Giới thiệu tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2020

Mở đầu, tạp chí trích lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giới thiệu với bạn đọc những chỉ dẫn quan trọng của Bác về công tác huấn luyện cán bộ - công việc gốc của Đảng: Các cơ quan phải rất chú ý đến việc huấn luyện cán bộ. Phải lựa chọn rất cẩn thận những nhân viên phụ trách việc huấn luyện đó. Những người lãnh đạo cần phải tham gia việc dạy. Không nên bủn xỉn về các khoản chi tiêu trong việc huấn luyện.

Chuyên mục Lý luận – Thực tiễn – Kinh nghiệm số này gửi đến bạn đọc bài viết “Tự do và quyền tự do tư tưởng” của PGS. Trần Đình Huỳnh nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của Ph.Ăng-ghen. Từ những dẫn dụ về những đóng góp của Ph.Ăng-ghen đến Hồ Chí Minh trong dòng chảy văn hóa chung của nhân loại, tác giả bài viết khẳng định một chân lý: Tự do vừa là bản chất tự nhiên, vừa là khát vọng thường trực của con người. Nó gắn liền với đời sống con người như một động lực để tồn tại và phát triển. Trong lịch sử phát triển của mình, mỗi thời đại nhân loại trải qua, người ta lại có những nhận thức và giải thích khác nhau về tự do.

Tiếp theo là bài viết “80 năm khởi nghĩa Nam kỳ: Bài học về khởi nghĩa vũ trang” của tác giả Đỗ Xuân Trường (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Nam kỳ khởi nghĩa, tác giả bài viết với những lý lẽ, phân tích  khẳng định cuộc khởi nghĩa đã để lại cho Đảng những bài học bổ ích về lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang. Những bài học và ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ chính là bước chuẩn bị quan trọng cho cách mạng Tháng Tám và cách mạng nước ta sau này thành công.

Cùng chuyên mục, qua bài viết “Giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” PGS.TS Vũ Thanh Sơn (Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương) đã xuất phát từ yêu cầu của thực tiễn để đưa ra 4 giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, một “công việc gốc của Đảng”.

Bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương” của tác giả Ngô Văn Hùng (Trường Đại học Nội vụ) cho người đọc thấy được thực tế công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp… để đưa ra những giải pháp, kiến nghị phù hợp.

Bài viết “Xây dựng đội ngũ cán bộ nữ các cấp cần thay đổi từ nhận thức” của tác giả Thanh Xuân đi từ những cách làm sáng tạo, cụ thể của những địa phương làm tốt công tác này như Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Bình, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước... Từ đó tác giả khẳng định phải thay đổi về nhận thức thì công tác cán bộ nữ ở các bộ, ngành, địa phương mới tốt được.

Chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng số này giới thiệu với độc giả bài viết “Một số kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025” của tác giả Ngọc Thảo (Ban Tổ chức Trung ương). Bài viết là sự tổng hợp kịp thời những kết quả, kinh nghiệm qua tổ chức 67 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Việc phân tích rõ ưu điểm và khuyết điểm, hạn chế của việc tổ chức các đại hội cấp tỉnh là cơ sở thực tiễn để chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIII của Đảng thành công.

Chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi số này có bài viết “Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng những vấn đề giáo dục ở Việt Nam” của TS Vũ Hoài Phương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền). Trong bài viết, tác giả đưa ra 5 vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay được nhìn dưới góc độ Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Chuyên mục này cũng gửi tới độc giả bài viết “Công tác tư tưởng, lý luận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” của PGS.TS Lê Văn Lợi (Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Bài viết đưa ra 5 nhiệm vụ cần thực hiện một cách đồng bộ, thường xuyên để làm tốt công tác tư tưởng, lý luận gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Bài viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng vấn đề chiến lược trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” của TS. Phan Thăng An (Cục trưởng Cục Bảo vệ chính trị nội bộ, Ban Tổ chức Trung ương). Trong bài viết, tác giả đưa ra những vấn đề đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác bảo vệ chính trị nội bộ hiện nay, từ đó rút ra những vấn đề trọng tâm đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ và các giải pháp để làm tốt công tác này.

Trang TP. Hồ Chí Minh số này có bài viết “Tạo nguồn cán bộ nữ ở TP. Hồ Chí Minh” của tác giả Đinh Thành. Những năm qua, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp để tạo nguồn cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới, trong đó công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ được triển khai đồng bộ với định hướng cụ thể.

Chuyên mục Nghị quyết và cuộc sống số này đăng bài viết “Điện Biên: Hiệu quả từ một nghị quyết” của tác giả Phong Lâm (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên). Bài viết cho người đọc thấy được sự thay đổi của Điện Biên khi thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23-5-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên về “Tăng cường xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ và phát triển đảng viên, tổ chức đảng ở cơ sở trực thuộc xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị chưa có đảng viên, chưa có chi bộ, giai đoạn 2016-2020”.

Bài viết “Đại hội thi đua yêu nước Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lần thứ V “Đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm xây dựng Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tinh gọn, hiện đại, chuyên nghiệp” ” của tác giả Thu Hương cũng cho người đọc thấy được giai đoạn 2016-2020 căn cứ các quy định, chính sách về thi đua khen thưởng của Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành gần 200 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác thi đua khen thưởng của Ngành.

Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh số này đăng bài viết “Vườm ươm nhân tài cho đất nước” của tác giả Ngọc Anh. Trong bài viết, tác giả đã cho độc giả thấy được những thành công trong dạy và của thầy và trò trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, trực thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, một ngôi trường luôn dẫn đầu cả nước về giải thưởng tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế về các môn khoa học tự nhiên.

Chuyên mục Suy ngẫm về nghề tổ chức số này có bài viết “Người làm nghề tổ chức với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ” của tác giả Bùi Văn Tiếng (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng). Trong bài viết, tác giả đề cập đến một số câu chuyện của người làm nghề tổ chức với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể nhìn từ thực tiễn Đà Nẵng.

Chuyên mục Ý kiến đảng viên số này có bài viết “Chính tâm tu thân” của tác giả Trần Xuân. Từ việc bãi nhiệm tư cách đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc, đại biểu Quốc hội khóa XIV, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh tác giả bàn về vấn đề đảng viên phải tự giác tu thân, nghiêm khắc với bản thân, tự soi, tự sửa, tự nhận diện những khuyết điểm, sai lầm của mình để khắc phục, sửa chữa, hoàn thiện bản thân, thành thật với chính mình.

Chuyên mục Đảng viên phấn đấu tốt số này có bài viết “Người truyền lửa” của tác giả Thảo Nguyên. Tác giả viết về thầy giáo Nguyễn Đức Trường, Tổ trưởng Tổ Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội) một tấm gương nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống, trở thành nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ học sinh không chỉ trong học tập mà còn trong suốt chặng đường đời sau này.

Chuyên mục Sinh hoạt đảng số này gửi đến độc giả bài viết “Thầy giáo cháu tên gì” của nhà văn Ma Văn Kháng. Từ câu chuyện ứng xử của nhà văn lớn nước Pháp Vic-to Huy-gô với một cậu bé trên đường phố, tác giả “bắc cầu” bàn tới vấn đề tôn sư trọng đạo, vị trí của người thầy và nhà trường của dân tộc ta.

Trang Thông tin công tác xây dựng Đảng kỳ này gửi đến bạn đọc thông tin “Tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân góp ý dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XIII” (P.V tổng hợp).

Chuyên mục Quốc tế số này đăng bài viết “Đào tạo, bồi dưỡng và quản lý công chức Nhật Bản” của tác giả Ngô Khiêm. Trong bài viết, tác giả khẳng định Nhật Bản là nước ở khu vực châu Á có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong việc đào tạo, bồi dưỡng và quản lý công chức, đó là những kinh nghiệm quý cho Việt Nam.

Chuyên mục Trả lời bạn đọc kỳ này giải đáp nhiều câu hỏi của bạn đọc về đại hội đảng bộ các cấp, tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ, công tác đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Đọc tạp chí Xây dựng Đảng in số tháng 11-2020, bạn đọc sẽ được cung cấp nhiều thông tin khái quát, những nhiệm vụ cụ thể, những kinh nghiệm thực tiễn về công tác tổ chức xây dựng Đảng dưới góc nhìn chuyên ngành…

Bạn đọc có thể đặt mua tạp chí Xây dựng Đảng tại hệ thống bưu điện trên toàn quốc hoặc liên hệ trực tiếp với Tòa soạn qua số điện thoại: 080.45356.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Xem nhiều nhất