã nhìn thấy thành công của người đảng viên năm xưa mà đồng chí tin tưởng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên kỳ này giới thiệu với độc giả bài viết “Trách nhiệm thuộc về ai” của tác giả Lưu Ly. Bài viết bàn tới vấn đề sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức hiện nay và lương tâm, trách nhiệm của người đứng đầu, người làm công tác tổ chức - cán bộ.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này có bài viết “Thầy giáo thương binh hết lòng vì học trò” của tác giả Mai Anh. Bài viết kể lại cuộc đời người thương binh Trần Quang Liệu vượt lên nghịch cảnh, khó khăn của người lính đã gửi một phần xương máu của mình ở chiến trường Bình Định trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, trở về đời thường làm một thầy giáo hết lòng vì học sinh thân yêu.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này giới thiệu đến độc giả chùm bài viết “Nhận diện để sàng lọc dưới góc nhìn của nhà văn” dài 4 kỳ; kỳ 1: “Lời hứa – Lời thề” của nhà văn Ma Văn Kháng bàn về những thói hư, tật xấu của con người, trong đó có cán bộ đảng viên. Đây có thể coi là cách nhận diện, đưa ra những “định lượng” để rà soát, sàng lọc cán bộ đảng viên theo Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019.

Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc thông tin “Kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị tại một số tỉnh, thành ủy” do Minh Anh tổng hợp.

Chuyên mục Quốc tế số này là bài viết “Đào tạo, thu hút, sử dụng nhân tài của Hoa Kỳ và kinh nghiệm cho Việt Nam” của tác giả Ngô Khiêm. Trong bài viết, tác giả lý giải vì sao Hoa Kỳ thành công trong đào tạo, thu hút và sử dụng nhân tài, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về đại hội đảng, chính sách cán bộ, công tác đảng viên…

Đọc Tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 7-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua Tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí, qua số điện thoại: 080.45356. 

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất